Een grote brand in een varkensstal. - Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Piet Adema overweegt brandcompartimenten voor nieuwe stallen

Landbouwminister Piet Adema laat weten dat hij overweegt om een verplichting voor brandcompartimenten in te voeren voor nieuwe stallen en bij verbouwing van een stal. Adema trekt hierin samen op met Hugo de Jonge, de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Eerder liet Adema aan de Tweede Kamer weten weinig heil te zien in zo’n maatregel. Maar daar denkt hij nu anders over, zo meldt hij in een Kamerbrief. Dit komt door gesprekken hierover met de minister van VRO en een onderzoek van de WUR. Bij een brand zouden kleinere brandcompartimenten het aantal dodelijke slachtoffers onder vee kunnen verlagen, verwacht de minister. Dit omdat er per compartiment dan minder dieren zijn.

Alleen bij nieuwe stallen en verbouwingen

Uit het onderzoek van de WUR concludeert Adema verder dat er toch redenen zijn om stallen anders te behandelen in de wet- en regelgeving dan andere gebouwen. Ook wil hij op deze manier invulling geven aan aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De OVV deed een paar jaar geleden allerlei suggesties om stallen brandveiliger te maken, maar constateerde eind 2023 dat deze grotendeels niet zijn opgevolgd.

Adema ziet alleen heil in het idee voor nieuwe stallen en bij verbouwingen van een stal. In bestaande stallen is het te duur en ingewikkeld om alsnog brandcompartimenten in te richten. Daarvoor zou de hele stalconstructie op de schop moeten.

Beheer
WP Admin