Home

Achtergrond 3 reacties

Subsidieregeling jonge boeren uitgebreid

De investeringslijst van de regeling Jonge Landbouwers (JoLa) is uitgebreid. Boeren tot en met 40 jaar kunnen tot 8 februari een aanvraag indienen.

Voor jonge boeren tot en met 40 jaar is voor de vierde keer de regeling Jonge Landbouwers (JoLa) opengesteld. Zij kunnen tot en met 8 februari een subsidieaanvraag indienen. Deze moet op die dag om 17.00 uur binnen zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Investeren in duurzame bedrijfssystemen

“De JoLa is bedoeld om jonge agrariërs te stimuleren om investeringen te doen in duurzame bedrijfssystemen. Met subsidie gaan ze dat eerder doen na de financieel zware periode van bedrijfsovername”, zegt Sietse Draaijer, portefeuillehouder bedrijfsovername van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK).

Je moet de JoLa-subsidie op persoonlijke titel aanvragen en niet op naam van het bedrijf

Erika Frankhuizen, senior adviseur Netwerk Support Unit van regiebureau POP in Utrecht

Investeringen die aansluiten bij wensen jonge boeren

De subsidie komt voor de helft uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). De andere helft financieren de provincies, die graag willen dat jonge landbouwers na bedrijfsovername hun bedrijven ook kunnen verduurzamen en moderniseren. De JoLa-subsidie ondersteunt daarin. “In goed overleg met NAJK blijven we de investeringslijst optimaliseren, zodat investeringen die op deze lijst staan, zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van de jonge landbouwers”, zegt Erika Frankhuizen, senior adviseur van Netwerk Support Unit van regiebureau POP in Utrecht.

Lees verder onder de foto

In het verleden stonden er veel investeringen op de lijst waar jonge boeren geen behoefte aan hadden. "Er zijn verbeteringen doorgevoerd en de investeringslijst is uitgebreid”, zegt Sietse Draaijer, portefeuillehouder bedrijfsovername van het NAJK. - Foto: Anne van der Woude
In het verleden stonden er veel investeringen op de lijst waar jonge boeren geen behoefte aan hadden. "Er zijn verbeteringen doorgevoerd en de investeringslijst is uitgebreid”, zegt Sietse Draaijer, portefeuillehouder bedrijfsovername van het NAJK. - Foto: Anne van der Woude

Tijdig een BRS-nummer aanvragen

Frankhuizen adviseert jonge boeren die nog willen profiteren van de regeling om tijdig een persoonlijk relatienummer (BRS-nummer) aan te vragen. “Je moet de JoLa-subsidie op persoonlijke titel aanvragen en niet op naam van het bedrijf. Voorafgaand aan het indienen van een subsidieaanvraag moet je een BRS-nummer aanvragen bij RVO.nl.”

Lijst telt 27 categorieën

De JoLa-regeling telt nu 27 investeringscategorieën waarvoor jonge boeren subsidie kunnen krijgen. Deze lijst is te vinden op de website van RVO.nl, waar geïnteresseerden ook hun aanvraag kunnen doen. De investeringen zijn gericht op verduurzaming. Aan elke investeringscategorie is een aantal punten toegekend en die bepalen welke plek de aanvrager in de rangschikking krijgt. Hoe meer punten, des te hoger de plek op de ranglijst en hoe groter de kans op subsidie.

Maximaal € 20.000 per jonge boer

“Boeren kunnen subsidie aanvragen voor investeringen in maximaal 3 categorieën. Een minimaal bedrag per investeringscategorie is afgeschaft en investeringen in meer categorieën zijn stapelbaar. Daardoor komen aanvragers eerder aan de minimale en maximale subsidies per jonge landbouwer”, vertelt Draaijer. De te verlenen subsidie is minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000 per jonge landbouwer. Het subsidiepercentage is 30% van de subsidiabele kosten. Boeren die al gebruik hebben gemaakt van een eerdere JoLa-subsidieregeling ‘Jonge landbouwers’ kunnen geen aanvraag meer indienen.

Verbeterpunten op advies van NAJK

Na openstelling van JoLa 2017 hebben 120 NAJK-leden de investeringslijst beoordeeld. 68% van de respondenten gaf aan geen investering op de lijst te vinden waar zij behoefte aan hebben. “Dat waren met name jonge boeren uit intensieve sectoren. Daarom heeft NAJK zich ingezet voor een passende volgende JoLa-regeling. Er zijn verbeteringen doorgevoerd en de investeringslijst is uitgebreid”, zegt Draaijer. Belangrijke aanpassingen zijn een langere periode van openstelling en meer investeringsmogelijkheden. Ten opzichte van de vorige regeling zijn 2 nieuwe investeringscategorieën toegevoegd: technieken om bodemverdichting tegen te gaan en systemen om productierisico’s te verminderen.

Uitbreiding JoLa-investeringslijst

De vierde JoLa-regeling is volgens Draaijer uitgebreid met onderstaande onderdelen waarvoor nu ook subsidie mogelijk is:

 • Systemen voor digitaal meten van opbrengsten voor opbrengstkaarten bedoeld voor plaatsspecifieke teeltoptimalisatie
 • Alle soorten digitale meetsystemen voor het meten van opbrengsten voor oogst- en rooimachines
 • Aanschaf software voor gegevensbewerking en/of maken taakkaarten.
 • Machines voor mechanische onkruidbestrijding.
 • GPS/GIS-apparatuur in combinatie met investering in spitmachine en zaaien/poten/ planten tegelijk
 • Aanlegkosten voorzieningen weidegang.
 • Vloer voor mestplaats vleesvarkens van dichte beton/composietvloer met gierafvoer en dagelijkse mestverwijdering
 • Verblijfvloer/stalvloer of ligplaatsen voor dekberen
 • Aanleg overdekte verharde, vloeistofdichte vul- en wasplaats voor spuitmachines met opvang en opslag van waswater
 • Aanschaf en aanleg chemisch zuiveringssysteem voor was- en spoelwater (BZG-lijst) van spuitmachines
 • Aanschaf en aanleg van vloeistofdicht biologisch zuiveringssysteem voor was- en spoelwater van spuitmachine

Resultaten JoLa

De eerste JoLa-regeling werd opengesteld in maart 2016. Frankhuizen geeft aan dat toen 518 jonge boeren een aanvraag deden, waarvan er 422 zijn toegewezen. De tweede regeling van december 2016 telde 324 aanvragers, waarvan 250 zijn toegewezen. De derde regeling van december 2017 had 724 aanvragers, waarvan 577 zijn toegewezen. Een overzicht van de tot nu toe ingediende aanvragen is nog niet beschikbaar. “Het aantal aanvragers neemt toe, omdat steeds meer jongeren op de hoogte zijn van de openstelling van deze regeling en er meer passende investeringen op de lijst komen”, zegt Draaijer.

Maak je geen gebruik van de subsidie, trek je aanvraag dan in

Zonnepanelen het meest aangevraagd

Volgens Frankhuizen zit het verschil tussen aanvragen en toewijzingen niet alleen in afwijzingen, maar ook in intrekkingen. Tot dusver zijn zonnepanelen het meest aangevraagd. Nadat de subsidie is toegewezen en de investering is uitgevoerd en betaald, is het belangrijk dat aanvragers een verzoek tot vaststelling (= betaling) indienen. Hierdoor kan RVO.nl de subsidie uitbetalen.

Lees verder onder de foto

Machines voor niet-kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding staan ook op de landelijke lijst met investeringen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. - Foto: Henk Riswick
Machines voor niet-kerende grondbewerking en mechanische onkruidbestrijding staan ook op de landelijke lijst met investeringen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. - Foto: Henk Riswick

Oproep NAJK

“Wij doen een oproep aan jonge landbouwers die in 2016 of 2017 een aanvraag hebben ingediend, maar die verwachten toch geen gebruik te maken van de verleende subsidie, om hun aanvraag in te trekken bij RVO.nl. Dan kunnen ze deze subsidie aan andere jonge landbouwers verstrekken”, zegt Draaijer.

Uitvoering door provincies

De JoLa-regeling is provinciaal opengesteld. “Provincies mogen een aantal categorieën schrappen. Daardoor kunnen de investeringsmogelijkheden per provincie verschillen”, zegt Draaijer. Frankhuizen legt uit dat voor elke openstellingsregeling de provincies bepalen voor welk bedrag zij willen openstellen. “Het subsidieplafond voor deze ronde ligt in totaal op € 6,7 miljoen. De subsidieplafonds per provincie zijn als volgt:

 • Groningen € 410.000
 • Friesland € 500.000
 • Drenthe € 410.000
 • Overijssel € 500.000
 • Flevoland 340.000
 • Utrecht € 400.000
 • Gelderland € 1.300.000
 • Noord-Brabant € 560.000
 • Limburg € 750.000
 • Noord-Holland € 550.000
 • Zuid-Holland € 600.000
 • Zeeland € 381.600.

Toekomst jonge boeren

Het is de verwachting dat tot en met 2020 jaarlijks een openstelling van de JoLa-regeling plaatsvindt. “Na 2020 hopen we dat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid kansen biedt voor jonge ondernemers om met subsidie te kunnen investeren in innovatie en duurzaamheid”, zegt Draaijer. Hij pleit ervoor hierbij alleen de kaders aan te geven voor subsidie. “We zien liever dat jonge boeren zelf ideeën kunnen aandragen voor duurzame investeringen. Zij weten zelf het beste wat op hun bedrijf duurzaam is. Innovaties zijn heel bedrijfsspecifiek en dat laat zich niet altijd vangen in investeringslijsten, die vaak te beperkt zijn.”

Lees ook: NAJK en LTO positief over jonge boerenregeling

Laatste reacties

 • Vhouder

  ze willen in den haag toch nog wat jonge boeren aan de gang houden anders hebben ze over twintig jaar niemand meer om te pesten

 • koestal

  Vhouder,goede opmerking. Is er nu een werkbare regeling ?

 • mariapeel

  Wat doet 20000€ voor bedrijf van miljoenen ??????

Of registreer je om te kunnen reageren.