Home

Achtergrond 6 reacties

Trend 15: Aan de slag met klimaatdoelen

Wat zijn de trends van 2018? Achterover leunen en morgen nog maar eens gaan nadenken over het klimaat, dat kan in 2018 niet meer.

Als grootste producent van methaan en lachgas in Nederland heeft de agrarische sector een verantwoordelijkheid om zijn steentje aan de klimaatdoelen bij te dragen. De opdracht van de regering: in 2030 3,5 megaton minder broeikasgassen uitstoten.

Over het algemeen is de landbouw lekker op weg voor het klimaat. De uitstoot van schadelijke broeikasgassen is momenteel ruim 20% lager dan in 1990. Dit is met name te danken aan de veranderde mestwetgeving.

Veel boeren zijn bewust of onbewust bezig om hun bedrijf duurzamer te runnen. Zoals altijd zijn er een paar koplopers die het goede voorbeeld geven en een aantal die het liever uitstellen tot morgen. Dat laatste kan niet veel langer meer, vindt Theun Vellinga, onderzoeker Veehouderij en Milieu bij de WUR.

Tekst gaat verder onder de foto. Wat zijn dé agrarische trends van 2018? Boerderij zet ze op een rij. – Foto: Michel Velderman

Dat betekent niet dat boeren nu halsbrekende toeren moeten gaan uithalen voor het klimaat. “Op veel bedrijven is winst te behalen door de eigen bedrijfsvoering tegen het licht te houden. Een efficiënt bedrijf heeft een kleinere koolstofvoetafdruk”, weet Vellinga. “Boeren hebben nu nog tijd om maatregelen te nemen die bij hun bedrijf past.” Een ton methaan heeft 21 keer zoveel invloed op het klimaat als een ton CO2. Op het gebied van mestverwerking en -vergisting is er nog veel winst te behalen voor de sector.

Tekst gaat verder onder de foto.

Achteroverleunen rond het klimaat en er niet over nadenken als boer is er niet meer bij in 2018. Het klimaat en de rol van de boer daarbij staat volop op de agenda. - Foto: Henk Riswick
Achteroverleunen rond het klimaat en er niet over nadenken als boer is er niet meer bij in 2018. Het klimaat en de rol van de boer daarbij staat volop op de agenda. - Foto: Henk Riswick

Bij het horen van het woord klimaat wordt al snel gedacht aan een reductie van de veestapel, zoals groene partijen regelmatig opperen. Volgens Vellinga hoeft dit voorlopig nog geen werkelijkheid te worden. “Om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Nederland in 2030 is dat niet nodig. Maar dan moeten alle boeren aan de bak om duurzamer te produceren.” Ook in het regeerakkoord blijft de veestapel nog ongemoeid, al is dit geen garantie.

Veengrond

Bovendien zal de uitstoot van CO2 uit veengrond de landbouw parten spelen. Ontwatering bevordert de uitstoot, het toepassen van drainage of het werken met een flexibel waterpeil biedt hiervoor een oplossing. Ook hier is de vraag ‘wie gaat dat betalen?’ op z’n plaats. Plas-drasgebieden zijn weliswaar in trek bij vogelliefhebbers, boeren lopen er minder warm voor.

Vastleggen van organische stof is ook een mogelijkheid. Twee vliegen in een klap, en dan hopen deze zogenaamde koolstofboeren er ook nog een vergoeding voor te krijgen. Of dat laatste gaat gebeuren en waar dat geld vandaan moet komen is niet duidelijk.

De afgelopen 30 jaar is het gehalte koolstof in de bodem nationaal gezien gelijk gebleven. Vanwege die lijn ziet Vellinga nog geen vergoeding voor koolstofopslag in de bodem ontstaan. “Boeren moeten eerst bewijzen dat ze het koolstofgehalte in de bodem kunnen verhogen, want op nationaal niveau ontbreekt dit nog.”

Laatste reacties

 • alco1

  Denken we nu echt het klimaat te kunnen sturen?
  De aarde draait al miljoenen jaren en daarin kennen we verschillende ijstijden en andersom.
  En er leefden nog helemaal geen mensen.

 • Tinus1

  Vandaag ook warme truien dag , en op die scholen kinderen maar wijs maken dat je met termostaat op 18 graden zetten de wereld kunt redden.......als ze zo doorgaan met de kinderen zo te indoctoreren hebben we over twintiger maar een totaal gedesilluseerde generatie. Een trui aangedaan en weinig tot geen vlees gegeten en toch doet het klimaat dat het wil....ra ra hoe kan dat?

 • koestal

  De boeren moeten het klimaat redden ,op Schiphol doen ze niet mee ,alleen een intentie verklaring tekenen door de directeur van Schiphol was voldoende ,elke dag meer opstijgende en aankomende vliegtuigen, iedereen wil toch vliegen,hoezo Co2 uitstoot,daar moeten de boeren maar voor zorgen !

 • koestal

  Boeren worden wel vaker weggezet als milieucriminelen,daarom moeten ze ook maar het klimaat reden,vooral de Co2 uitstoot ,enz.

 • melkveehouder .

  @ Lydia Rooijen en Theun Vellinga. Kunnen jullie eens publiceren hoeveel methaan er in Nederland extra wordt uitgestoten (als gevolg van rotting van plantaardige resten) door verhoging van de waterpeilen en aanleg van moeras/drasplassen.

  Door Boerderij is op 9mei 2017een artikel gepubliceerd waarin Sharon Dijksma verwijst naar methaanuitstoot door de nauur

  Onderzoek dit eens om dit vervolgens af te zetten tegen de methaanuistoot door de landbouw.

 • koestal

  De boeren moeten boeten voor de uitstoot van de natuur,leg die rekening maar bij Natuurmonumenten ,SBB en andere natuurorganisaties !

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.