Bij veel stalbranden is de oorzaak niet te achterhalen, al daalde het aantal branden met ‘oorzaak onbekend’ wel de afgelopen jaren. - Foto: Bert Jansen AlgemeenNieuws

Aantal stalbranden blijft stabiel, 43 branden in 2023

Het aantal stalbranden blijft de afgelopen jaren min of meer gelijk. Dat blijkt uit de jaarlijkse Risicomonitor Stalbranden van het Verbond van Verzekeraars. In 2023 waren er 43 stalbranden, twee meer dan het jaar ervoor.

Hoewel er veel inzet is op het verminderen van stalbranden, is dat tot nu toe in de cijfers van het aantal branden niet echt terug te zien. De afgelopen jaren schommelde dit rond de 40 branden per jaar, met uitschieters naar boven (54 in 2020) en naar beneden (35 in 2021).

Geeke Feiter, directeur van het Verbond, vindt het van belang dat brandveiligheids- en elektrakeuringen snel landelijk verplicht worden. Landbouwminister Piet Adema kondigde deze verplichting al aan. “We zien nog steeds te veel stalbranden – ondanks alle beleidsaandacht hiervoor – en dat is een ramp voor de dieren en de agrarisch ondernemers”, aldus Feiter.

Oorzaak stalbranden vaak niet te achterhalen

Bij veel stalbranden is de oorzaak niet te achterhalen, al daalde het aantal branden met ‘oorzaak onbekend’ wel de afgelopen jaren. Als de oorzaak wel bekend is, is dit in de meeste gevallen gerelateerd aan elektra. In 2023 was dit bij elf branden de oorzaak, terwijl in veertien gevallen de oorzaak onbekend bleef. Daarnaast werden acht branden vorig jaar veroorzaakt door werkzaamheden in de stal.

Lees verder onder de grafiek

De afgelopen acht jaar waren er 353 stalbranden. Bij bijna de helft hiervan, 168, bleef de oorzaak onbekend. In 69 gevallen was een probleem met de elektra de oorzaak, in 48 gevallen had de brand te maken met werkzaamheden in de stal. Andere oorzaken zijn gerelateerd aan werktuigen (zoals een trekkerbrand), hebben te maken met haarden of kachels, broei, vermoedelijke brandstichting of blikseminslag.

Meer focus op compartimentering

Het Verbond van Verzekeraars wil de komende jaren ook meer gaan kijken naar andere factoren die een rol spelen bij de ontwikkeling van een brand. De organisatie noemt bijvoorbeeld compartimentering. Adema zei eerder dit jaar te overwegen om brandcompartimenten te verplichten bij nieuwbouw. Dat moet met name het aantal dierlijke slachtoffers verkleinen als er toch brand uitbreekt.

In 2023 vielen fors minder dierlijke slachtoffers bij stalbranden, maar dat komt vooral door het soort bedrijf waar brand was. Op een pluimveebedrijf gaat het al snel om grotere aantallen dan wanneer een melkveebedrijf afbrandt. Het verbond vermeldt dat in 2024 nu al meer dierlijke slachtoffers zijn gevallen bij stalbranden dan in heel 2023. Dat komt doordat er eerder dit jaar een grote brand was op een pluimveebedrijf.

Beheer
WP Admin