3 reacties

‘Uitspraak over Crispr-Cas gemiste kans voor milieu en consument’

Het Europese Hof van Justitie heeft zich gebogen over inzet van nieuwe moleculaire technieken bij onder meer plantenveredeling. Het oordeel betekent een rem op de inzet van veelbelovende vindingen zoals Crispr-Cas. Een gemiste kans, vindt Nelleke Kreike.

De uitspraak van het Europese Hof om de subtiele modificaties aan het DNA, ofwel mutaties, met de Crispr-Cas techniek onder GGO-regelgeving te laten vallen is zeer teleurstellend. Crispr-Cas biedt de mogelijkheid om op een veilige, efficiënte en snellere manier nieuwe gewassen voor de toekomst te maken. Deze uitspraak is een verlies voor de veredeling, het milieu en de consument.

‘Met deze techniek kunnen we heel gericht de nieuwe planten maken die beter zijn voor het milieu, aangepast zijn aan het veranderende klimaat en gezonder zijn voor de consument’

Er is veel belangstelling voor het gebruik van de efficiënte Crispr-Cas techniek voor het maken van gewassen met verbeterde eigenschappen zoals resistentie tegen ziekten, tolerantie voor droogte of hitte, of planten met gezondere inhoudsstoffen. Met deze techniek kunnen we heel gericht de nieuwe planten maken die beter zijn voor het milieu, aangepast zijn aan het veranderende klimaat en gezonder zijn voor de consument.

Slecht voor concurrentiepositie

Juist de kleinere veredelingsbedrijven wordt, door de beslissing van het Europese Hof, de mogelijkheid om Crispr-Cas toe te passen, ontnomen. De Crispr-Cas techniek biedt mogelijkheden tot een snellere veredeling, is eenvoudig toe te passen en relatief goedkoop. Deze uitspraak is een verlies voor de veredeling en zal onze concurrentiepositie verzwakken en werkt verdere monopolisering van de grote buitenlandse multinationals juist in de hand, een zeer ongewenste situatie.

Besluiten niet op basis van techniek maken

Het zou beter zijn als het Europese Hof niet op basis van de techniek een besluit neemt, maar meer op grond van de toegevoegde waarde en veiligheid van de eindproducten die ermee gemaakt worden. Veiligheid bij mutagenese is bewezen en ik denk dat gezondere gewassen en gewassen die niet meer bespoten hoeven worden omdat ze ziekte-resistent zijn of met minder water geteeld kunnen worden, bovenaan in het verlanglijstje voor het milieu en van de consument staan.

Keuze bij consument leggen

Daaraan gekoppeld kan ook de keuzevrijheid van de consument vooropgesteld worden. Net zoals de labeling van biologisch geteelde gewassen kan je ook de gewassen die met behulp van Crispr-Cas nieuwe eigenschappen gekregen hebben, labelen.

‘Deze uitspraak is echt een gemiste kans voor milieu en consument’

Dan kan de consument zelf besluiten aan welke producten ze de voorkeur geven. Ik zou wel weten welke gewassen ik zou kopen voor het milieu, de toekomst en voor mezelf. Deze uitspraak is echt een gemiste kans voor milieu en consument.

Laatste reacties

 • Wytze

  Ja dit is zeker een gemiste kans voor de industriële landbouw. Daar wil men maar al te graag sleutelen aan planten en dieren. Planten en dieren maken voor mens en milieu is dan een ding maar zeker zullen bijvoorbeeld extra genen voor groeihormonen en extra spieraanleg worden ingebouwd. De dieren zullen dan nog sneller groeien en is spieren kweken uit stamcellen misschien niet eens meer lucratief.
  Ook voor de biologische landbouw zou het een opsteker zijn. De wereldorganisatie voor biologische landbouw , IFOAM, heeft crispr cas en andere 'gene editing' technieken op de GMO lijst gezet en ze mogen dus niet gebruikt worden. Als de industriële landbouw er dan wel mee aan de slag gaat ontstaat er eindelijk een echte afscheiding van de biologische landbouw, want dan mogen er geen zaden, pootgoed en fokdieren meer uit de industriële landbouw gebruikt worden. Dan moet de biologische landbouw zijn eigen biologische en diervriendelijke veredeling en fokkerij opzetten en kan de consument echt zijn keuze gaan maken voor wel of geen gesleutel aan planten en dieren.

 • agratax(1)

  In hoeverre is de veredeling nog van belang, als we ons voedsel via stamcel en andere technologie in het laboratorium maken? Ik denk dat er bv. bij drie-D printen geen grond en gewas meer aan te pas komt ALLES chemisch gemaakt. Eindelijk is de bodem weer vrij voor natuur en recreatie en eg met de (veel) te dure boeren.

 • propalm

  Farmaproducten (ook gekend onder de naam medicijnen zijn ook 'pesticides') (het woord pesticide is een letterlijke vertaling uit het Engels en wil zeggen plaagbestrijdende middelen). En laat medicamenten nu juist plaagbestrijdende middelen zijn (schimmels, bacteriën, virussen: het zijn allemaal plagen, die via medicamenten of ook anders genoemd 'pesticiden' worden bestreden). Voor alle duidelijkheid: medicamenten, of ze nu voor planten, dieren of mensen dienen, zijn nodig en noodzakelijk. De biotechnologiesector dient landbouw en ook menselijke consumptie en geneeskunde. Als men dit begrijpt zal de middelendiscussie wat kleiner zijn. Of gaat men nu ook alle medicamenten/pesticiden voor menselijk gebruik verbieden? Een eerste voorbeeld kan 'de pil' zijn, waarvan het duidelijk is dat men deze hormonen terugvindt in de oppervlaktewateren. Als men begint te zoeken naar medicijnen/pesticides voor menselijk gebruik zal men ze dikwijls in hogere mate terugvinden. Biotechnologietechnieken als Crispr-Cas of echte GMO's helpen het gebruik van middelen te verminderen en dus duurzamer te worden. Of men kiest hiervoor of men kiest in de andere richting. Maar kies wel dezelfde richting in landbouw als in geneeskunde. Technieken in landbouw zijn gelijkwaardig en gelijkaardig als in geneeskunde. Graag dus geen hypocrisie...

Of registreer je om te kunnen reageren.