Redactieblog

39 reacties

‘Iedereen houdt van jonge boeren’

Ik weet niet waarom, maar iedereen houdt van jonge boeren.

Het tv-programma waarin jonge boeren op zoek zijn naar een vrouw trekt miljoenen kijkers. Leuk, jonge boeren. Kijk nou, vreselijk leuke jongens.

Ook de koning houdt van jonge boeren. In de troonrede heet het: “daarnaast komt er een fonds voor jonge boeren die het bedrijf van hun ouders willen overnemen.” Jonge boeren kunnen extra inkomenssteun ontvangen in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ze kunnen ook extra fosfaatrechten aanvragen, volgens de nieuwe regeling voor de fosfaatbank. En dan natuurlijk dat fonds van de koning.

De ‘jonge boer’ is een geweldige sukkel

Definitie jonge boer

Wat is eigenlijk een ‘jonge boer’? Het is iemand die nog geen
40 jaar is, eindelijk iets te vertellen heeft in zijn bedrijf (‘blokkerende zeggenschap’), Yvon Jaspers (ForFarmers) nodig heeft om een vrouw te vinden en die het niet redt om te overleven en het bedrijf over te nemen zonder extra ondersteuning.

De ‘jonge boer’ is een geweldige sukkel. Moeten we die wel steunen? De enige reden om dat te doen, kan zijn dat wij willen dat een ‘jonge boer’ het agrarisch bedrijf overneemt van zijn vader (of moeder). We willen de jonge boer verleiden om door te gaan met een bedrijf dat hij kennelijk zonder extra steun niet rendabel kan voortzetten. Een bedrijf dat iemand met zijn volle economische verstand al lang zou hebben opgegeven.

Voortzetting familiebedrijf

Iemand die gevoelig is voor ‘het is al zo lang in de familie’ en dat wij dan ook vinden dat die jonge boer in dat gevoel bevestigd moet worden. En dat dat bedrijf ons voedsel blijft produceren tegen prijzen die voor ons prettig zijn, maar niet zijn opgewassen tegen de economische werkelijkheid.

Moeten we dat steunen? Zelf heb ik meer bewondering voor boerenzonen en dochters die zeggen: ik ga iets heel anders doen. Dit bedrijf kan niet uit. Pa, zoek het maar uit. Ik word bankwerker, psycholoog, onderwijzer, agrarisch jurist, tv-presentator. Om maar wat te noemen. En krijgen deze dappere jongeren dan steun? Nee. Er is geen programma voor jonge agrarisch juristen, psychologen of onderwijzers. Dus daar wringt het ook weer: waarom de jonge boeren wel en de anderen niet?

Jonge boeren hebben geen toekomst zolang zij kunnen worden bestempeld als ‘jonge boeren’

Inkomenssteun in de landbouw

En laat ik het dan meteen maar breder trekken: waarom krijgen agrarische bedrijven inkomenssteun en andere bedrijven die een minstens zo goede functie vervullen niet? Dat zal de komende brede maatschappelijke discussie worden, is het niet bij de totstandkoming van het nieuwe GLB vanaf 2020, dan bij het daaropvolgende. Ik denk dus dat de jonge boeren geen toekomst hebben zolang zij kunnen worden bestempeld als ‘jonge boeren’. Geef mij maar jonge onderwijzers, jonge psychologen en vooral jonge agrarisch juristen. Dat ben ik zelf ook.

Laatste reacties

 • veldzicht

  PvdD houdt van geen enkele boer,nou vooruit dan ,een kleinschalig biologisch bedrijfje met kalfjes bij de koe waar geen enkel dier ooit naar de slacht gaat.

 • Tinus1

  Misschien dat duidelijk is dat we met ons allen te weinig betalen voor ons voedsel...?? Een gemiddelde zzp'er doet het niet meer voor minder als € 30, - -/uur ex btw, en wij als voedselproducent moeten het met nog niet de helft doen....zouden daar susidies voor zijn?, soort van 'eerlijke' herverdeling....want als al die sukkelige boeren er de brui(l) aan geven blijft er weinig tijd over voor andere bezigheden waar we grof geld mee verdienen, dan moeten we de hele dag in onze groentetuin en die ene koe en dat varken en kippen te verzorgen. Ben blij, en steun dit vooral, dat 5% van de bevolking het voor elkaar krijgt dat 95% iets 'nuttigers' kan doen , en toch iedere dag meer dan genoeg voedsel heeft voor een spotprijs! Zeur niet over die subsidie, die wordt toch weer uitgegeven aan o.a. juristen om aan alle regeltjes en wetten te voldoen. M.a.w. kringlopen!! Geld wat in de primaire sectoren binnenkomt stroomt vanzelf naar de secundaire en tertiare sectoren , andersom bijna nooit!! Alleen onder dwang.....dat noem je subsidie of belasting.

 • farmer135

  jonge boeren zijn juist dapper om in deze tijd het aan te durven een bedrijf over te nemen.
  De makkelijke weg is juist om iets anders te gaan doen, en studiefinanciering is ook een vorm van steun.

 • Zuperboer

  Weet je wat t is Willem, subsidie vind je overal. Wat te denken van juristen die RB-zaken behandelen of de asielprocedures jarenlang rekken om maar te kunnen declareren. De leraar, belastingdienstmedewerker, brandweerman. Allemaal vervullen zij functies die waard zijn wat de gek er voor geeft en die grotendeels uit de gezamenlijke pot betaald worden. Die boeren in Nederland die subsidie krijgen, ik snap wel dat je het overdreven vindt en ik vermoed dat dat geld als het er niet was na een grondprijscorrectie ook niet direct gemist zou worden. Maar die boerenstand vormt wel een verdomde eigenwijze groep mensen die je als een soort van oerbewoner kunt zien. Ze schonen al die hektares grond jaarlijks op. Nederland is al met al een keurig landje. Maar ik vermoed dat jij nog een jaar of tien te gaan hebt als werkzaam Nedelander. Tegen die tijd zullen we zorgen dat er een mooie zeis voor jou en al die nieuwe pensioentijgers klaar staat. Dan trekken wij boeren ons terug buiten het polderlandje en gaan elders met onze kennis fijne produkten voor de export naar Nederland produceren. Kun jij mooi zeisen en als je trek hebt kijk je naar de buurlanden waar men voor een mooi prijsje voedsel in de aanbieding heeft.

 • Alco

  Willem. Subsidie voor boeren is om hen te kunnen sturen.
  Maar het zorgt in feite alleen voor een goedkoop consumenten pakket, want subsidies worden gewoon verrekend in de kostprijs.
  Voor de simpele:
  Prijs wordt gemaakt door aanbod.
  Meer vraag dan aanbod- Hogere prijs.
  Tot zolang aanbod de vraag overstijgt. Dan zakt de prijs net zolang totdat de kostprijs meer is dan het product opbrengt.
  Krijgt de boer subsidie, dan wordt dit punt nog lager.
  Maar het lastigste is dat je er als individuele boer wel in mee moet, want je krijgt automatisch wel te maken met de lage prijzen.

 • Maas1

  De vraag is is er toekomst in dit land!
  Binnen nu en enkele ( tiental)jaren vind er een grote leegloop plaats door definitieve stoppende bedrijven deze zal niet meer ingevuld worden.
  Steek je ligt op elders in de wereld draai bv een keer mee met het binnenhalen van de oogst elders.
  Boer zijn is een manier van leven en je kunt je afvragen of hier nu en generaties na ons er ruimte voor wordt geboden in ruimtelijke en bestuurlijke zin!

 • info36

  Heel simpel Willem, als we willen eten kunnen we zonder agrarische juristen maar niet zonder boeren. Het is namelijk een eerste levensbehoefte. Die eerste levensbehoefte kan nu eenmaal niet geproduceerd worden zonder ondersteuning vanwege de bizar lage opbrengstprijzen. Het deugt natuurlijk niet dat dit nodig is.
  Maar dat komt nu eenmaal omdat we hier voor zeer hoge kosten zitten ( o.a. pacht Willem) en daar tegenover wereldmarkt met veel landen met zeer lage kosten ( Azie enz. ). Los het maar op Willem.

 • Bennie Stevelink

  De leuke column van Willem Bruil wekt bij mij niet de vraag op of subsidie nodig is maar waarom politiek en samenleving nog steeds bereid is subsidie te betalen.
  Ik denk dat een groot deel van de politiek en samenleving de subsidies net zo ervaren als belasting voor leger en brandweer. Het is een bescherming voor iets dat men vreest. Voor de samenleving is het een waarborg tegen voedselschaarste en voor de politiek een preventie tegen “Arabische lente”.

 • moi !

  Ook ik ben tegen subsidie . Maar ik ben wel voor kostendekkende prijzen . En hier zit nu net het probleem. Boeren worden wereldwijd aangestuurd om met de schaal vergroting mee te doen. Schaal vergroting en specificatie in de landbouw heeft geleid tot meer producten. Hieruit komt een prijs ,die structureel te laag is en dus niet kostendekkend. Voor jonge boeren is dit helemaal funest , hoge grond prijs en tevens niet kostendekkend. Wil je daarom van de subsidies af .dan zal er meer moeten gebeuren. Anders komen jonge boeren helemaal niet meer aan de bak en gaat er nog meer naar de groot grondbezitters.

 • .....

  Goed verhaal Willem. Nederland is te duur geworden om te boeren, laten we er snel mee stoppen

 • wruiten

  wat een waardeloos stukje .

 • dwarse geit

  Echt een stuk van een jurist: hij zal er vast wel iets mee bedoelen, dat wil hij je gerust begrijpelijk uitleggen(à 200 euro per uur). Of is het uit jaloezie geschreven?

 • deB.


  Wat een slecht stuk, om de jonge boer over een kam te scheren, als zijnde een sukkel! dat''geweldige'' hoeft er niet bij om het te verzachten.

  Blijf bij uw eigen juridisch moeras, ipv ons in een hoek te plaatsen. Driewerf BAHBAH BAH!!

 • Info@&€!?

  Willem schaam je wat. Bijna alle jonge boeten hebben meer hersens, moed, durf, talent en ondenemersgeest als jij. Dat hebben ze van hun ouders meegekregen. Om ze weg te zetten als sukkels vind ik grof. Volgens mij moet je daar in de toekomst van meeeten.
  WIE IS HIER DE SUKKEL?
  Als Willem Alexander jonge boeren extra wil belonen heeft hij daar vast goede redenen voor. Willem Bruil, als jurist misschien een taak voor jou om dat uit te zoeken. Kun je jonge boeren misschien ook helpen i.p.v. belachelijk maken. SUKKEL Juristje.....

 • Grunn poters

  Ik ga ervan uit dat de redactie dit stuk morgen op een meer waardige manier neerzet, of verwijderd.

 • melkveehouder .

  Jeetje zeg, de meeste reacties zijn typische reacties waarbij 'de boodschapper wordt vermoord'. Ik snap dat niet. Als je nou goed leest en de boodschap even laat zakken, dan kun je toch niet anders dan zeggen dat Willem de spijker op zijn kop slaat?

  Hij houdt boeren op een prikkelende manier een spiegel voor en degenen die zich aangevallen voelen trekken hierop van leer. We kunnen wel kankeren op de overheid en maatschappelijk organisaties, maar Willem geeft wel aan waar de schoen wringt.

  Hoe moet je volgens jullie dan de boeren noemen die bereid zijn alles te slikken om tegen een hongerloon 'de kleuren van de vlag te verdedigen' ? Wie weet het antwoord?

 • Bennie Stevelink

  @melkveehouder, dit keer ben ik het met jou eens. Ik verbaas mij dat sommigen de humor er niet van inzien. Humor met een serieuze boodschap waar je best wel eens over na mag denken.

 • Maas1

  De boer kan in tegenstelling tot andere ondernemers geen vraagprijs van zijn product zetten in de markt.De boer moet zijn hand ophouden en afwachten wat men er in stopt voor zijn product.Daar boven komen uit alle hoeken steeds meer eisen met betrekking tot het product men betaalt er niets meer voor,sterker nog wil je niet dan hoepel je maar op, volgende graag.Dit trekt diepe sporen door het boerenland.Gedesolucioneerd en verslagen gooien we de handdoek in de ring,om ons te ontworstelen aan een bepaalde vorm van " slavernij".
  Dat men geld uit wil trekken voor de poging nog jonge boeren te houden kan ik me voorstellen ook als men die lijn doortrekt om ze meer marktmacht te geven,of dat allemaal nog lukt is de vraag.

 • melkveehouder .

  @Maas1. De vraagprijs neerzetten bepaal je als ondernemer zelf. Er is niemand die je dwingt je product te verkopen. Onder de kostprijs verkopen hoort bij ondernemen. Maar als je dit structureel doet, dan ben je toch een
  echte sukkel! Of niet soms?

 • el

  De Nederlandse veehouder loopt al lang aan het handje van de overheid,als je niet netjes in het gareel loopt wordt je gekort op de toeslag!

 • kanaal

  landbouw steun is gewoon voedselsubsidie

 • wmeulemanjr1

  Mooi dat je het krijgt(niet gezond) maar landbouwsteun/subsidies maken de boer afhankelijk en kwetsbaar als die steun geleidelijk wegvalt

 • Maas1

  @ melkveehouder voor jou geld dat misschien dat jij de verkoopprijs kunt uit onderhandelen,er zijn partijen die een prijs kunnen zetten vanuit de filosofie massa is kassa en daar handig een product voor in de markt " kunnen" zetten.Het gros van de melkveehouders moeten afwachten wat aan het eind van de maand betaald wordt voor hun geleverde melk.Als men dat prima vind moet men nooit meer klagen over structureele lagen prijzen,ik begrijp dus dat je als melkveehouder de prijs zelf bepaalt en anders ben je als melkveehouder blijkbaar een sukkel,gevangen in een systeem.

 • Almagro

  Grinnik...ja ik zie er de humor wel van in. Mooi prikkelend stuk en bedoeld om reacties als hierboven los te krijgen. Ik zou er nog een stelling aan toe willen voegen: als er al steun voor jonge boeren moet zijn dan moet er een extra eis worden gesteld aan het opleidingsniveau . HBO of hoger. Specialisatie in toegepaste economie is een pre.

 • krulsaart

  Schaf die subsidies alsjeblieft zo snel mogelijk af!! Wel in heel Europa.
  De subsidies zijn voor ons Nederlanders in de meeste gevallen totaal zinloos. Met name Oost Europa gaat er met de buit vandoor waardoor ze ons op prijs uit de markt concurreren. Helaas denk ik dat subsidies niet snel zullen verdwijnen, want hoe dwing je dan die sukkels hun mei-telling in te vullen?

 • Attie

  Afschaffen ben je mal, daar betalen we de rente mee van onze dure NL grond, dan liever een sukkel...!!

 • melkveehouder .

  Inderdaad Maas1. Daarom zou ik als jonge melkveehouder in deze tijd drie keer nadenken voordat ik me gevangen zou laten nemen door een systeem. Een systeem waar je nooit meer uit komt zonder naar de pijpen van de politiek te dansen.. Dat is ook de boodschap die Willem zo treffend neerzet. Niet prettig om te horen, maar leuker kan ook ik het jammer genoeg niet maken.

 • Attie

  Tja melkveehouder, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan!

 • landboer

  Idd krulstaart! En subsidie voor jonge boeren wel helemaal,want daar zijn er veel te veel van! Want waarom is het heel moeilijk om een bedrijf over te nemen als je niet enigst kind bent? Omdat de verhouding tussen vermogen en opbrengsten zoek is!
  En dat wordt alleen maar erger als je jonge boeren subsidieert! Daardoor rijzen de prijzen van grond en productierechten de pan uit.

 • Maas1

  @ Melkveehouder je zit als melkveehouder altijd op een bepaalde manier gebonden in of aan het systeem hetzij via de GLB en de fosfaat rechten of andersinds,je dans is vaak vorm gegeven door de pijpen van de politiek.Om hier te stellen dat je er voor past om naar de pijpen van de politiek te dansen gaat niet op,wellicht dacht men dat enige tijd naar de afschaffing van het gebonden melkquotum tijdperk.Waarna men in aanloop voor en na de derogatie je drukte in een systeem.Niet leuk om te horen maar ben wel benieuwd wat jou als melkveehouder de mogelijkheid geeft om je niet gebonden te weten aan het systeem?

 • Attie

  landboer, de vrije pachtvormen doen er ook geen goed aan, veel te aantrekkelijk voor beleggers. Met dure grond/pacht tot gevolg!

 • g.g

  Er zijn nog (jonge) boeren genoeg die prima de kost verdienen. En lukt dat niet , dan heeft Willem gelijk....ga wat anders doen. Er is meer in het leven dan boeren !!!!

 • melkveehouder .

  @Maas1. Omdat ik uit het systeem kan stappen op een moment dat ík dat wil voel ik me ongebonden. Het fosfaatcadeautje van de overheid doet nog een duit in de zak. De rekening van dit verachtelijk systeem komt wel ten laste van de jonge boeren en de blijvers die straks nauwelijks droog brood kunnen verdienen. Uitzonderingen bevestigen ook hier de regel; als de opvolger enig kind is speelt dit allemaal niet.

  In de andere situaties is het als jonge boer niet onverstandig de prikkelende woorden van jurist Willem Bruil ter harte nemen, in plaats van de zalvende woorden van koning Willem-Alexander.

 • koestal

  Ze houden van jonge boeren ,maar gunnen ze niks ,vooral de aangetrouwde familie gunt je niks ,alleen een boel werk en veel schulden. Ik had een zwager die was directeur van een bekende agrarische bank,dat heb ik geweten.

 • BPM

  Thanks Willem, heerlijk opbeurend stukkie! Nu kunnen we er weer, minstens een week, volle bak tegenaan!!!! Kun jij lekker van de karbonaadjes blijven genieten, veur weinig!!

 • Maas1

  Moeten we de huurders steunen
  Moeten we woningcooperaties steunen
  Moeten we de lease bakken fiscaal aantrekkelijk steunen
  Moeten we het MKB steunen met fiscale maatregelen
  Moeten we de multinationals steunen
  Moeten we zonne energie en windmolens steunen
  enz enz enz
  Dit land loopt over van steun en subsidie maatregelen, om het land te sturen in een richting die wenselijk is, vorm gegeven door democratie.
  Moeten we de boeren steunen...nee natuurlijk niet het zijn maar boeren die sukkels,geef ze maar een trap na!
  Bedankt hè.... en voor vanavond eet smakelijk!

 • glaasje

  huurtoeslag - kinderbijslag - zorgtoeslag - kinderopvangtoeslag - studiefinanciering dit lijkt me toch ook steun voor de burgers.

 • Sjaak

  Willem Bruil heeft volkomen gelijk!
  Hij houdt de sector een spiegel voor en begrijpt donders goed, dat de huidige generatie boeren niets aan deze situatie kan veranderen. Anders was dat al wel gebeurd....
  De beste manier om dit systeem te veranderen, is inderdaad om eruit te stappen en er sowieso nooit aan beginnen.
  Gelukkig heeft de volgende generatie het steeds beter in de gaten, dat de landbouwsector hen niets maar dan ook niet s te bieden heeft!

 • groenewand

  je wordt geen (boer) agrarier, je bent dat of je bent het niet, en alles voor de minimale prijs binnen harken, kom op met die 80 cent voor de liter melk, een betere prijs voor alle agrarische produkten, wat het was voor de komst van de euro( dat mag best voor de uren die er op een agrarisch bedijf gewerkt wordt)

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.