Redactieblog

16 reacties

Jonge boeren: maatschappijmensen of subsidieminnaars?

Ik beloof u, dit is voorlopig echt de laatste keer dat ik schrijf over jonge boeren en hun gevoel voor de maatschappij. Vorige week had ik er feitelijk al een punt achter gezet, maar de reactie van John Hilhorst van de NAJK vraagt om een weerwoord.

Hij verdedigt de jonge boeren en zegt dat ze hard weken. Dat is geen nieuws, daar zijn we het allemaal over eens. Hij zegt ook dat ze met beide benen midden in de maatschappij staan. En daar twijfel ik dus sterk aan.

Ook zijn argumenten overtuigen me niet. Integendeel, ze bevestigen juist mijn mening dat jonge boeren te veel met de rug naar de maatschappij staan en zich eenzijdig richten op hun bedrijf.

HIlhorst onderbouwt zijn mening dat jonge boeren oog hebben voor vernieuwing met de verwijzing naar de landbouwersregeling. Deze subsidiemogelijkheid is ook dit jaar weer zwaar overtekend.

Is dit een voorbeeld van maatschappelijk inzicht, Hilhorst? Of is het gewoon profiteren van een subsidieregel? Volgens mij het laatste. Het is bekend dat boeren en hun adviseurs uiterst slim opereren om zoveel mogelijk subsidie binnen te halen en zo weinig mogelijk belasting te betalen. Daar is niks mis mee. Dat proberen wij ook. Maar het heeft niets te maken met opleiding, samenwerken, netwerken en zich inleven in wat de maatschappij wil.

Dan noemt Hilhorst de ambtenarenstage, waarbij ambtenaren een dagje meedraaien op boerderij. Die is echter bedoeld om de ambtenaren een indruk te geven van de grote invloed van de regelgeving op de boerderij. Ook hier geen maatschappelijk belang, maar gewoon eigenbelang. Ook niks mis mee, maar Hilhorst onderstreept ongewild nog eens dat Raboman Ruud Huirne gelijk heeft met zijn stelling dat de jonge boer te weinig bezig is met de wereld om zich heen, terwijl dat een deel van zijn bedrijfsvoering moet zijn.

Jammer en ook wel een beetje onthutsend dat Hilhorst en zijn NAJK dat kennelijk niet door heeft.

Laatste reacties

 • alco1

  Daar heb je het verhaal weer van wat was er eerder 'De kip of het ei'.
  Je inleven van wat de maatschappij wil is natuurlijk van groot belang. Maar wat wil de maatschappij? Of zit het nog in een stadium van indoctrinatie, die de anti-boer groepen de samenleving desnoods met leugens wil laten geloven. Jammer dat 'Vergaderboer' dat niet door heeft.

 • Mozes

  Ben het eigenlijk wel met Vergaderboer eens. Jonge boeren zouden uiting geven van maatschappelijk inzicht wanneer de cursussen voor weidegang overtekend zouden zijn.
  Daarnaast moet niet de ambtenaar stage lopen op de boerderij maar de jonge boer zou stage moeten lopen in een supermarkt of bij maatschappelijke organisaties.

 • agro1

  een boerderij is een economische activiteit. dus economisch bezig zijn is een eerste vereiste om bezig te blijven. ALLE factoren dient men hiervoor ten volle uit te nutten en de maatschappelijk vastgestelde randvoorwaarden dient men te respecteren, zoals mest onderwerken (indien van toepassing), spuit- en teeltvrije zones eerbiedigen, ambtelijke verplichtingen nakomen, ganzen voeden, van rechtswege geldelijke tegemoetkomingen aanvragen, geen overlast veroorzaken (Q-koorts) en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. als kleine zelfstandige dient men in de eerste plaats te zorgen voor de eigen continuïteit en de rest is zever, geachte vergaderaar (hoogst waarschijnlijk geen boer, die van zijn bedrijfsuitoefening moet leven) met ongetwijfeld riant zitgeld. ciolos boppe!!!!!

 • agratax2

  De jonge boer werkt om de Maatschappij van voedsel te voorzien en ziet dit als zijn maatschappelijke opdracht. Helaas de maatschappij heeft hem niet gevraagd om dag en nacht te werken en zo buiten de sociale maatschappij te manouvreren. Veel workoholics doen dit. De huidige maatschappij vraagt om een meer dan schone productie, en meer dan diervriendlijk. Ze vraagt niet om voldoende eten geproduceerd door Nederlandse boeren, nee liever goedkoop eten van overver. Weet je niet hoe de productie is geweest en heb je zeker geen last van de stank en allergieen veroorzaakt door stof en spuitnevel. Deze laatste dingen die vraagt de Maatschappij van de boeren, schoon, lieflijk en dat zonder hen -de burger- een stro breed in de weg te leggen maar wel geheel aan het romantische beeld van deze burger te voldoen. Geen jonge boer die kan overleven als hij zich aan deze eisen van de Maatschappij gaat houden. Hij moet dus meestal wel met de rug naar de maatschappij staan en zich verweren tegen hun onmogelijke eisen. Een maatschappij die de Kool en de Geit wil sparen bestaat niet.

 • Mozes

  Agratax, het is belangrijk voor jonge boeren om in contact te komen met de samenleving zodat ze datgene wat jij vertelt kunnen uitleggen.

 • Mozes

  Kunnen uitleggen op een manier die de burger begrijpt.

 • h tinge

  Ga als jonge boer een weekje naar Londen, Parijs en Berlijn.Dan weet je hoe de hazen lopen, dan wel wie en waar het beleid wordt bepaald !!!

 • W Geverink

  Natuurlijk heb je rekening te houden met de buren. Ik ben het met Han eens en wil er aan toevoegen dat niet de boer beslist wat er gekocht wordt in de winkel. De maatschappij beslist door het koopgedrag helemaal zelf wat er wordt geproduceerd en hoe er wordt geproduceerd. Duidelijker kan het niet!! Weideboeren bv hoeven de boeren die de koeien binnen houden dus niet zwart te maken want de maatschappij heeft beslist dat er voor beiden marktaandeel is. Een boer die dag en nacht werkt en nooit van zijn erf af komt is natuurlijk niet erg wenselijk. Hij zou dan net zo ver van de maatschappij af staan als jullie overheid.

 • koestal

  Zorg dan eerst dat de administratiedruk van de jonge boer verminderd,deze neemt eerder toe ,dan dat ze minder wordt,kijk nu maar naar de administratie van bv. mest en diergeneesmiddelengebruik ,daar heeft de buitenstaander geen flauw benul van ,die roept maar dat de jonge boer maar eens flink moet rondkijken terwijl hij stikt in het werk en de administratie ,waar allemaal sancties op staan,ze hebben blijkbaar nog nooit van de VWA gehoord, ja ieder weet het beter,ook meneer Huirne ,die heeft makkelijk praten,heeft zeker nog niks gehoord over de problemen met de Libor-rente !

 • piethermus1


  elke verpleegster, vrachtwagenchauffeur heeft tegenwoordig administratiedruk... en dat zijn gewoon vaak werknemers... dus dat gezeur dat wij boeren te veel administratiedruk zouden hebben, is een gevalletje van niet-mee-van-deze-tijd als je dat als een last ervaart... jaha... het is een last, ik vind het ook niet leuk... maar die administratiedruk dat geldt voor elke beroepsgroep vandaag de dag... niet zeuren dus!

 • Rip

  Een hoog 'wat hebben wij het zwaar' gehalte in de reacties. Waar vergaderboer over schrijft, de maatschappelijke betrokkenheid, daar gaat het niet over. Overigens ook wel wat vreemd dat alle regels om subsidie te krijgen met gemak worden geaccepteerd. Om meteen geld te krijgen voor het eigen bedrijf. Dat is zichtbaar en de opbrengst van maatschappelijke betrokkenheid niet.

 • BO(skabout)ER

  Ik heb niks persoonlijks tegen John Hilhorst, maar ik vind het geen charismatisch leider en als hij dan ook met zulke teksten naar buiten komt denk ik 'ja, misschien zijn de jonge boeren er wel niet klaar voor'.

  Maar de generatie van vergaderboer heeft er nog een veel grotere puinhoop van gemaakt...eigenlijk doen de jonge boeren verhoudingsgewijs het wel aardig goed!

 • agratax2

  BO(skabout)ER. Ik vraag me af of de generatie van vergaderboer er een puinhoop van heeft gemaakt. Ik weet wel dat er al jaren te weinig tegen geluiden uit boerenmonden komen. Boeren slikken alles wat de overheid of de besturen van hun eigen organisaties te berde brengen. blijkt het na jaren toch niet de juiste oplossing te zijn geweest is er geen boer die met een alternatief komt. Nee de boeren wachten weer tot er een nieuwe eis komt uit de hoge hoed van de hoge heren. Vb. De laatste tijd is iedere lelieteler de dupe van de spuitnevel die de aanliggende burger niet wenst. De oplossing van de organisaties zal zijn een veilige afstand (spuitvrije zone). Prachtig maar waarom niet spuiten met een nevelreductie van 95 % door Wingssprayer te monteren aan de spuitboom. Nee we blijven als boer liever kankeren op de burger en de beleidsmakers. Beide komen niet verder dan borduren op de oude bekende maatregelen. Nieuwe vindingen komen zeer langzaam door bij de buitenwacht en helaas ook bij onze organisaties (zij bestaan voor een groot deel uit melk gerelateerde beleidsmakers, handel is voor hen belangrijker dan maatschappleijk communiseren).

 • BO(skabout)ER

  Nou agratax, ik ben zelf ook een redelijk jonge boer dus ik brand eventjes los!

  Ik begin eventjes over de Wingssprayer, ik zie Lelietelers als de innovatiefste en modernste boeren. Maar een wingssprayer heeft grote nadelen, deze neemt ziektes mee van soort tot soort. In de lelies kunnen nogal wat ziektes voorkomen zoals schimmels etc, dus is de wingssparyer geen optie.

  Daarnaast heeft de generatie van Vergaderboer nooit stil gestaan met hoe de burger denkt, zie de mestproblematiek, groter worden zonder extra dier welzijn etc etc. Ik zie de nieuwe generatie als fanatiek, niemand hoeft meer boer te worden zoals dat vroeger nog wel eens was.

  Daarnaast vind ik dat onze melkfabrieken en coöperaties soms wat doorslaan met hun wat 'linkse' ideeën maar dat ze er nou zo heel erg naast zitten weet ik niet. Ze proberen ons eigenlijk alleen maar te helpen en dat kan soms fout gaan, dan lossen we dat op.

 • alco1

  @agratax. Zelfs over je laatste woorden van maatschappelijk communiceren wordt zeer verschillend gedacht. Dit bleek wel in het item communicatie en weidegang. Ik ben voor transparante uitleg geven aan de consument. Dat doe ik ook hier met mijn buren, waar ik midden tussen in zit en wat tot gevolg heeft dat ik geen enkel probleem ondervindt, zelfs veel adhesie krijg.
  Anderen vinden communicatie dat je je moet verplaatsen in de denkwereld van de consument en dat je niet meer als boer moet denken. Absurd natuurlijk.

 • koestal

  waar is de Rabobank zelf mee bezig ?

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.