De subsidieregeling ‘vestigingssteun’ is gericht op jonge boeren tussen de 16 en 40 jaar die een bedrijf willen overnemen of starten. - Afbeelding: Microsoft Bing AlgemeenNieuws

Subsidieregeling ‘vestigingssteun’ jonge boeren gaat dit jaar niet meer open

De subsidieregeling ‘vestigingssteun’ voor jonge boeren gaat in 2023 niet van start, aldus RVO. Financiering en voorwaarden worden herzien.

De subsidieregeling ‘vestigingssteun’ voor jonge boeren gaat in 2023 niet meer van start. Dat heeft de RVO bevestigd. Deze regeling, een onderdeel van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, is bedoeld om jonge boeren financiële steun te bieden bij het overnemen of opstarten van een bedrijf. Hoewel het plan was om de regeling dit jaar te openen, gebeurt dat niet.

De reden? Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan meer geld voor de regeling beschikbaar te stellen. Het NAJK heeft hier sterk voor gepleit. Oorspronkelijk konden bedrijven maximaal € 25.000 uit deze regeling ontvangen. Nu overweegt het ministerie het bedrag te verhogen naar € 80.000. Deze herziene begroting moet echter nog goedkeuring krijgen van zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Ook moet de overheid de subsidievoorwaarden nog bijstellen.

Voorwaarden voor bedrijfsovernames

RVO geeft aan dat er waarschijnlijk specifieke voorwaarden komen voor bedrijfsovernames binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het ministerie plant ook om € 63 miljoen over te hevelen van een ander budget dat bestemd was voor het Vermogens Versterkend Krediet, een andere subsidieregeling voor jonge boeren, maar dat niet is gebruikt. Hierdoor kan de ‘vestigingssteun’ regeling in 2023 niet meer van start gaan.

Subsidieregeling ‘vestigingssteun’ jonge boeren

Het is nog onzeker of de regeling in 2024 opengaat. De ‘vestigingssteun’ is gericht op jonge boeren tussen de 16 en 40 jaar die een bedrijf willen overnemen of starten. Ze moeten een diploma in landbouw hebben of relevante werkervaring in de sector kunnen aantonen. Aanvragers moeten een bedrijfsplan indienen, dat vervolgens wordt beoordeeld. Bedrijven met de beste beoordeling komen in aanmerking voor steun, waarbij plannen gericht op verduurzaming een hogere score krijgen.

Lees meer artikelen over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Beheer
WP Admin