Redactieblog

29 reacties

LTO in spagaat

LTO-Noord, ZLTO en LLTB hebben weer een turbulent jaar achter de rug voor wat betreft de interne organisatie: reorganisaties van de werkorganisaties gepaard met een forse afslanking van wel 30 procent.

Wanneer ik nou één jaar van de afgelopen dertig zou mogen aanwijzen voor een fusie, was het wel het laatste jaar. Geen jaar te noemen dat er voor de clubs zoveel gelijkenis was als dit jaar, dankzij Antoon Vermeer, Daan van Doorn en andere toenmalige commissarissen van Vion. Toon van Hoof, debacle-commissaris van Vion–oud, gaat het bij Vion-nieuw ook weer doen en is portefeuillehouder diergezondheid voor melkveehouderij, wat hij intussen ook al weer tien jaar doet. Tijd dat hij het veld  ruimt; hij is over zijn houdbaarheidsdatum.

Op diergezondheidsterrein is te weinig voortgang gemaakt. Dat dubbele petten gedoe, daar moeten we vanaf. LTO melkveehouderij kruipt m.i. ook veel te veel de zuivel in de kont. Gaan ze er prat op saampjes ons behoed te hebben voor dierrechten, blijkt dat ze met een kluitje het riet in zijn gestuurd. Op het mineralendossier zal alle hens aan dek moeten, want we krijgen met ammoniak en fosfaat nog het nodige voor de kiezen. Wanneer LTO-melkveehouderij met de zuivel blijft optrekken, doen ze het niet goed. Zuivel en LTO dienen dezelfde boeren, maar hebben opdracht vanuit eigen organisatiedoelstellingen dat in te vullen. Trouwens, de zuivelmannen Boer en 't Hart hebben ook  meer uitstraling, charisma, persoonlijkheid dan onze LTO-mannen. Die worden sleets. Voor LTO is het belangrijk, dat de voormannen smoel hebben, dynamiek vertonen en er weer voor gaan zorgen dat LTO een identiteit is. Nu lijkt het continu dat ze zich voor het karretje van de zuivel laten spannen.

LTO zou inzake natuurcollectieven veel duidelijker positie moeten kiezen om de bedrijfstoeslagen in het kader van vergroening generiek toe te wijzen. Ook relevante wateraangelegenheden voor de melkveehouderij verdienen deskundige ondersteuning vanuit LTO.

Kortom:  LTO, heb lef en durf te kiezen!

Laatste reacties

 • gjh

  jan wat bedoel je met lto toon lef want het grappige is dat ze dat nooit gedaan hebben en ook nooit zullen doen. want ze hebben daar totaal geen belang bij.

 • cornelis 22

  Je bent de grootste leuner Siem-Jan Schenk vergeten.

 • gjh

  ja cornelis vergeet Maat en Keesje Romijn niet die babbelen veel en de daden zijn er niet. Het zijn mannetjes met eigen belang en niet van de boeren!! maar gelukkig zijn er boeren die de lidmaatschap opzeggen van deze bagger bende. Hoe minder leden hoe minder dat ze de boel naar de afgrond kunnen helpen de prutsers.

 • j.verstraten1

  Jan, volgens diverse reageerders hier op dit forum krijg ik wel eens het idee dat de zuivel juist zijn oren teveel naar LTO laat hangen.....'t is maar hoe je het wil bekijken. Ik denk ook eerder dat men bij LTO 'in de kont kruipt' om jouw bewoordingen te gebruiken. En wat diergezondheid betreft, om vooruitgang te boeken heb je draagvlak nodig in de sector. En na de verplichte IBR aanpak was/is deze erg ver te zoeken. En dan kun je als LTO wel stoer kiezen, maar zo eenvoudig werkt het niet.

 • Mozes

  @j.verstraten, jaren geleden heeft LTO in heel Nederland bijeenkomsten gehouden over hervatting van de verplichte IBR/BVD bestrijding. Er was een meerderheid van meer dan tweederde voorstanders. De vooraf gestelde limiet van ik meen 70% werd echter net niet gehaald waardoor het niet door is gegaan.
  Het is inmiddels al vele jaren geleden en het draagvlak is nu veel groter. 70% voorstanders zal op dit moment vlot gehaald worden, misschien wel 80% of nog meer.

 • Han Pelgrum

  LTO, heb lef en durf te kiezen! Goed plan. Maar dan zullen we hier de vraag maar niet stellen voor wiens belangen LTO Nederland op het leidingendossier heeft gekozen. Voor Gasunie, TenneT of misschien wel voor de grootste verbruikersgroep van aardgas die daardoor tevens de grootste leverancier kan zijn van 'duurzame' energie (stroom uit WKK-centrales): de glastuinbouw?? Met de keuze van LTO Nederland kan in ieder geval geen akkerbouwer, melkveehouder, vollegrondgroenteteler en dergelijke, die een aardgas-, elektriciteits- of andere leiding op door LTO geaccordeerde voorwaarden in zijn grond krijgt (opgedrongen), blij mee zijn. Het ergste is misschien nog wel dat ze nog geen 20% van het grondeigendom vertegenwoordigen maar wel iedere grondeigenaar (met in hun kielzog de pachter/gebruiker) met de gevolgen van hun 'mega-super-slechte-deal' opzadelen.

 • gjh

  mozes waar haal jij de 70 procent voorstanders vandaan , bij mij weten hebben de meeste ellende zat gezien. Verstraten heeft gelijk er moet draagvlak zijn en die is er niet. Als LTO dat wil laat dat dan alleen voor de leden gelden en laat anderen er buiten.

 • eppenzolder

  Precies gjh, als je geen lid bent van LTO, hoef je je toch ook niet druk te maken over LTO, en wat ze wel of misschien vooral niet doen ?

 • van someren

  meeste lto bestuurders zijn contact met de leden helemaal verloren.(het zijn immers allemaal fulltime bestuurders die amper merken als er weinig verdient wordt , ze hebben toch een dik salaris)
  ze hebben meer begrip voor de standpunten van de milieu lobby dan voor de eigen leden die met hard werken de kost proberen te verdienen.
  lidmaatschap opzeggen is het enigste wat helpt.

 • landboer

  Mozes als 80 % voorstander is hoeven ze niks te doen ,die doen het al vrijwillig.Dus niet ,denk eerder dat nog geen 50% van alle veehouders voorstander is!

 • j.verstraten1

  van someren, (z)lto bestuurders hebben een bedrijf, de functie is parttime en de vergoeding? Je kunt er makkelijk vervangende arbeid van betalen, maar als je technisch ook maar íets minder draait leg je er dik geld bij. En volgens sommigen hier hebben al die lto bestuurders vanwege voortschrijdend inzicht de laatste jaren grote stallen gebouwd, dan kan ik je wel meegeven dat ze het dubbel merken als er weinig verdiend wordt. Ik zit kort genoeg op het vuur om te weten dat menig bestuurder minimaal zo gefrustreerd is als jij. Alleen weet men ook dat weglopen ook niks oplost, net zo min als zeuren en klagen.

 • j.verstraten1

  Han Pelgrum, ik ben erg tevreden over de inzet van LTO op het leidingdossier. 2 jaar geleden nog een gasleiding bijgelegd, en ik hoop dat ik het nog een keer mee mag maken dat ze terugkomen.Dankzij LTO is de vergoeding ver3voudigd. Maar ik ken je persoonlijke situatie niet, waarschijnlijk heb jij nog met de oude regeling vandoen gehad. Je hoeft trouwens de voorwaarden van Tennet of Gasunie ook niet te accepteren als je vind dat de schadeloosstelling niet voldoende en jouw schade groter is kun je gewoon naar de rechter.

 • Ferm

  @j.verstraten, als menig bestuurder ook zo gefrustreed is, is het misschien hoog tijd de enige juiste beslissing te nemen en WEGLOPEN. Geef het stokje over aan de sector vakbonden en laat die dan nu maar laten zien of er echt niet meer te halen is in Den Haag. Misschien dat Den Haag wel kruipend achter jullie, de LTO, aankomt en dan heb je in ieder geval weer een stem in het geheel.

 • Mozes

  @paysanne, gisteren was op deze site een discussie naar aanleiding van een column van Jeroen van Maanen. De melkveehouderij kan niet ongelimiteerd groeien. Veerechten zijn er niet gekomen omdat de melkveehouderij grondgebonden zal blijven. Deze grondgebondenheid moet echter wel gehandhaafd blijven. Verschillende deelnemers aan het forum hebben een mening of visie hierop gegeven.

  Waarom hebben de sectorvakbonden geen reactie geplaatst om hun visie duidelijk te maken? Als de sectorvakbonden niet in staat zijn een visie te vormen hoe moeten zij het stokje dan overnemen? Alleen maar vanaf de zijlijn roepen wat fout is zonder een serieus alternatief aan te dragen?

 • alco1

  Sorry. Ik ben nog op, want er moet een pink afkalven.
  @Mozes. Je zegt dat de melkveehouderij niet ongelimiteerd kan uitbreiden en grondgebonden moet blijven. Laat dat dan ook zo zijn zonder fosfaatplafond.
  Shit. Een stierkalf die maar 60 euro waard is.
  Nu volgt een statement voor de Partij voor de Dieren:
  Mijn kinderen zou ik nog niet willen missen voor een miljoen.

 • Ferm

  @Mozes, waarom niet net als in de varkenssector, dat de LTO en NMV samen zich sterk maken voor de melkveesector?

 • j.verstraten1

  Met WEGLOPEN bedoel je emigreren Paysanne? LTO en NMV staan veel verder uit elkaar dan LTO en NVV. Die stonden in het begin mijlenver uit elkaar maar in de loop der jaren weer naar elkaar toegegroeid.

 • Ferm

  @j.verstraten, ik bedoelde niet emigreren, maar misschien heb je dan wel meer overlevingskansen als sector. Ik bedoel dat als je zegt dat menig bestuurder ook gefrustreerd is, dan valt er toch niet te onderhandelen? Dan wordt je toch gedicteerd? Vervolgens mag je het naar de achterban uitleggen die het vervolgens moeten uitvoeren. Zo ben je altijd de gebeten hond. Doordat LTO en NMV zo mijlenver uit elkaar staan is er ook verdeeldheid die totaal niet constructief is. De LTO staat dus ook mijlenver van de politiek/beleidsmakers af, anders was ze niet zo gefrustreerd zoals je aangeeft. Waarom dan als LTO braaf in de pas meelopen en je laten 'gebruiken' door de politiek?

 • j.verstraten1

  Ik denk eerder dat de huidige politiek verder van LTO afstaat dan omgekeerd. Het verloop van de derogatie onderhandelingen is het sprekende bewijs. Het boerenbedrijf wordt in toenemende mate een juridisch speelveld.

 • Han Pelgrum

  J.Verstraten1, heb je je weleens afgevraagd hoe het toch komt dat jij een betere (qua hoogte) vergoeding krijgt voor de korte termijn?? Waarschijnlijk heb jij er niks aan gedaan en alleen maar gecasht. Het iets hogere bedrag is door die hardwerkende, zich niets ontziende en door LTO (hoofd-/hogere-)bestuurders geïntimideerde afdelingsvoorzitters uit het westen van het land geregeld. Als deze dame en heren niets hadden gedaan waren jullie nog slechter af geweest. Mogelijk dat je in een gebied werkt en woont waar nooit meer wat zal veranderen, maar als je nog eens voornemens bent om een perceel grond te kopen, laat je dan nog maar eens goed voorlichten door een deskundige opdat je prijs betaalt die in overeenstemming is met de beperkingen want jij krijgt nooit meer iets. Dat heeft LTO wel zo geregeld met Gasunie en TenneT. En laten we over het uitbreiden van je bouwkavel maar helemaal niet meer denken als er een leiding in de buurt ligt/komt te liggen, het bestemmingsplan is immers al gewijzigd en geschikt gemaakt voor (alleen) de leiding en verder niks. Jammer dat je zoveel zand (en heel weinig geld) in de ogen is gestrooid door LTO, maar ach, het is net zoals je stelt, als je niet verder kijkt dan vandaag en geen opvolger hebt, is het leven zo slecht nog niet.

 • j.verstraten1

  Han, 1.grond waar een gasleiding doorheen ligt kun je best door een deskundige laten taxeren, de werkelijkheid is dat deze op de markt net zo duur is.Dat komt omdat 2. opbrengstderving wordt vergoed, ook als je grond verwerft nadat een leiding al is gelegd en 3. als de gasunie wederom grond nodig heeft om een volgende leiding te leggen je hier ook al ben je nog maar 1 dag de eigenaar, de vergoeding voor krijgt. 4. Als een leiding door je bouwkavel komt te liggen dan heb je dus zitten slapen met de bestemmingswijziging, je had minstens een schadevergoeding kunnen claimen, ken persoonlijk een veehouder die een behoorlijk bedrag voor bedrijfsschade daarvoor heeft ontvangen zelfs ondanks de bestemming. 4. In mijn persoonlijk geval was er de ruimte, en ging Gasunie na slechts 1 telefoontje op mijn verzoek in om de leiding om mijn bouwblok heen te leggen. ( waardoor ze extra moesten kruisen tov reeds bestaande leidingen,kost paar centen). Wat jij wil is een retributierecht ( zoals bij electriciteitsmasten gebruikelijk) om tot in de eeuwigheid amen jaarlijks geld te beuren en dat is juridisch niet haalbaar bij objecten onder de grond. Wellicht heb jij je zand in de ogen laten strooien door lieden die graag je vergoeding opsouperen aan juridisch getouwtrek. Ik mag me dan zand in de ogen hebben laten strooien, ben zéér tevreden over het resultaat van LTO, heb er zelf ook aan gesleurd en niet alleen gecasht en heb ook een opvolger. Sommigen zijn net rupsje nooitgenoeg.

 • joannes

  Zijn er niet teveel specifieke belangen verzameld in die LTO-Noord, ZLTO en LLTB? Ze zijn verworden tot het aanspreekpunt waar elk probleem met de omgeving geregeld moet worden. Of het ondergrondse pijpleidingen zijn of gier! En alles wat er tussen ligt qua agrarische activiteiten! Met een doelstelling het agrarisch belang te vertegenwoordigen zijn ze de autoriteit en het vermogen om complexe zaken te bestuderen, te organiseren, te communiceren, te autoriseren, te onderhandelen, te bevestigen, en soms zelfs te controleren. Agrarische ondernemers raken met deze functies verward omdat ze niet meer dienen maar beheersen! En beheersen betekent vaak beperken. Wanneer zoiets in een Multinational gebeurd - klanten en/of werknemers verliezen funktie duidelijkheid - splits ze op in kleinere onderdelen met duidelijkere communicatie mogelijkheden naar haar omgeving. Opbreken betekent dan vergroten van potentie!

 • j.verstraten1

  Joannes, dat is nu net de kracht, jij noemt het de zwakte, van de LTO. Ik begrijp niet goed wat je bedoelt met dienen versus beheersen. Zeker bij incidentele zaken als (pijp)leidingen, of nu de Russische boycot, of een acute dierziekte, furazolidon, etc kun je je niet permitteren daar eerst nog een structuur/netwerk/kenniscentrum oid voor te moeten organiseren, de communicatie lijnen aan te leggen etc dan hobbel je altijd achter de feiten aan. Juist dat verschillende competenties binnen 1 organisatie aanwezig zijn zorgt ervoor dat je én een aanspreekpunt bent én kunt dienen zodat je de potentie maximaal benut.

 • joannes

  @j.verstraten1, kracht is ook vaak zwakte! Wat ik bedoel is dat de Organisatie niet meer begrepen wordt, ze staat te ver van de basis! De vakbonden kan je er mee verklaren; de kritiek kan je ermee verklaren; het onbegrip voor studies samen met de overheid kan je ermee verklaren; enz, enz, ........ Zo´n grote complexe organisatie gaat een eigen indentiteit krijgen die, misschien nog wel van Boeren is, en door Agrarische belanghebbende bestuurd wordt, maar waarmee de boer zich niet meer kan identificeren. Niet voor de ideeën die ze verdedigen,niet voor de maatregelen die ze treffen! Hoe groter, hoe complexer, en meer verweven met Overheids beleid. betekent dan minder geloofwaardig en vervreemdend. Het Animal Farm van George Orwell effect! Kleiner en specefieker voor een bepaald belang zou weer herkenbaarder worden. Daar ligt ook het succes van de Vakbonden!

 • koestal

  Boeren zijn net een kruiwagen met kikkers

 • j.verstraten1

  Joannes, valt de 'afstand' ook niet deels te verklaren doordat de materie steeds complexer wordt ( denk bijv aan PAS en NbW, mestwetgeving, ruimtelijkbeleid) boeren steeds vaker adviseurs inschakelen en dit uit handen geven, daardoor het ook niet meer kunnen en/of willen volgen. Daarom ook geen info avonden meer bezoeken ( ook omdat de boodschap altijd negatief wordt ervaren ) en de keuzes van hun belangenbehartigers daardoor ook niet begrijpen?

 • Broer

  Los van alle zin en onzin hierboven ben ik het met Jan van Weperen eens en is het hoog tijd voor een fusie tot één landelijke Lto.
  Dan zou er , los van de andere logische voordelen als efficientere organisatie, voor de critisie één argument minder zijn om géén lid te zijn.
  Hier in het noorden willen we wel maar zoals voorzitter Geart Kooistra van Friesland altijd zegt, om te trouwen moeten beide 'ja 'zeggen, Hans Huibers is zover nog niet.
  Op 20 mrt sprak hij in Heerenveen en op mijn vraag hierover gaf hij een zeer ontwijkend antwoord. Zegt genoeg.

 • Han Pelgrum

  @ j.verstraten: Na enig zoekwerk is me jou fanatisme over 'al het goede komt van Gasunie' duidelijk. Als vice-voorzitter van St. Anthonis van de afdeling van ZLTO heb je dicht bij de onderhandelingen onder leiding van Herman van Ham gestaan. Aan je werkwijze is ook duidelijk te merken dat je deze leider/'deskundige' op dit dossier blindelings volgt. Alleen geld is belangrijk voor (Z)LTO en niet de inhoud (en dus de gevolgen) van de overeenkomst voor de (nabije en verre) toekomst. Ze zouden dit soort leiders gewoon persoonlijk verantwoordelijk moeten stellen voor de erbarmelijk slechte overeenkomst. Dit is niet met geld te compenseren. Sinds wanneer wordt eerst de prijs bepaalt (bijvoorbeeld TenneT: 18-december-2012 overeenstemming over de vergoeding) en vervolgens op 27 juni 2013 de inhoud van de overeenkomst zonder noemenswaardige wijzigingen accorderen. Sterker nog: Gasunie heeft in de herfst van 2013, zonder dat de vergoeding is aangepast, wederom de rechten van de grondeigenaar/-gebruiker aanzienlijk beperkt (en wederom met instemming van LTO). En dan mij vergelijken met 'rupsje nooit genoeg', ik maak liever de vergelijking dat de LTO-leiders op alles een (zogenaamde deskundige) mening moeten hebben en deze dan ook nog eens heel graag voor anderen willen laten gelden, waaronder vele LTO-leden en niet-leden die dat duidelijk niet wensen!!.

 • Han Pelgrum

  @j.verstraten deel 2:
  Hoezo belangbehartiging???
  Het is precies zoals Hans Huijbers zei tijdens een bijeenkomst voor landbouwjournalisten in Wageningen op 25 juni 2013: 'Huijbers stelt in die context ook de structuur van z'n eigen organisatie ter discussie. 'Het denken vanuit 'wij weten wat goed voor u is' wordt niet meer geaccepteerd door de leden. In plaats van dicteren gaan we leden en groepen veel meer faciliteren.' en verder: 'Toenemend individualisme onder boeren en een veel marktgerichtere vraag vanuit de leden verandert de wereld.'.
  Jammer dat er nog steeds vooraanstaande leden/bestuurders zijn die deze nieuwe ontwikkelingen nog niet gezien hebben.

Laad alle reacties (25)

Of registreer je om te kunnen reageren.