4 reactieslaatste update:14 jan 2019

‘Topsector AgriFood biologisch versterken?’

Joost van Kasteren reageert op het opinie-artikel van Bertus Buizer in Boerderij Vandaag van 4 januari. Buizer maakt zich zorgen over het ontbreken van een goed boegbeeld voor de Nederlandse biologische landbouwsector.

In Boerderij Vandaag van 5 januari is een artikel van Bertus Buizer gepubliceerd onder de titel ‘Topsector Agri&Food moet biologisch versterkt’. Daarin verwijst hij naar een tweet van Aalt Dijkhuizen, die weer refereert naar een bericht van mijn hand met als kop ‘Biologische landbouw is slecht voor het klimaat’, dat op 14 december op de website van Vork is gepubliceerd.

Voedselvraagstuk

Buizer citeert in zijn artikel Timothy Searchinger, de eerste auteur van het wetenschappelijke artikel in Nature, waarop mijn nieuwsbericht en de tweet van Dijkhuizen zijn gebaseerd. Hij gebruikt vervolgens het citaat om de uitkomst van het onderzoek te relativeren en tegelijkertijd biologische landbouw te promoten als ‘oplossing’ voor het voedselvraagstuk. Bij beide beweringen kun je vraagtekens zetten.

Het klimaateffect van biologische landbouw is groter dan van gewone landbouw

Verschil opbrengst gangbaar en biologisch

In het citaat stelt Searchinger terecht dat de cijfers die worden genoemd, zijn gebaseerd op het verschil in opbrengst tussen gangbare en biologische landbouw in Zweden. Die vaststelling doet echter niets af aan de conclusie, dat – op basis van de gehanteerde cost benefit index – het klimaateffect van biologische landbouw groter is dan van gewone landbouw. In datzelfde citaat zegt hij namelijk: ‘(..) if an organic farm obtains equivalent yields, then you don’t have these costs (..)’.

Sleutel is het woordje if. Searchinger weet heel goed dat er tientallen, zo niet honderden, wetenschappelijke onderzoeken zijn, die over een reeks van vele jaren laten zien dat de opbrengsten in de biologische landbouw vrijwel altijd lager zijn dan in de reguliere landbouw en soms zelfs veel lager. En dat je dus meer hectares nodig hebt om dezelfde hoeveelheid voedsel te produceren.

World Resources Institute

Diezelfde Timothy Searchinger is namelijk ook de hoofdauteur van het rapport Creating a sustainable food future dat begin december werd gepubliceerd door het World Resources Institute. Het is een stevig onderbouwd pleidooi om de landbouw vergaand te intensiveren om te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan voedsel, uitbreiding van het het landbouwareaal te voorkomen en de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen.

Volgens Searchinger en zijn medeauteurs kunnen we die hogere opbrengsten (en lagere milieukosten) alleen realiseren door het gebruik van moderne genetische technieken zoals CrisprCas, integrale gewasbescherming en het efficiënter benutten van organische en minerale mest. Voor zover ik kan beoordelen ligt dat nogal ver af van de 3 dogma’s waarop de biologische landbouw zich baseert:

 1. geen kunstmest,
 2. geen synthetische bestrijdingsmiddelen en
 3. geen genetisch gemodificeerde gewassen.

We zouden het hem moeten vragen, maar op grond hiervan denk ik niet dat Searchinger de mening is toegedaan dat biologische landbouw de beste papieren heeft voor een duurzame voedselvoorziening. Zelf zie ik in elk geval geen reden om de Topsector Agri&Food om te vormen tot een boegbeeld van de biologische landbouw. Er zijn efficiëntere alternatieven zoals Searchinger en collega’s laten zien in het rapport Creating a sustainable food future. Laten we vooral daarop inzetten.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Nou ben ik dus benieuwd naar de reactie van bertus ....

 • Alco

  Moet er wel een passende titel boven het artikel komen die als honing aantrekt.

 • Bertus Buizer

  @Joost van Kasteren, Natuurlijk begrijp ik dat het moeilijk is voor u als hoofdredacteur om de titel en inhoud van uw artikel in Vork te corrigeren. Toch zou ik verwachten en zou het u sieren als u dat wel deed. Want ze kloppen beide niet. Dat geldt ook voor uw reactie en conclusies in uw artikel hierboven.

  Voor de onderbouwing van mijn reactie verwijs ik u graag naar:
  https://bit.ly/2ShBzOF
  .

 • G. Peltjes

  @Bertus: kun je ook een nederlands wetenschappelijk onderzoek tonen, die daadwerkelijk aantoond dat biologisch na 10/15 jaar meer opbrengt dan gangbaar?

Of registreer je om te kunnen reageren.