Redactieblog

2 reacties

‘Inkomensanalyse komt zo uit het economieboekje’

Inkomensraming 2017 laat mooie cijfers zien, maar de verschillen per sector en bedrijf zijn groot.

Kort voor de kerst kwam de jaarlijkse inkomensraming van het LEI uit. Eigenlijk heet het LEI tegenwoordig WER, maar ik ga daar nooit aan wennen.

Niet iedereen zal blij geworden zijn van de uitkomsten van de raming, maar ik wel. Natuurlijk ben ik blij als het goed gaat met de landbouw. Het gemiddelde geraamde inkomen over 2017 is het hoogste van deze eeuw, zo’n € 70.000 per voltijds werkende, zo meldt het persbericht. Dat is een gemiddelde, de akkerbouw zat daar bijvoorbeeld ver onder, met € 25.000. Omgekeerd verging het de varkensbedrijven juist heel goed, voor het tweede opeenvolgende jaar. Weliswaar staan de prijzen nu onder druk, maar dat hoge inkomen van 2017 is geen goed nieuws voor minister Schouten, die de varkenshouderij in Noord-Brabant wil saneren. Met zulke hoge inkomens smelt de € 200 miljoen Rijkssaneringsgeld weg als sneeuw voor de zon.

‘Dat hoge inkomen van 2017 is geen goed nieuws voor minister Schouten, die de varkenshouderij in Noord-Brabant wil saneren

De melkveehouderij zat zo ongeveer op het gemiddelde, maar niet geklaagd, met anderhalve gezinsarbeidskracht per bedrijf zit je dan toch zo op een ton gezinsinkomen. De vooruitzichten voor 2018 zijn een stuk minder, dus is het verstandig niet alle geld meteen te verbrassen. De landbouwdeskundigen van ABN Amro zagen in de cijfers van de melkveehouderij een soort van varkenscyclus ontstaan: één jaar goede prijzen, productie uitbreiden, 2 jaar slechte prijzen en productie inkrimpen, en dan weer opnieuw dezelfde cyclus. Ik geloof nooit zo in dit soort pseudowetenschap. Als de bankiers van ABN Amro weten dat het zo zit, dan zou je toch verwachten dat iedereen in de sector zich naar deze kennis gedraagt, en dan is er helemaal geen overproductie en geen cyclus. Ik wacht dus op een nog betere verklaring, anders geloof ik het niet.

‘De vooruitzichten voor 2018 zijn een stuk minder, dus is het verstandig niet alle geld meteen te verbrassen’

Als professioneel landbouweconoom werd ik het allerblijst van de inkomensontwikkeling bij de leghennenbedrijven. Nee, natuurlijk niet van de rampzalige inkomens van de bedrijven die met fipronil te maken kregen: een inkomen van meer dan € 100.000 per werkende negatief. Wel een beetje van de hoge inkomens van de niet-fipronil bedrijven. De bovenste 20% zat op 4 ton per werkende positief. Maar blij werd ik vooral van de achterliggende theorie. De productie is aanzienlijk gedaald vanwege fipronil, daardoor is de prijs meer dan evenredig gestegen, en even afgezien van kostenontwikkelingen, daardoor is het sectorinkomen sterk gestegen. ‘Inelastisch’ noemen economen dat: een kleine hoeveelheidsdaling gaat gepaard met een grote prijsstijging. De prijs- en inkomensanalyse komt zo uit het economieboekje. Het zou me niet verwonderen als in een examen economie volgend jaar plotseling leghennenbedrijven en fipronil-eieren opduiken, en anders de vermeende varkenscyclus van ABN Amro in de melkveehouderij wel.

Laatste reacties

 • alco1

  Ziektes en misoogsten beïnvloeden het aanbod zeer abrupt, daardoor stijgen de prijzen vanwege onzekerheid.
  Denken dat dit het bewijs is dat als je productie beheerst de prijzen blijvend goed zullen zijn, kan alleen als je de totale wereldproductie kunt begrenzen.
  Helaas is dit utopie.
  Maw. Hier begrenzen betekend handen wrijvend buitenland.

 • oorspronkelijk

  maar alco
  de productie ten koste van kostprijs opvoeren big boom in agrosector

Of registreer je om te kunnen reageren.