Foto: Koos Groenewold AlgemeenOpinie

‘Met EKO is 15% biologische landbouw in Nederland haalbaar’

De Nederlandse overheid heeft zich ten doel gesteld om het biologisch landbouwareaal in zeven jaar tijd van ruim 4% naar 15% te verhogen.

Dat is de hoofddoelstelling van het Biologisch Actieplan ‘Groei van de biologische productie en consumptie’. Een belangrijk speerpunt hierbij is het stimuleren van de markt. Want zonder groei van de biologische afzet, geen groei van de biologische landbouw. Maar komt deze stimulering van de markt de afzet van de Nederlandse biologische landbouw wel ten goede? Het EKO-keurmerk kan daar een belangrijke rol in spelen.

Farm-to-Fork-strategie

Alle EU-lidstaten publiceerden het afgelopen jaar biologische actieplannen. Dit is een uitvloeisel van de Farm-to-Fork-strategie van de Europese Unie. De aanleiding voor deze strategie is de grote teruggang van de biodiversiteit en zorgen om de humane gezondheid. Voor het eerst legt een overheidsstrategie een directe link tussen biologische landbouw en voeding en gezondheid. Die link is lange tijd betwist, maar de hoeveelheid wetenschappelijk bewijs stapelde zich verder op sinds de publicatie van de Farm-to-Fork-strategie.

In alle nationale actieplannen staat de doelstelling van een sterke verhoging van het biologisch landbouwareaal in eigen land centraal. Dat sluit aan bij de 25% biologisch-areaaldoelstelling voor 2030 die de EU formuleerde.

Lees ook: Rekenkamer bezorgd over stimuleringsbeleid biologische landbouw

Promotie en doorontwikkeling

Het ministerie wil de afzet stimuleren via onder meer generieke biologische promotie en door de opname van biologisch in de rijksoverheid-catering. En boven op de Nederlandse areaaldoelstelling van 15% biologisch, heeft LNV ook het doel geformuleerd dat biologisch zich in Nederland verder doorontwikkelt om de koploperspositie te behouden. Dat alles is gecombineerd met het doel van een goed verdienmodel voor de Nederlandse biologische boer. Een forse opgave.

Topkeurmerk EKO als instrument

Gelukkig kan het bestaande topkeurmerk EKO als instrument dienen om gestelde doelen te realiseren. Te beginnen met het hoofddoel van 15% biologisch landbouwareaal in Nederland. Het vernieuwde EKO 3-sterrenkeurmerk mag vanaf 2024 alleen nog worden toegepast op biologische producten van Nederlandse herkomst. Met EKO weet de consument dan dat het biologische product uit Nederland komt. Een keuze voor EKO is dus meteen een keuze voor biologische landbouw in Nederland.

Ook de doelstelling van het doorontwikkelen van biologisch wordt nu al door EKO ingevuld: voor alle verschillende landbouwsectoren zijn specifieke EKO-normen van kracht die op topkeurmerk-niveau worden gecertificeerd en gecontroleerd. Met EKO wordt dus de hele biologische landbouw in Nederland integraal naar een nog hoger niveau getild, wat met name de biodiversiteit, de bodemvruchtbaarheid en de diervriendelijkheid ten goede komt.

Door collectief voor EKO te kiezen in Nederland, van boer tot en met overheid, van verwerker tot en met de afzetkanalen, versterkt ook het verdienmodel van de Nederlandse biologische boer. Promotie van biologisch betekent op deze wijze dan ook automatisch promotie van biologisch uit Nederland. En ja, dan helpt het als EKO leidend wordt op het retailschap en in de foodservice. Het EKO-keurmerk en de EKO-horecacertificering staan er klaar voor.

Harrie Janssen is lid Dagelijks Bestuur Stichting EKO-keurmerk

Reacties

  1. Met 40% van de bevolking die de eindjes niet aan elkaar krijgt is er alleen maar een markt voor het aller goedkoopste.

  2. Als EKO in het schap leidend wordt moet dit dan automatisch leiden tot een beter verdien model? Of zal het leidn tot een grotere afzet omdat de consument zal moeten eten en geen andere keus heeft dan de EKO maar zolang de kostprijs niet boven tafel komt bij de boer en tuinder, zal ervan een gezonde voedselproductie geen sprake zijn, Hoe gezond dit voedsl ook is voor de consument die iedere keer bijde kassa een zware klap krijgt te verduren. De gelukkigen zijn de klanten van de voedselbank die hen overheids EKO kunnen ophalen zij het beperkt.

Beheer
WP Admin