Home

Achtergrond

Minder stalbranden met verplichte elektrakeuring

Verplicht keuren van elektrische installaties om zo de kans op stalbranden te verkleinen, staat op de eerste plaats in Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022.

Kortsluiting en andere storingen in elektra zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van de stalbranden in de afgelopen jaren volgens het verbond van verzekeraars. Een verplichte keuring van elektrische installaties is niet nieuw. Verzekeraars vragen het al jaren voor het afsluiten van een brandverzekering. Dat merken boeren ook op in reactie op berichten over het nieuwe actieplan.

LTO: investering in brandveiligheid terugverdienen

Duizenden bedrijven hebben inmiddels al een elektrakeuring laten uitvoeren. Nieuw is dat elektrakeuringen onderdeel zijn van de kwaliteitssystemen in de varkenshouderij, pluimveehouderij en kalverhouderij. Voor Holland Varken en Vitaal Kalf moet nog dit jaar een eerste keuringsrapport liggen, in de pluimveehouderij uiterlijk 31 december 2019. Binnen het Beter Leven-keurmerk is de keuring ook als eis opgenomen.

Alfred Jansen, LTO bestuurder en voorzitter van de stuurgroep Stalbranden, is kalverhouder en heeft zelf ook een elektrakeuring laten doen. “Dat kost geld, maar is ontzettende belangrijk voor je bedrijf en om als sector te laten zien dat stalbranden serieus worden opgepakt”, aldus Jansen. Hij hecht er aan dat boeren ook de gelegenheid krijgen om dergelijke investeringen via hun producten terug te verdienen. “Verplicht stellen van bliksemafleiders en sprinklers zoals de dierenbescherming wil, gaat om veel grotere bedragen. Dan moeten nut en kosten eerst wel heel goed onderzocht worden”, stelt Jansen vast.

Verzekeraar: gros van stalbranden is te voorkomen

Goed kijken naar alle gevolgen van maatregelen moet voorkomen dat maatregelen die misschien goed zijn voor brandveiligheid ten koste gaan van eisen op het gebied van gezondheid en dierenwelzijn. Naast elektrakeuringen en preventiebijeenkomsten om boeren bewuster te maken van brandrisico’s is de bestrijding van ongedierte een belangrijk speerpunt.

Volgens Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars zijn de keuringen al onderdeel van de huidige praktijk. `Bij het afsluiten van polissen is het nu al standaard dat wordt gekeken naar de conditie van stallen en de systemen die er in zitten’, aldus Buis. Er is nu een eenduidige keuringsmethode volgens de zogenoemde NTA 8220-normering, die de installatiebranche als leidraad gebruikt. Het verbond kan die echter niet verplicht opleggen, omdat dat niet mag vanuit mededingingsoverwegingen. Buis hamert ook op het belang van preventie. “Het gros van branden in stallen is te voorkomen”, zegt hij. Buis verwijst naar de site www.checklistbrand.nl om zelf te kijken wat er aan verbeteringen mogelijk is.

Boer bewuster maken van brandrisico’s

Verzekeraar Interpolis stimuleert al jaren gebruik van elektrakeuringen voor stallen in de intensieve sectoren en overweegt dat ook voor de melkveehouderij. Volgens Adri Witlox, hoofd agrarisch bureau van Interpolis, blijft bewustwording minstens zo belangrijk. “Veehouders willen geen brand, maar jarenlang is ten onrechte gedacht dat elektrische installaties nauwelijks onderhoud nodig hadden”, aldus Witlox. Nu wordt bij bedrijfsbezoeken van inspecteurs standaard gelet op brandveiligheid en maatregelen die de ondernemer kan nemen.

Naast elektra is ook broei in hooi en broeiende pluimveemest een reëel risico. “Het risico en de premie die daaruit volgt worden wel per bedrijf bekeken, maar onderdelen als een elektrakeuring zien wij als een belangrijke randvoorwaarde voor een brandveilig bedrijf”, zegt Witlox.

Of registreer je om te kunnen reageren.