Home

Achtergrond 9 reacties

Uitbreiding geitenbedrijf wordt principiële zaak

Mogelijke uitbreiding zet ook verhouding tussen provincie Noord-Brabant en gemeente op scherp.

De mogelijke uitbreiding van de geitenhouderij van maatschap Van Hees-Hendriks in Baarle-Nassau (N-Br.) zorgt niet alleen voor onenigheid met omwonenden, maar zet ook de verhouding tussen provincie Noord-Brabant en de gemeente op scherp.

De zaak levert voor de Raad van State de principiële vraag op of in dit geval de rechter moet oordelen vanuit de actuele situatie of vanuit de situatie zoals die in 2016 gold bij de toetsing van een bezwaarschrift. Dat bleek vrijdag 28 juni tijdens de rechtszitting waar betrokken partijen hun visie op de zaak mochten toelichten.

De mogelijke uitbreiding van een Brabantse geitenhouderij zorgt niet alleen voor onenigheid met omwonenden, maar zet ook de verhouding tussen provincie en gemeente op scherp - foto: Lex Salverda.
De mogelijke uitbreiding van een Brabantse geitenhouderij zorgt niet alleen voor onenigheid met omwonenden, maar zet ook de verhouding tussen provincie en gemeente op scherp - foto: Lex Salverda.

Provincie mordicus tegen iedere groei

Ter zitting werd duidelijk dat Noord-Brabant absoluut geen uitbreiding wil van welke geitenhouderij dan ook in de provincie. Sinds de invoering van de Verordening Ruimte in 2017 is de provincie mordicus tegen iedere groei. Ook als de eerste vergunningaanvraag al van voor de invoering van deze verordening is.

De gemeente Baarle-Nassau heeft meer oog heeft voor de belangen van de geitenhouder. Bovendien zouden volgens de advocaat van de gemeente, Leonie Muetstege, de gevolgen van de uitbreiding wel meevallen.

Het gaat in deze zaak om een uitbreiding van 4.000 naar 6.000 geiten

Volgens de gemeente gaat het hier om een bijzondere omstandigheid. Van Hees heeft al een vergunningaanvraag ingediend in 2016, vóór de Verordening Ruimte 2017. Dus daar hoeft niet aan getoetst te worden. Ook al is het besluit een vergunning te verlenen van na invoering van de verordening.

Het gaat in deze zaak om een uitbreiding van de geitenhouderij van 4.000 naar 6.000 geiten. Baarle-Nassau heeft eind 2016 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een melkgeitenstal, een opfokstal, een machineberging, een bokkenstal en een vaste mestopslag.

Tegen deze vergunning waren een omwonende en vereniging ABC Milieugroep in beroep gegaan bij de rechtbank Zeeland-West Brabant. De rechtbank vernietigde de omgevingsvergunning in een uitspraak van 31 oktober 2017 vanwege de geurhinder die in de omgeving zou ontstaan door de uitbreiding van het bedrijf.

De Q-koorts-historie noopt tot een pas op de plaats

Geitenhouder Van Hees en het college van B &W van Baarle Nassau gingen vervolgens bij de Raad van State in beroep tegen een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West Brabant. Namens de provincie onderstreept jurist Bart Coolen dat de uitspraak van de rechtbank de enige juiste is.

“Er is een bouwstop sinds de invoering van de Verordening Ruimte. Uitbreiding van geitenhouderijen is niet goed voor het leefklimaat. De Q-koorts-historie noopt tot een pas op de plaats.”

“Rond dit specifieke bedrijf bevinden zich tientallen woningen. Voor een grote groep personen zou de volksgezondheid extra onder druk komen te staan. Dat is voor Gedeputeerde Staten onaanvaardbaar.”

Jurst Coolen onderstreepte namens de provincie dat de uitspraak van de rechtbank de enige juiste is. Hij stelde dat er tientallen woningen rond het bedrijf zijn en dat de volksgezondheid voor een grote groep mensen extra onder druk zou komen te staan - foto: Jan Sibon.
Jurst Coolen onderstreepte namens de provincie dat de uitspraak van de rechtbank de enige juiste is. Hij stelde dat er tientallen woningen rond het bedrijf zijn en dat de volksgezondheid voor een grote groep mensen extra onder druk zou komen te staan - foto: Jan Sibon.

Uitspraak laat langer op zich wachten

Op de vraag van Raad van State waarom geen overgangstermijn in de verordening was opgenomen, antwoordde Coolen dat de noodzaak om in te grijpen zo urgent was dat een overgangstermijn daar niet bij zou passen.

Gemeente Baarle-Nassau blijft er bij dat het een aantasting van de rechtszekerheid van de geitenhouder zou zijn als hij zou moeten voldoen aan de Verordening Ruimte uit 2017, terwijl het vergunningtraject startte in 2016.

Advocaat Muetstege: “We moeten alle belangen meewegen, ook die van deze geitenhouder. Die belangen kunnen we niet zo terzijde schuiven.”

Staatsraad Jan Kramer liet in zijn slotopmerkingen weten dat Raad van State waarschijnlijk meer tijd nodig zal hebben dan de standaard gehanteerde 6 weken om tot een uitspraak te komen in deze zaak.

Laatste reacties

 • agrismolders

  Het is de provincie alles aan gelegen om de geitenhouderij in Brabant de nek om te draaien!

 • Vhouder

  de q koorts heeft ook burgers de nek omgedraaid dus de angst is wel verklaar baar

 • Flepke

  Brabant draait iedere agrarische sector de nek om.

  En waarom iedere keer Qkoorts erbij halen.? Iets wat we in NL bij de geiten heel goed onder de knie hebben.
  Dat ze zich maar eens druk gingen maken om de daadwerkelijke bron van besmetting van burgers..... De schapen.. Maar daar hoor je nooit iets over

 • Schaap1975

  @Flepke, waar haal jij die onzin vandaag dat schapen de oorzaak zijn van q koorts. Het eerste vleesschaap moet nog gevonden worden met q koorts!

 • xw

  is het niet zo, dat onder schapen veel paratbc voorkomt?
  dat zou dan ook wel een punt van zorg zijn.
  als dat zo is, heeft het inderdaad weinig aandacht.

 • vanvelthoven7

  schaap1975 google even op q koorts vleesschaap

 • vanvelthoven7

  reactie op artikel .waarom staat de provincie, gemeente en woningbouwcooperaties en projectontwikkelaars nog wel toe om op korte afstand van geitenhouderijen woningen te bouwen ?heeft dit iets met econonisch belang te maken .voorzorg volksgezondheid teld hier dus niet .provincie meet met 2 maten .
  dus provincie moet in deze hun mond houden of maatregelen treffen tegen deze woning bouw

 • agrismolders

  Vhouder je hebt geen verstand v zaken, er is nog nooit iemand rechtstreeks dood gegaan aan qkoorts!!! En dat er mensen ziek zijn geworden was het falen vd overheid die zo nodig het wiel opnieuw uit moesten vinden! In frankrijk enten ze de geiten en KOEIEN al 35 jaar voor qkoorts

 • Jan-Zonderland

  @Agrismolders, begrijp ik het goed dat je geiten en koeien kunt inenten tegen q-koorts ? En in daarmee het hele gevaar geweken ? Waarom gebeurt dat in Nederland dan niet ?

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.