Home

Achtergrond 17 reacties

Calon: Nederland is een stadstaat voor boeren

De landbouw moet veel beter zijn sterke kanten laten zien, vindt LTO-voorzitter Marc Calon. “De voedselketen loopt niet van grond naar mond, maar van mond naar grond.”

Waar je ook bent in Nederland, vrijwel overal zie je huizen en andere bebouwing. Er is nauwelijks nog echt platteland te vinden. Dat legt beperkingen op aan boeren, zei LTO-voorzitter Marc Calon in Ermelo op de ledenvergadering van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). “We leven in een stadstaat. Dat moeten we ons goed realiseren. Dat stelt andere eisen aan onze productie. Dat we desondanks de tweede agrarische exporteur ter wereld zijn, is een grote verdienste van onze land- en tuinbouw. We leveren een belangrijke bijdrage aan de welvaart in ons land. Maar we worden niet afgerekend op onze verdiensten, maar op de fouten die worden gemaakt. Daarom is het belangrijk dat de sector fraudeurs aanpakt. Wat dat betreft lijkt de land- en tuinbouw op een ziekenhuis. Je komt in het nieuws met fouten, niet met alle goede dingen die je doet.”

Marc Calon is voorzitter van LTO-Nederland - Foto: LTO
Marc Calon is voorzitter van LTO-Nederland - Foto: LTO

Emoties zijn bepalend

Wat het agrarisch ondernemen extra moeilijk maakt, is dat emoties bepalen welke kant het op gaat. Calon: “Kijk maar naar de discussies over fipronil, mestfraude, glyfosaat en neonicotinoïden. We kunnen met technisch goed doordachte antwoorden komen, maar dat is niet genoeg. We moeten moreel en ethisch juist handelen. De voedselketen loopt niet van grond naar mond, maar van mond naar grond. De consument bepaalt wat er op onze grond geteeld kan worden en hoe dat moet gebeuren. De mobieltjesproducent Nokia was in 2 jaar van de markt geveegd, omdat ze te laat in de gaten hadden wat de eindgebruikers willen.”

Open grenzen van levensbelang

Om de Nederlandse land- en tuinbouw sterk te houden, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Een belangrijke pijler zijn de open grenzen, vindt Calon. “Die zijn van levensbelang. Dat geldt niet alleen voor de pootgoedteler of de melkveehouder, maar ook voor chipmachinefabrikant ASML of staalfabrikant Tata Steel Hoogovens. Nederland verdient zijn geld in het buitenland.”

Primaire productie in Nederland

Daarnaast moet de primaire productie in Nederland blijven. Calon: “Ons klimaat is er geschikt voor. We hebben goede boeren en een goede infrastructuur. Kennis is nodig om voorop te kunnen blijven lopen. Maar zonder primaire productie wordt hier geen kennis meer ontwikkeld. Dan raak je uiteindelijk alles kwijt.”

Maatschappelijke acceptatie

Tot slot moet de landbouw maatschappelijk geaccepteerd zijn. En dat is lastig, stelt Calon. “Discussies worden beheerst door emoties. De toelating van glyfosaat is voor 5 jaar verlengd. Dat wordt straks een zware discussie om het middel te behouden. Het verbod op neonicotinoïden in bieten is onzin, want bieten bloeien niet. Maar als bijen last hebben van neonicotinoïden, dan is de discussie bij voorbaat al verloren. In het rapport van Natuurmonumenten over de achteruitgang van insecten in natuurgebieden staat helemaal niet dat de landbouw de oorzaak is. Maar zo komt het wel in het nieuws.”

Landbouw beter op de kaart zetten

Calon vindt dat de landbouw zichzelf beter op de kaart moet zetten. “We moeten de landbouw beter framen en laten zien dat we het goed doen. We leggen de lat hoog: in 2030 zijn emissies en residuen teruggebracht naar nul en in 2025 is de melkveehouderij grondgebonden. Dat moeten we uitdragen om de waardering te behouden die boeren nu al krijgen. Als agrarisch ondernemer kun je van alles vinden van het tv-programma Boer Zoekt Vrouw. Maar als belangenbehartiger vind ik dat LTO dat zelf had moeten bedenken.”

Laatste reacties

 • Piet Piraat

  En weer niets van Calon over het ammoniakverhaal van Geesje Rotgers en Jaap Hanekamp. Het lijkt wel of de heer Calon en zijn LTO er een dubbele agenda op na houden. Wel zijn mond weer vol over fraudeurs in de landbouw, maar als er duidelijke misstanden zijn in ammoniak onderzoek gedraagt Calon zich als een lafaard.

  Weg met Calon, stuur hem zo snel mogelijk terug naar Groningen!!!

 • djschoonman1

  Visieloze prietpraat van Calon.

 • kleine boer

  Calon hoeveel leden zijn er al geroyeerd tav kalverfraude? Was best stukje reclame van lto moet Yvonne weer even recht praten.....

 • Maas1

  Calon, van mond naar grond is hetzelfde als van buiten naar binnen wat dhr Brinkhorst de wereld in slingerde wellicht ook weer uit het 8 jarige plan van dhr van Aartsen.Er veranderd niet zo veel met beleidsmakers, kan ook niet als er geen visie vanuit Den Haag meer aanwezig is.Het enige wat rest is dat er een holle vicieuze cirkel wordt verkondigd zonder inhoud, kan ook niet het ontbreekt aan visie en sturing.De opmerking van Calon dat wij ondernemen is een stadstaat is duidelijk, ik zal de laatste binnen onze fam. zijn die in Nederland zal boeren, op mn knieën vragen hoe wij moeten ondernemen en een parklandschap moeten onderhouden daar bedanken wij Nederland voor.Bedank Calon voor je visie hoe Nederland is en er uitziet!

 • Maas1

  WACHT Wordt hier door Calon gezegd dat de melkveehouderij in 2025 grondgebonden moet zijn??Hoe zit het dan met boerin Agnes zij heeft grond nu al grond genoeg onder haar bedrijf en mag de stal niet vol zetten!! Vanwege de fosfaat rechten!Komt dit uit de koker van de LTO en de Rabobank??? Kromme tenen krijg je hier van wat een onrecht !😠

 • kuiken007

  fipronil alleen een emotionele kwestie???
  we zijn genaaid door de nederlandse overheid
  alle consumenten weten dat er niets aan de hand is
  opzouten met die calon direct!!!!

 • wmeulemanjr1

  Wat doet lto eigenlijk met zo'n raddraaier!!
  Je schaamt je toch diep voor zo'n 'voorganger'

 • deB.

  Diep en diep triest zoals je Agnes ziet, en zo zijn er zo velen die zo zitten, dit leven gun je NIEMAND!!! Een bijbaantje om je toko te redden, waar werk voor 2 volledige arbeids krachten is..... ziekelijk.

  10 uur in de avond uitgeteld op de bank, zin in niets meer, en 's morgens half 6 eruit... schei toch uit mensen, wat een leven!!!

 • veelust

  Calon, jij helpt wel mee met je al de fraudeurs royeren. De landbouw moet zijn sterke kanten laten zien, ik heb niet het idee dat jij daar aan mee helpt.

 • gjh

  die Calon wat een waardeloze kerel alleen maar links uit zijn nek kletsen. Wanneer komt er bij het LTO een kerel met ruggengraat Eenman die er voor gaat. Calon is niets en wordt niets. WEG MET HEM.

 • Bennie Stevelink

  Ik verbaas mij over de reacties. Ik lees niets in het verhaal van Calon wat reden is voor opwinding. Hij geeft slechts een beschrijving van de huidige situatie in de landbouw.

 • ENDE902

  Volgens mij heeft de heer Calon het woord framen nog altijd niet goed begrepen. Framen is volgens mij iets proberen uit te dragen, dat niet helemaal of soms zelfs helemaal niet waar is.

 • .....

  Calon heeft weinig fans op Boerderij.nl

 • agratax(1)

  Ik denk dat we beter Mark zijn stuk kunnen lezen en herlezen en daarna zullen moeten toegeven dat we onze consumenten meer moeten betrekken bij ons doen en laten. Misschien moeten onze consumenten wel tot toelaten tot het boerenerf en hen als financiers en mede ondernemers meenemen in de landbouwproductie en zodat zij uit geldelijk risico ervaren wat voedselproductie anno 2018 e.v. inhoudt. Nu zetten we ons af tegen hun gedachten m.b.t. milieu, welzijn etc. Hun duurzaamheid heeft niets te maken met een duurzame voortzetting van de landbouw als het gaat over Rendement en loon naar werken.
  Laten we als boer ons oor te luister leggen bij "Heerenboeren" of de CSA (bedrijven waarbij consument en producent hun inbreng hebben) en hun idealen samen moeten waar maken. Calon heeft gelijk "Nederland kent geen platteland meer", Nederland is een grote stad met enkele "onbebouwde stukken" en hier mag de boer op werken zoals grote schreeuwers(??) wensen en democratisch weten te bepalen.

 • Bennie Stevelink

  Ik zie in de samenleving wel een dubbelheid. Als het over landbouw gaat is Nederland een stadstaat waar maar beperkte ruimte is voor de boeren.
  Als het over de wolf gaat wordt door dezelfde mensen Nederland gezien als een natuurgebied alsof er geen mens aanwezig is.

 • Henk Tennekes

  De heer Calon realiseert zich niet dat de bietenteelt 70.000 hectare akkerland verontreinigt met neonics want maar 5% van de insecticide coating wordt opgenomen door de plant, de rest blijft in de bodem en komt in het grond- en oppervlaktewater terecht en verspreidt zich zo door de leefomgeving en bedreigt geleedpotigen. De LTO moet eens ophouden met onjuiste argumentatie mensen zand in de ogen te strooien. Het gaat niet alleen om bijen, het gaat om alle ongewervelde dieren.

 • koestal

  Dan moet hij op de televisie niet zo negatief over boeren doen,alsof het allemaal criminelen zijn.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.