Home

Achtergrond 1 reactie

Duitse landbouw wordt gestaag duurzamer

Die ontwikkeling gaat sneller dan de economische groei van de sector, blijkt uit een studie van DLG, de organisatie die de Duitse landbouw bevordert.

De Duitse landbouw is sinds 1990 – het jaar van de Wiedervereinigung – gemiddeld 1,4% per jaar duurzamer geworden. Dat cijfer maakt landbouwbevorderingsorganisatie Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) bekend aan de hand van de Nachhaltigkeitsindex 2018.

Sustainable Development Goals

De organisatie berekent de duurzaamheidsindex op basis van de ontwikkeling binnen de componenten economie, ecologie en sociale aangelegenheden. De aanzet voor de monitoring van de duurzaamheid werd gegeven in 2016 na de opstelling van de zogenoemde Agenda 2030 door de lidstaten van de Verenigde Naties, waarin een reeks doelen voor de duurzaamheid – zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG) – werden neergelegd.

23 indicatoren

De DLG heeft die doelen vervolgens vertaald naar Duitsland en de landbouwsector. Die duurzaamheidsdoelen liggen op het vlak van onder meer klimaat, grond, water en biodiversiteit, maar ook de voor de landbouw wezenlijke factor voedselveiligheid. De ontwikkeling wordt gemeten aan de hand van 23 indicatoren waarvan betrouwbare statistische cijfers beschikbaar zijn. Daarbij gaat het om zaken als stikstofoverschot, klimaatgasemissie, productiviteit en inkomensvorming, alsmede de verhouding van het landbouwinkomen tot het nationale inkomen.

Lees verder onder de afbeelding.

Biodiversiteit

Dat duurzaamheid met name ook voor de agrarische bedrijfstakken van groot belang is, lijkt een open deur. Juist de landbouw is als geen andere bedrijfssector immers op de natuurlijke hulpbronnen grond en water aangewezen om te kunnen produceren. Tegelijk staat vast dat de agrarische productie van groot effect is op niet alleen grond en water, maar ook de biodiversiteit en de atmosfeer. Dat moet worden afgezet tegen de omstandigheid dat het grootste deel van het landareaal voor agrarische activiteiten wordt gebruikt en dat daaruit 4,5 miljoen mensen hun inkomen betrekken, aldus de DLG.

Inkomens landbouw

De gestage verbetering van de duurzaamheid is sinds de Wiedervereinigung een kleine 30 jaar geleden niet zonder horten of stoten gegaan, zo blijkt uit de grafieken. Er zijn ook jaren waarin de duurzaamheid achteruit is geboerd. Qua inkomen is de landbouw in vergelijking met alle andere bedrijfstakken voorts bijna hekkensluiter met een bruto uurloon van € 10,74. Alleen in de horeca wordt met € 9,63 per uur nog minder verdiend. Bovenaan de lijst staat de energiebevoorradingssector met een gemiddeld uurloon van € 27,80, gevolgd door de financiële dienstverleningssector met € 24,43. Klein lichtpunt voor de landbouw is dat de inkomens wel groeien, zij het licht en duidelijk onder het inflatietempo. Over de afgelopen 30 jaar was de gemiddelde groei 0,3%.

Productiviteit per hectare

De productiviteit, gerekend naar de waardevorming van de productie, laat eveneens een bescheiden jaarlijkse groei zien van 0,15%. De productiviteit per hectare is toegenomen van 6,8 ton gestandaardiseerde producteenheden per hectare in 1990-‘91 naar 7,5 ton producteenheden per hectare in 2016-‘17. Het cijfer voor 2017-‘18 geeft de DLG niet, maar dat het door de droogte een slecht jaar was staat al wel vast.

De ontwikkeling van de duurzaamheidscomponent ecologie groeit daarentegen relatief hard met een gemiddelde van 3,1% gedurende de afgelopen drie decennia.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.