Redactieblog

19 reacties

‘De Staat van de Boer’

Schouten werkt aan een landbouwvisie voor de langere termijn. Men weet dan waar het naartoe gaat.

Het dagblad Trouw heeft deze week allerlei verhalen van en over boeren en de landbouw. Minister Schouten figureerde ook al in de kolommen van Trouw. Zij stelt dat boeren meer marktmacht zouden moeten krijgen, de positie in de keten moet worden versterkt.

Meldlijn

Er komen nog voorstellen, maar in iedere geval wordt er een meldlijn ingesteld. Boeren kunnen dan – anoniem – melden als ze zich voelen afgeknepen door afnemers, bijvoorbeeld supermarkten. Bijvoorbeeld omdat er bovenwettelijke eisen aan producten worden gesteld, terwijl daar geen beloning tegenover staat. Tja. Dan ga je dat melden en wat zou er dan gebeuren? Gaat de minister dan een brief schrijven aan de supermarkt?

‘We zullen zien wat er terecht komt van die versterking van de machtspositie van onze boeren’

Oneerlijke handelspraktijken

Trouwens: ook de Europese Commissie is er mee bezig. Eerder al was er een rapportage van de Commissie Veerman. In Brussel ligt nu een voorstel om oneerlijke handelspraktijken (OHP’s) tegen te gaan. Een absoluut verbod zou moeten gaan gelden voor onder andere:

 • betalingstermijnen voor bederfelijke voedingsproducten langer dan 30 dagen;
 • het op korte termijn annuleren van een bestelling van bederfelijke voedingsproducten;
 • het eenzijdig en met terugwerkende kracht wijzigen van contracten;
 • en het verplicht meebetalen aan voedselverliezen veroorzaakt door de afnemer.

We zullen zien wat er terecht komt van die versterking van de machtspositie van onze boeren. Minister Schouten werkt ook aan een landbouwvisie voor de langere termijn. Dat zou dan rust moeten brengen in de sector. Men weet dan waar het naar toe gaat.

Motie Grashoff

Ik roep nog maar weer eens een motie van Grashoff in herinnering: Constaterende dat de veehouderijsector de afgelopen jaren te maken heeft gekregen met een stapeling van nationale, complexe wetgeving; van mening dat we toe zouden moeten groeien naar eenvoudigere regelgeving die in evenwicht is met natuur, milieu en dierenwelzijn; verzoekt de regering, onafhankelijk onderzoek te laten doen hoe we in de veehouderijsector breed toe zouden kunnen groeien naar grondgebonden dierrechten, waarbij tegelijkertijd een vereenvoudiging van wetgeving plaatsvindt, en daarover de Kamer voor 1 januari 2017 te informeren’.

Niet aangenomen!

Laatste reacties

 • Bertus Buizer

  Maar nu hebben ook een 2297 boeren en boerinnen gesproken, en ..... Willem Bruil. Ik heb dan ook goede hoop dat er nu wel een beweging komt in de goede richting. Maar eerst een klinkende landbouwvisie natuurlijk. Hopen dat die de partijbelangen en regeertermijn(en) zal overschrijden. De Staat is ook van de Boer.

  En hier ook een vraag aan jou, Willem, want jij bent helemaal thuis in het agrarisch recht.

  Waarom mogen boeren geen onderlinge prijsafspraken maken terwijl de Nederlandse overheid wel geheime afspraken maakt met multinationals over dividendbelasting?

  Ik loop al een tijdje met deze vraag.

  <>

 • Alco

  Wat mensen ook uitdenken.
  De wetten der natuur (de sterkste overleeft) zal altijd, al moet het met een omweg, heersen.

 • schooteind1

  Een motie van Grashoff die de positie van veehouders moet verbeteren??!!
  Een wat verlate Carnavalsgrap van Willem Bruil, of de jurist lijdt aan kinderlijke naïviteit.

 • Bennie Stevelink

  @Bertus, om antwoord te geven op jouw vraag: prijsafspraken benadelen de consument. Dat is wettelijk verboden. Bij belastingen gaat het niet om directe consumentenbelangen en het valt onder de bevoegdheid van de overheid.

  Nog een vraag aan jou: hoe denk jij een duurzame landbouw te organiseren. Duurzaam is in dit geval niet alleen ecologisch duurzaam maar ook economisch en sociaal duurzaam. Als het economisch niet duurzaam is, is het ook sociaal niet duurzaam omdat niemand nog boer wil worden. Dan houdt het vanzelf op.

 • Bertus Buizer

  @Bennie, bedankt voor je moeite, maar ik heb de vraag aan Willem Bruil gesteld. De intentie van mijn vraag is in mijn beleving een wat andere dan jij misschien voor ogen hebt.

  Wat jouw vraag over duurzame landbouw betreft, natuurlijk zijn de economie en in het bijzonder een gezonde bedrijfseconomie daar onderdeel van. Het mooie van heel bewust duurzaam werken is, dat dat juist ook financieel-economisch beter kan renderen en het sociaal aantrekkelijker kan zijn. Ik geef hieronder vier voorbeelden:

  1. een wetenschappelijke studie van Wageningen Economic Research;
  2. het inspirerende verhaal van 'Miedema Natuurlijk' een 'gangbare' melkveehouder in Haskerdijken, Friesland, die nu helemaal biologisch en 100% antibioticavrij werkt, samen met zijn zoon;
  3. de ervaring van Hans Akkermans, akkerbouwer in omschakeling in Tholen, Zeeland;
  4. de ervaring van Levinus Matthijsse, akkerbouwer in omschakeling in Bant, Flevoland.

  Zie onderstaande links:

  <>

  <>

  <>

  <>

 • Bennie Stevelink

  Bertus, biologische boeren kunnen niet bestaan zonder gangbare boeren. Er kan dus niet meer dan een bepaalt percentage biologisch worden.
  Daarnaast wil maar een beperkt deel van het volk de meerprijs betalen.

  Ik heb wel eens vaker verhalen gehoord over boeren die 100% antibiotica-vrij werken. Als ik dan vraag hoe ze een koe met een acute baarmoederontsteking behandelen krijg ik geen antwoord. Ook als ik vraag hoe ze een koe met een tussenklauwontsteking behandelen krijg ik geen antwoord.
  Over de gevolgen voor dierwelzijn wordt ook al geen duidelijkheid gegeven.

  Kortom Bertus, al die simpele oplossingen en verwijzingen kennen we zo langzamerhand wel. We zijn toe aan een serieus haalbaar verhaal.

 • Bertus Buizer

  @Bennie, waar een wil is , is een weg...
  En het aantal boeren en boerinnen dat naar een meer duurzame landbouw toe wil, wordt gelukkig steeds groter.
  Natuurlijk hoort daar een goed overheidsbeleid bij, en niet in de laatste plaats een goed prijsbeleid.
  Maar met overal haken en ogen zien en wegkijken, kom je er niet.

 • Alco

  @Bertus.
  Mijn vader vertelde weleens dat er vroeger op de es gronden niets meer wilde groeien. ( kunstmest was er nog niet)
  Men ging toen over op schapen weiden op de heide.
  's Nacht kwamen ze in het schapenhok.
  De keutels werden vermengt men heideplaggen en weer op de es gronden gebracht.
  Ook kwam er compost bij uit de stad.
  Maar dit kan door vervuiling allemaal niet meer.
  Wat veel mensen nu als ideaal zien in het biologische zal dus net als toen op dode grond uitlopen.
  Nog steeds het ideaal van sommige groepen.
  Maar waar veel boeren hun einde mee tekenen.

 • ENDE902

  Is er iemand die de vragen in de enquete die leidden tot het artikel "De staat van de boer" gezien of gehoord heeft. Persoonlijk vermoed ik, dat dit voorgesorteerde vragen waren, waar alleen met ja/nee op geantwoord kon worden. Doormiddel van dit artikel probeert men nu "de boer" te framen om hem zo kwetsbaarder te maken. Dus mensen: wees op uw hoede.

 • Bennie Stevelink

  Bertus, ik zal een vergelijking maken met de geneeskunde: een beperkt deel van de patiënten met kanker kan men genezen. Een groot deel echter niet. Alternatieve behandelaars hebben de meest fantasierijke behandelingen waarvan ze claimen dat ze alles kunnen genezen. Het ei van Columbus! Onderzoek naar werkelijke resultaten willen ze ondertussen niet aan meewerken.
  De serieuze geneeskunde richt zich niet op een ideaal aan de horizon wat zonder bewijs maar geclaimd wordt, maar kijkt naar mogelijkheden om het huidige percentage genezingen te verhogen. Kijken waar je nu staat en van daaruit vooruit zien te komen, met beide benen op de grond.

 • Bertus Buizer

  @Bennie, duizenden boeren en nabestaanden hebben Monsanto aangeklaagd in verband met het Non-Hodgkin Lymfoom, kanker in de lymfeklieren dus, die de schone taak hebben om schadelijke stoffen die het lichaam zijn binnengedrongen af te voeren. Het eerste proces hiervoor is 18 juni 2018 begonnen. In San Francisco.
  Gebruikers van glyfosaat zijn steeds onwetend gehouden over de waarschijnlijk kankerverwekkende effecten van deze werkzame stof en van misschien wel vooral de bijgevoegde hulpstoffen in de betreffende herbicide Roundup.

  Wij weten ook nog maar heel weinig van het biologische leven in de bodem en chemische stoffen zijn meestal gemaakt om iets te bestrijden. Maar tegelijk bestrijden ze meer dan ons lief is. En dat gebeurt misschien wel allemaal terwijl wij ons er niet van bewust zijn. De beoordeling voor de eventuele toelating van chemische middelen gebeurt in een laboratorium, niet in het veld.

  De natuur heeft ons al sinds het bestaan van de aarde haar grote nut bewezen. Ga je die dan bestrijden omdat je zo graag een gewas wil van een ras dat een maximale fysieke opbrengst geeft, 130 ton suikerbieten per hectare bijvoorbeeld? Waar ben je dan mee bezig?

  En wat serieuze geneeskunde betreft. Stuurt die juist niet aan op preventie?
  Longarts Wanda de Kanter is daarin een lichtend voorbeeld. Zij zet haar kennis en ziel en zaligheid in voor de preventie van longkanker. Zie:
  <>

 • Bennie Stevelink

  Bertus, je haalt mijn vergelijking met de geneeskunde geheel uit zijn verband en geeft er een andere betekenis aan. Je wilt mijn punt blijkbaar niet begrijpen.

 • farmerbn

  Bugers willen vanalles maar bij een flinke onsteking zijn ze blij met wat penicilline. Die burgers willen geen penicilline bij onze landbouwhuisdieren. Raar.

 • Bertus Buizer

  Bennie, waar jij het over wel of niet en hoe kunnen genezen van een bestaande ziekte, is mijn benadering die van preventie. In de landbouw hebben we het dan over ecologische verantwoorde productiemethoden en bedrijfssystemen, robuuste weerbare rassen, een optimale vruchtwisseling (eventueel strokenteelt en/of mengteelt), kruidenrijk grasland, bemesting met rijpe (chemische-residuen-vrije, GMO-vrije en antibioticavrije) organische mest, etc.
  We hebben hierover in Nederland zoveel kennis, kunde en mogelijkheden, dat wij hiermee internationaal de toon kunnen zetten. Tenminste als dat inmiddels al niet te laat is.
  <>

 • Firma Vellenga

  De mens gaat te snel over tot een antibioticakuur en sommige boeren ook. Maar ik geloof dat je in een nood geval nog steeds antibiotica mag gebruiken ook al ben je biologische.

 • Bennie Stevelink

  Bertus, ik heb de vergelijking met geneeskunde gebruikt om het verschil aan te geven tussen fantaseren over wat je wenst of iets doen met wat realistisch haalbaar is.

 • Bertus Buizer

  Bennie, inderdaad, als je ziek bent, kun je helaas vaak alleen nog wensen dat het overgaat. Preventie daarentegen is gelukkig vaak realistisch haalbaar. Als je dat bedoelt, zijn we het op dat punt eens.

  Firma Vellenga, eens.

  .

 • Dirk Jan TH

  Wij hebben de vragenlijst van Trouw ingevuld. Met name op het onderwerp duurzaam waren er sturende vragen. Je kon met goed fatsoen geen nee zeggen. Bij opmerkingen aan het einde hiervan wel degelijk melding gemaakt.

 • ENDE902

  @DirkJan TH
  Bedankt voor de info, dit bevestigt mijn vermoeden.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.