Home

Achtergrond 8 reacties

Stikstofbesluit raakt niet alleen veehouderij

Het buiten werking stellen van het Programma Aanpak Stikstof dringt langzaam door in alle geledingen van de economie en de maatschappij. Er moeten keuzes worden gemaakt.

Het besluit van de Raad van State om het Programma Aanpak Stikstof buiten werking te stellen dringt langzaam door in alle geledingen van Nederland. Nadat in mei de veehouderij was opgeschrikt, worden nu ook andere sectoren zich bewust van de impact van de rechterlijke uitspraak.

Rol van de veehouderij

Bij de discussie over de mogelijke oplossingen van het stikstofprobleem komt snel de veehouderij in beeld. De veehouderij is verantwoordelijk voor ongeveer 42% van de voor de natuur schadelijke stikstofdepositie, blijkt uit cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving. Daarmee is de landbouw de belangrijkste ‘leverancier’ van stikstof, vooral in de vorm van ammoniak. Dan lijkt het logisch dat daar ook een oplossing wordt gezocht.

Maar het is niet alleen de landbouw die voor stikstofdepositie zorgt. Verkeer, luchtvaart, industrie, energiebedrijven en woonwijken zorgen ook voor stikstofdepositie – zelfs de aanleg van windmolens gaat gepaard met uitstoot van stikstof.

Technische maatregelen

Als het gaat om vermindering van de stikstofdepositie, pleiten partijen vanuit de veehouderij steeds voor technische maatregelen, voermaatregelen en het voorkomen van de uitstoot van ammoniak bij de opslag en het uitrijden van mest en uit stallen. Frits van der Schans en Wouter van der Weijden (Centrum Landbouw en Milieu) betoogden eerder dat een forse impuls van de weidegang in combinatie met een schone stalvloer extra bijdraagt aan vermindering van de ammoniakemissie, net als mestverdunning met water bij mestaanwending in en onder de zode.

Andere maatregelen

Buiten de veehouderij klinkt een rigoureuzere oplossing: inkrimpen van de veestapel.

Dat is echter niet de enige optie. Verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen heeft ook effect, evenals vermindering van de uitstoot door de industrie en de energiesector. Maatregelen tegen paasvuren en andere vreugdevuren, open haarden, allesbranders en sfeerverwarming dragen ook bij aan de vermindering van de stikstofuitstoot.

Keuzes maken

Frits van der Schans (CLM Onderzoek & Advies) zegt op het discussieforum Foodlog dat het onvermijdelijk is om keuzes te maken. Tegelijk moeten alle betrokken sectoren (natuur, landbouw, verkeer en industrie) bij de afwegingen worden betrokken. “Onvermijdelijk is dat we moeten kiezen tussen verschillende beperkingen: bij welke sector heeft een beperking meer of juist minder maatschappelijke impact”, stelt hij. “De gedachte dat alles technisch is op te lossen, ligt achter ons; elke technische oplossing leidt tot een hoger energiegebruik. En zo lang het grootste deel van onze energie een fossiele oorsprong kent, zullen we daar de integrale oplossing niet vinden.”

Natuurgebieden

Een oplossing die af en toe ook rondzingt, is het schrappen van natuurgebieden waarvoor de bescherming een hopeloze zaak is geworden. Matthijs Nijboer (Natuur en Milieu) zei daarover op een discussiemiddag van Foodlog: “We moeten reëel zijn. In sommige gebieden is natuur misschien niet meer mogelijk. Die keuze moet je ook maken.”

Laatste reacties

 • farmerbn

  Oppassen dus op die Matthijs. Natuurgebieden bij de burgers schrappen en de burgers vrij spel geven is anders dan bij de grote steden de natuurgebieden handhaven en bij de boeren de natuurgebieden schrappen. Ben bang dat hij kiest voor het eerste.

 • Gat

  Natuur past zijn eigen wel aan. Soorten komen soorten gaan. Behoud hier je voedselproductie. En niet in mercusor deal landen. Dan weet je zeker dat je factor 100 aan natuur vernield wat je hier denkt te behouden.

 • agratax.1

  @Gat. Als we ons uitleveren aan Mercosur of voedselimport uit bv. Afrika betekent dit minder Stikstof uitstoot in Nederland maar meer vluchtelingen uit deze landen waar onvoldoende arbeid is en ook nog eens geen geld om voedsel te kopen tegen onze prijs (gevolg van onze import uit die landen) Willen we dit? Kennelijk verkiezen we in Nederland Schone lucht en Nederlandse biodiversiteit boven Voedselzekerheid en minder vluchtelingen en meer Mondiale biodiversiteit.

 • #farmerbn, denk dat die Matthijs allang achter de schermen met de overheid aan het praten is over de knelpunten die de overheid heeft.Ze geven wat toe en komen als morele winnaar uit de strijd en de landbouw kan de rest inleveren als goedmaker voor BV Nederland.

 • Waalster

  De pas wordt over de ruggen van de veehouders wel recht getrokken zodat nederland verder kan bouwen . Dus minder vee.

 • Kelholt

  De veehouderij is verantwoordelijk voor ongeveer 42% van de voor de natuur schadelijke stikstofdepositie.
  Als dit maar vaak genoeg wordt herhaalt dan ga je het vanzelf geloven.
  Ik geloof echter helemaal niets van de cijfers van het meermaals onbetrouwbaar gebleken PBL.

 • koestal

  De boeren krijgen zowiezo de rekening van de stikstofdepositie.Zo werkt de politiek.Boeren zijn vogelvrij verklaard.

 • koestal

  De keuze is al gemaakt,Rutte durft het niet recht uit te zeggen ,maar verschuilt zich achter Carola Schouten ,die straks de schuld krijgt ,dat de boeren rechten kwijt raken. Je wordt belazerd. Maar boeren zijn goedkoop stemvee voor de VVD. Die wil hij graag houden.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.