Home

Achtergrond 3 reacties

Trend 15: Boer gaat klimaatbeleid voelen

Wat zijn de trends van 2019? Trend 15: De maatregelen uit het klimaatakkoord worden zoveel mogelijk definitief. Onderzoek naar technologie, proefprocessen en politieke beslissingen zullen uitwijzen hoe het klimaatbeleid op het boerenerf landt.

Na een jaar lang polderen ligt er nu een ontwerp voor het klimaatakkoord. De gestelde doelen kunnen met de 32 pagina-tellende landbouwparagraaf ruimschoots gehaald worden. Welke maatregelen hoe en wanneer van kracht worden en wie dat gaat betalen, wordt duidelijk in 2019. De meeste onderhandelingen zijn rond en er zijn harde afspraken gemaakt, maar de landbouwtafel heeft nog genoeg om over te praten.

Planbureau

Over de kosten en op wiens bord dit terechtkomt, komt duidelijkheid wanneer het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de maatregelen doorrekenen en analyseren. Die analyse komt naar verwachting half maart. Een belangrijke stap, vindt Pieter van Geel. Hij was voorzitter van de onderhandelingstafel voor de landbouw. “Het oordeel van de planbureaus is heilig. Als de maatregelen niet het gewenste effect hebben, gaat het niet door.”

In theorie kunnen de eerste maatregelen direct na de doorrekening van kracht worden. Denk aan maatregelen als minder of minder diep ploegen om het koolstofgehalte in de bodem te verhogen.

Boerderij beschreef de afgelopen week de belangrijkste 15 trends in de landbouw.

Carbonfoodprintmonitor

Kees van Zelderen, die namens LTO Nederland de boerenstem verkondigt aan de onderhandelingstafel, weet dat de maatregelen nog niet direct verplicht worden. “Investeringen in technieken om bij de dragen aan de klimaatdoelen, moeten in het reguliere investeringsritme van de boer passen. Wie dus nog geen plannen heeft om een nieuwe stal te bouwen, hoeft niet aan een andere vloer bijvoorbeeld.”

Vrijblijvend is de inzet van boeren natuurlijk niet. Voor de meting van klimaatinzet moet een carbonfoodprintmonitor opgezet worden. Een instrument waarbij de klimaatwinst wordt aangegeven per bedrijf. Straks kan elke boer zien hoe klimaatverstandig zijn bedrijf is.

Geld verdienen aan klimaat

Het goede nieuws is dat er wellicht geld te verdienen is aan klimaat. De partijen hebben afgesproken dat de optie om te betalen voor koolstofvastlegging in de bodem wordt bekeken. Hoe doe je dat als boer? Van Zelderen: “Bomen, gras en graan. Die laatste 2 zijn boeren goed in. Private systemen werken elders al. Nu moeten we dit ook in Nederland van de grond zien te krijgen. Uiteindelijk moeten we naar een systeem waarbij boeren hun inkomen kunnen behouden, zonder te hoeven uitbreiden of zelfs in dieraantallen terug hoeven te gaan. Maar daar zijn we nog niet.”

Zo min mogelijk naar de vergister

Mestvergisting is een laatste bestemming. Organische producten, zoals mest of restproducten moeten zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Gebruik in veevoer of als bodemverbeteraar, als meststof heeft de voorkeur.

Lees ook de belangrijkste trends in de landbouw in het digitale Magazine.

Laatste reacties

  • Tinus1

    Waarom zijn onze voorouders toch ooit gaan ploegen??? Toch een hele domme actie; kost veel kracht=energie, minder C opslag in de bodem, enz. enz........daarom hadden een warm klimaat in de 17de eeuw....!! wie het heden wil snappen, zal het verleden moeten kennen!

  • farmerbn

    Vakbond bestuurders zitten te onderhandelen en als er een akkoord is gaan ze terug naar de leden. De bestuurders leggen uit hoe ze tot een akkoord zijn gekomen en vragen de leden of het doorgaat. Na de stemming is het akkoord bevestigd of niet. Zo moet de landbouw ook gaan werken

  • Gat

    Als ik dan lees dat shell emmissierechten gratis krijgt van onze overheid. Wat verplicht mij het klimaat te redden. Zo werkt het niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.