Home

Achtergrond

Jonge boerengeneratie is innovatief

Jonge opvolgers denken veel na over duurzaamheid en innovaties. Overheidsregels creëren onzekerheid.

Veel jonge boeren zijn bezig met de toekomst en overname van het ouderlijk boerenbedrijf. Innovatie en uitbreiding van het bedrijf zien veel jonge boeren als noodzakelijk.

Dat blijkt uit de laatste serieavond van het project duurzame bedrijfsopvolging van Helicon Opleidingen afgelopen week. Helicon helpt opvolgers met het creëren van eigen doelen en toekomstplannen tot het creëren van een eigen visie.

Focus op marketing, bedrijfsmanagement en dierenwelzijn, klimaat

Een van de 12 opvolgers uit het Helicon-project wil een compleet nieuw concept beginnen om varkensvlees naar een kwalitatief hoog niveau te tillen en daar regionale afzet voor te vinden. Hiertoe wil hij een apart bedrijf starten en beginnen met één zeug, die op het bedrijf van zijn vader opgroeit.

De jonge boer heeft een sterke focus op marketing en bedrijfsmanagement, terwijl hij ook veel met kwaliteit, dierenwelzijn en klimaat bezig wil zijn. Een innovatieve, ambitieuze en ook gewaagde keuze, zo luidden de reacties van zijn ouders en het publiek.

Meer richten op automatisering

Soms blijken situaties binnen bedrijven en families lastig en complex. Bijvoorbeeld vormen waarbij naast vader ook nog twee ooms het bedrijf runnen. Juist in deze gevallen blijkt communicatie erg belangrijk.

Ook in dit geval komt het algehele beeld van de avond naar voren: de opvolger wil innoveren, de lichamelijke arbeid verlichten en zich in de toekomst meer op automatisering richten. De voornaamste reden: het levert de opvolger meer tijd op om zich te richten op de bedrijfsvoering.

Overigens ziet niet iedereen toekomst in automatisering. Sommigen blijven liever bij het oude vertrouwde: “De melkstal is de mooiste plek op de boerderij die er is. Ik ben het liefst tussen de koeien”, zo vertelt een jonge boer.

Onzekerheid over overheidsregels

Naast optimisme en enthousiasme van de deelnemers is er toch enige onzekerheid te bespeuren. De opeenstapeling van regels op het gebied van bijvoorbeeld fosfaatrechten, klimaat en mestbeleid baart de opvolgers zorgen.

In combinatie met vermoedens dat bepaalde partijen de landbouw in een kwaad daglicht willen stellen, vragen jonge boeren zich soms af hoe het verder moet. Gelukkig buigen de jonge boeren deze gedachte vaak om: in elke belemmering schuilt een kans?

Naast belanghebbenden van Helicon en ZLTO waren er ook twee informanten van het ministerie van LNV aanwezig. Hun motto: ‘Minister Schouten geeft veel om jonge boeren en hoort graag de mening en plannen van jonge bedrijfsopvolgers’.

In totaal bestaat het Helicon-project uit 6 bijeenkomsten waarin verschillende onderwerpen – die belangrijk zijn bij bedrijfsopvolging – behandeld zijn. 12 studenten uit verschillende sectoren deden mee aan het project. Daarbij waren ook de ouders actief betrokken.

Of registreer je om te kunnen reageren.