Boerenblog

8 reacties

Bespiegelingen over water

We gaan niet goed met water om. Ondergrondse opslagen vallen droog, en dat krijgt grote gevolgen.

Enkele weken eerder las ik When the Rivers run Dry. Dit boek beschrijft wat wij wereldwijd met onze zoetwatervoorraden doen. Denk daarbij niet alleen aan de rivieren die gevoed worden door regen- en smeltwater, maar vooral aan de grote ondergrondse reservoirs tot op kilometers diepte. De afgelopen eeuw zijn we deze voorraden gaan exploiteren in de gedachte/hoop dat water altijd aanwezig zou blijven en de putten tot in lengte van dagen water blijven geven. Met andere woorden: wat we vandaag gebruiken, wordt morgen weer aangevuld door regen en sneeuw. Dit klopt aardig voor de rivieren en wetlands. Een enkele keer ontstaan daar tijdelijke problemen als het eens een tijdje minder regent. De fossiele waterreservoirs worden echter niet aangevuld met regenwater, want ze zitten in afgesloten ruimtes op zeer grootte diepte. Deze voorraden worden sinds we de waterafvoer hebben versneld en de moerassen hebben drooggelegd minder of niet meer aangevuld via natuurlijke neerslag.

Overtollig water
In onze wijsheid hebben we het overtollige water zo snel mogelijk afgevoerd naar zee of opgeslagen in stuwmeren en gebruikt voor irrigatie en energieopwekking. Dat blijkt nu minder op te leveren aan milieu- en voedselwinst dan altijd gedacht. Het droogleggen van wetlands en gebruik van het water voor irrigatie van  landbouwgronden met moderne industriële akkerbouw en veehouderij, betekent wel dat er veel minder hectares productief land zijn dan de oorspronkelijke wetlands in de tropen.

Nijldelta
In het zuiden van Egypte ligt het Nassermeer. Dat is het op een na grootste door mensen gemaakte meer ter wereld. Hiermee werd het verdampings oppervlak van de Nijl met vele tienduizenden hectares vergroot. De gevolgen zijn duidelijk: de Nijl treedt niet meer buiten zijn oevers. Daardoor zijn daar geen wetlands. Dat was een enorme hoeveelheid vruchtbaar land waar mensen hun eten (plantaardig en dierlijk) lieten groeien. Doordat deze wetlands niet meer zijn, trekt er minder water in de bodem dat als drinkwater voor de bevolking kan dienen en dat tevens via ondergrondse waterlopen zorgt voor plantengroei op grote afstand van de rivier.

Doordat de Nijldelta niet meer overstroomt, verarmt de bodem en moet deze met kunstmest productief worden gehouden. Het slib van de Nijl slaat nu immers in het Nassermeer neer. Het ligt er op de bodem te rotten met alle gevolgen (methaangas) van dien.

Drinkwater
Wat bij de Nijl is gebeurd, gebeurt op veel plaatsen, zoals in Californië (VS), India, China (Gele rivier) en ook in Europa. Eeuwen geleden hebben we in Nederland onze wetlands (veengebieden) ontgonnen en drooggelegd in combinatie met een perfecte waterafvoer. Het gevolg is dat wij ook onze zoetwatervoorraden aan het uitputten zijn. We moeten nu (deels) vuil rivierwater drinken en ons afvalwater moeten we recyclen, omdat we anders in dit land onder de waterspiegel zullen verdorsten. Hier kan geen klimaatverbetering nog iets aan veranderen.
Drinkwater zal een handelswaar geworden, waarbij de armen het onderspit gaan delven. Water in flessen kost meer dan melk en benzine. De huidige landverhuizing van zuid naar noord heeft misschien niet alleen een economische reden. Watergebrek (droogte) speelt daarbij een voorname rol. Anders gezegd: het is een antwoord op de het graaien naar land en water dat de rijken der aarde in Afrika bedrijven.

Bezet gebied
Israël heeft evenals Palestina watergebrek. Beide kunnen dit oplossen vanuit een groot ondergronds waterreservoir in het bezette gebied. Voor de pro-Palestijnen zal de oplossing eenvoudig zijn: Israël geeft het gebied op en trekt zich terug. Maar als Israël zich terug trekt, zal het het eigendom over de pompstations en de leidingen willen behouden. De Israëli's kunnen namelijk niet zonder dit water. Moeten ze alles opgeven, dan rest hun maar een ding: de hele zaak opblazen. We kunnen toch niet verwachten dat je de mensen die je dood wensen, de eerste levensbehoefte cadeau geeft?

Conflicten
Ik vraag me wel eens af of de conflicten tussen christenen en islamieten wel over het geloof gaan of dat ze gaan over het bezit van de eerste levensbehoefte: water.  De Arabieren zijn immers niet vies van het graaien naar land en water en het beleggen van hun oliedollars in westerse roerende en onroerende zaken.  De oliestaten verplaatsen hun voedselvoorziening naar Afrika, vooral de instabiele landen hebben hun voorkeur. Tevens is subsidiëren van terroristische activiteiten een hobby van de oliesjeiks. Al deze activiteiten kunnen betekenen dat zij vroeg of laat de controle over de wereld hebben. Gezien hun reputatie als werkgevers en hun intolerantie rondom andersdenkenden belooft dat niet veel goeds.

Laatste reacties

 • geen boer

  sorry Han, je gaat niet de opvolger van de fameuze G.B.J. Hilterman worden met dit verhaal. Vooral de laatste 2 alinea's zijn ronduit lachwekkend.
  Schoenmaker blijf bij je leest!

 • agratax2

  geen boer. Waarom zouden ze lachwekkend zijn? Omdat jij een andere mening bent toe gedaan. Dat noem ik toch ook niet lachwekkend of stom o.i.d. van mij mag jij zonder commentaar van wie dan ook denken wat je wilt. Ik zie eenvodig gezien mijn ervaringen in droge landen, dat er wordt gevochten -zij het nu nog met put diepte of verkoop bij opbod- dat de rijkste / sterkste het water pikt van de minder draagkrachtige. Jij zult dit marktwerking willen noemen, maar ik vind dat de eerste levensbehoeften geen koopwaar mogen zijn.

 • geen boer

  @2 akkoord. Je stelt dat Israel geen andere keuze heeft dan ofwel bezetten, ofwel de boel opblazen onder het motto 'wij geen water jullie geen water'. Een middenweg hiertussen bestaat niet?
  Waar graaien de oliestaten naar water en land? Met hun deviezen staan ze sowieso bovenin de voedselladder en zo heel veel inwoners hebben ze niet te voeden, itt de Aziatische landen. Wel eens de enorme ontziltingsinstallaties (Australische techniek) in die golfstaten gezien?
  Zo veel conflict is er helemaal niet tussen arabieren en christenen. Vrijwel alle arabische landen hebben uitstekende relaties met westerse landen en vice versa. Tussen arabieren onderling is veel meer kinnesinne, zie o.a. Syrië en Irak.
  ..2

 • geen boer

  ..2
  De oliestaten zijn voor hun veiligheid compleet afhankelijk van vooral de VS en zullen nooit, maar dan ooit nooit de wereldheerschappij krijgen wat je suggereert. Wereldheerschappij gaat over militaire macht en daarbij is de VS onverslaanbaar de komende 50 jaar. Ook China gaat hier niet bij in de buurt komen, die hebben de komende decennia voldoende moeite om op de eigen winkel te passen.
  Tenslotte, het grootste probleem van de Nijldelta is de enorm uitdijende illegale en legale bebouwing waardoor onwaarschijnlijk veel en snel het areaal achteruit holt. Het is prima vruchtbare grond, vergelijkbaar met de onze, en met moderne methoden prima vruchtbaar te houden, net als wij doen in onze eigen delta hiero. En bij ons overstroomt de boel ook niet elk jaar. Het voordeel van de constante waterstand is vele malen meer dan de 'nadelen' van nooit meer overstromingen.

 • agratax2

  geen boer. Lees het boek Land Grabb en je weet wat er gaande is Afrika, Oekraine, Australie. China en Arabische staten 'kopen' meer boeren land in deze landen dan voor de lokale mensen goed is. Omahn, of Koeweit bezitten in middels meer land buiten hun landsgrenzen dan hun woestijn groot is. China bezit enorme oppervlaktes over de hele wereld en alleen vruchtbare water rijk land en delfstoffen rijke gronden. In beide gevallen zullen de lokale mensen iets krijgen als China iets over heeft van zijn oogst. Ik bedenk dit niet het zijn de 'kopers' die deze acties uitvoeren zonder aan hun bevolking te denken. In Midden Afrika of bij de Nijl kun je de grond -vruchtbaar- houden maar je mist het water nodig om planten en mensen te laten groeien. Wij hebben al tijden van te weinig neerslag en te weinig irrigatie water. Wat dan te denken van half woestijnen (Sahel, Kazachstan of Australie). Californie weet exact wat het betekent NOOIT overstromen maar wel lege putten en lege rivieren na al hun wat jij noemt Goede productie methoden.

 • geen boer

  @5 China heeft een actieve politiek in die richting, de oliestaten niet. Waarom zouden ze, er woont verhoudingsgewijs (zeker tot China) bijna niemand en ze hebben geld zat om de voeding tot hen te laten komen. En het gaat hier om pacht. Dat kan met een beetje politieke tegenwind zo weer teruggedraaid worden en vormt helemaal geen bedreiging voor wie of wat dan ook.
  Ik weiger de conclusie te onderschrijven dat Afrika 'leeggeroofd' zou worden door het grootkapitaal. De term 'graaien' verergert hierbij het populistische en ongefundeerde. Zo kun je ook stellen dat Zuid-Amerika 'leeggegraaid' wordt. In Afrika is van alles genoeg, het behoeft slechts organisatie om het te exploiteren en in goede banen te leiden. Maar landbouw heeft een stabiele politiek, stabiele eigendomsrechten, onderwijs, doorzettingsvermogen nodig. Laat het dáár nou net aan ontbreken in veel maar niet alle landen. De boeren kunnen door onstabiele factoren niet verder op hun traditionele wijze, trekken naar de townships, het platteland verpaupert, de voedselproductie daalt en er komt honger. Dát is aan de hand in Afrika, en China of wij in het westen kunnen daar niks aan doen.
  en sorry; in de laatste 2 alinea's sla je behoorlijk op hol en benoemt allerlei bijzaken zonder verdere duiding of relatie tot het hoofdonderwerp mondiale waterhuishouding. Tot en met de arbeidsomstandigheden in golfstaten aan toe.
  Volgende keer beter, met alle respect.

 • denker123

  Han,in Californie Is er voor 5 jaar voldoende water als de reservoirs voor het water uit de bergen vol zijn voor de landbouw.Maar de groenen hebben het voor elkaar gekregen dat er elk jaar 15% van de capaciteit van de reservoirs naar de oceaan moet stromen om de vissen te laten zwemmen.Alleen daardoor is er nu wat krapte aan water op een paar plaatsen.

 • schoenmakers1

  zo is het ook in nederland denker, er is water genoeg, veel tijden van het jaar teveel, maar toch kan men het bedacht krijgen dat er een tekort kan zijn met allerlei beperkingen vandien, die is ook voor de visjes en zo, er zou subsidie moeten komen op het beregenen, dit zou ruimte maken voor het water in tijden van overvloed

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.