Agrarisch natuurbeheer in volle bloei: politieke partijen pleiten voor €100 miljoen extra financiering. - Foto: Koos Groenewold AlgemeenNieuws

CU, VVD, GroenLinks en CDA willen meer geld voor agrarisch natuurbeheer

De ChristenUnie (CU), VVD, GroenLinks en het CDA willen de komende jaren € 100 miljoen extra uittrekken voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Onder leiding van Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie dienden deze vier partijen een amendement in tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen om het budget hiervoor te verruimen. Zij willen hiermee het tekort voor de Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer-regeling (ANLb-regeling) aanpakken.

De provincies beschikken niet over voldoende budget om het vanaf beheerjaar 2023 door agrariërs aangevraagde beheer te financieren. Agrarische collectieven hebben in de voorafgaande jaren het beheer uitgebreid tot net iets meer dan 100.000 hectare. Het Nationaal Strategisch Plan (NSP) bevat echter niet genoeg middelen om het bestaande agrarische natuur- en landschapsbeheer vanaf 2023 volledig te financieren. Om dit tekort op te vangen, is jaarlijks circa € 20 miljoen extra nodig. Over de resterende looptijd van het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor 2023-2027 komt dit neer op een totaal van € 100 miljoen.

Areaal agrarisch natuurbeheer

Dankzij dit extra budget zou er genoeg geld beschikbaar moeten komen voor de aangevraagde percelen gedurende de lopende GLB-periode. Grinwis geeft aan het verontrustend te vinden dat de overheid het areaal voor agrarisch natuurbeheer wil vergroten, terwijl er tegelijkertijd onvoldoende budget is voor de huidige aanvragen. “We lopen het risico het vertrouwen van de collectieven voor agrarisch natuurbeheer te schaden”, zegt Grinwis. Hij stelt bovendien voor om het niet-gebruikte budget van 2023 aan te wenden voor betalingen in 2024.

Minister Kaag geen voorstander

Demissionair minister van Financiën, Sigrid Kaag, staat niet achter het voorstel. Ze benadrukt dat het onbenutte budget van dit jaar al is toegewezen aan andere besparingsmaatregelen, zoals ook gebeurt bij andere ministeries. Ze wil hierin geen uitzondering maken. Er wordt later over het amendement gestemd. De begroting van het ministerie van Landbouw zal pas na de verkiezingen en met de nieuwe Tweede Kamer besproken worden.

Lees meer over de verkiezingen!

Reacties

  1. Helaas geven geen van de partijen aan waar het geld weg moet komen. Ze hebben op andere onderwerpen ook zo hun wensen die veel geld kosten. De meeste van deze onderwerpen zijn niet gekoppeld aan economische activiteiten anders dan salarissen, materiaal kosten etc. Maar vooral Overheids Controle en dat betekent uitgaven zonder inkomsten. Of zie ik het verkeerd??

Beheer
WP Admin