Redactieblog

9 reacties

‘Lagere hectaretoeslag voor grote bedrijven’

Het tekent zich duidelijk af. Het toekomstig Europees Landbouwbeleid verandert.

De plannen, die uitlekken, gaan uit van groene prestaties van de boer, die toeslag wil beuren. Bovendien krijgen grotere boeren minder toeslag. En kleinere dus meer.

“Dat geeft de nieuwe gedachten achter de toeslagen weer”, zegt Hanna. “Deze worden door boeren vaak gezien als een ondersteuning om de winkelprijzen van zuivel en andere landbouwproducten laag te houden. Een consumentensubsidie dus. Die tijd lijkt voorbij. Men wil nu kleine boeren meer toeslagen geven om die bedrijven in stand te houden. Dan is het een subsidie om kleinschaligheid te bevorderen. Dat sluit naadloos aan bij het streven om groene prestaties te belonen.”

Karakter van toeslagen verandert

Zo is het. Met het nieuwe beleid verandert het karakter van de toeslagen. De beleidskeuze was lage prijzen voor de consument. Dat wordt nu een structuurmaatregel voor de landbouw.

“Voor ons als groeiend bedrijf niet prettig”, vindt Hans. “Maar wel logisch in deze tijd. Maatschappelijke bewegingen bepalen de richting. Die waarderen niet de groei naar grotere bedrijven. Dan gaan overheden als de Europese Unie ook geen geld meer geven aan dit soort bedrijven. Daar moeten de groeiers rekening mee houden.”

Subsidie voor kleine boeren

“Maar ook de groeiers hebben hun plannen gebaseerd op de toeslag”, breng ik ertegen in. “Die komen in moeilijkheden als de hectaretoeslag vervalt of lager wordt. Dat is onredelijk bestuur”.

Hanna geeft Hans gelijk: “Als de huidige toeslag verandert in een subsidie voor kleine boeren is het logisch dat de grote een veer moet laten.”

“Je moet ook nooit een bedrijf voeren op basis van subsidies” voegt Hans er aan toe. “En als je ziet dat erg grote bedrijven tonnen aan toeslagen binnenhalen, dan vind ik dat ook niet goed. De kunst is nu een aftopping te vinden, die redelijk is. Is dat maximaal 60.000 euro per bedrijf, zoals nu wordt genoemd?”

Tja, wat is redelijk? Een consumentensubsidie hoort per hectare. En subsidie voor kleinere boeren duidelijk niet. Een getrapt stelsel is misschien het beste.

Laatste reacties

 • John*

  die grote bedrijven werken met personeel, als je de subsidies uitsmeert over het aantal personeelsleden valt het eigenlijk allemaal wel mee..

 • huisvader

  Tja t is krom , maar grotere bedrijven ook personeel kan voor een deel uit de toeslagen betaald worden

 • hansvanbergen

  Personeel is meestal oost europese werknemers voor een paar euro per uur zonder arbeids ongeschiktheids verzekering

 • hansvanbergen

  De huidige situatie is dat grote bedrijven kleine bedrijven kapot concurreren en opkopen met geld uit Brussel. ik zou die 60.000 euro nog flink naar beneden brengen.

 • John*

  @hans en die boer dan die voor een paar euro per uur werkt vaak ook zonder arbeidsongeschiktheids verzekering heeft die ook geen recht meer op subsidie..

 • farmerbn

  Je moet niet praten over één maximaal bedrag voor alle landen in Europa. De verschillen zijn daarvoor te groot. Beter is om per land te bekijken wat groot is en daar dan een max voor in te stellen. Misschien moet je dat nog meer verfijnen en per regio kijken. In de Kempen is 50 ha groot en ook denk ik in Beieren. In Oost Duitsland, Frankrijk en Tjechie is 50 ha klein.

 • Bennie Stevelink

  “Maar ook de groeiers hebben hun plannen gebaseerd op de toeslag”, breng ik ertegen in. “Die komen in moeilijkheden als de hectaretoeslag vervalt of lager wordt. Dat is onredelijk bestuur”.

  Als je als groot gegroeid bedrijf voor het voortbestaan afhankelijk bent van subsidies, kun je beter vandaag nog de deur sluiten.
  Daarnaast wist iedereen, al vele jaren, dat de subsidies afgebouwd zouden worden. Net als bij de bouw van veel te grote stallen: iedereen wist dat de ruimte er niet was en dat er ingegrepen zou worden. En áls er dan ingegrepen wordt gaat men zich op het standpunt stellen dat men het niet heeft geweten en dus een knelgeval is.

 • driepint

  Ik krijg elk jaar meer toeslag en ik groei ook nog steeds. Ik denk dat Vergaderboer intensiverende melkveebedrijf bedoelt. Maar dat is niet hetzelfde als groeiende bedrijven

 • aardappelboer

  Kleinere boeren meer?? Wat je nu al ziet is dat vele oudere boeren of grondbezitters zelf de percelen opgeven om subsidie op te strijken maar vervolgens wel die percelen "verhuren". Ik krijg elk jaar minder subsidie, ben actief boer en stoor mij mateloos aan degenie die eigenlijk geen boer meer zijn, alleen op papier nog wel om hiervoor in aanmerking te komen terwijl ze in het verleden niks kregen.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.