Home

Achtergrond

Trend 10: Rente gaat licht omhoog

Wat zijn de trends van 2018? De rente gaat weer stijgen, maar wel in beperkte mate. Dat komt vooral door de afbouw van de steunmaatregelen door de Europese Centrale Bank.

De rente voor langlopende kredieten kruipt geleidelijk omhoog dit jaar. Voor volgend jaar wordt ook een stijging van de rentes met korte looptijden verwacht. Dat komt door oplopende rentepercentages op de internationale geld- en kapitaalmarkten. Die hogere rentes werken uiteindelijk door op de tarieven die boeren betalen aan hun bank.

Economie trekt aan

In de eurozone gaan de rentes omhoog omdat het steunprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB) ten einde komt. Eind 2017 was bijna € 2.300 miljard in de economie gepompt door vooral de opkoop van staatsobligaties door de ECB. Daardoor was veel geld beschikbaar en zijn de basistarieven voor de financiering gedaald naar ongekend lage niveaus.

Met het herstel van de economische crisis is de noodzaak om via lage rentes de economie te stimuleren wel afgenomen. Maar de ECB gebruikt de geldkraan ook om de inflatie richting de gewenste 2% te krijgen.

Algemeen wordt verwacht dat het steunprogramma dit najaar verder wordt afgebouwd en dat de rente gaat stijgen. Dat is ook de verwachting van de drie grote financiers van de Nederlandse landbouw: Rabobank, ABN Amro en ING.

Wat zijn dé agrarische trends van 2018? Boerderij zet ze op een rij. – Foto: Michel Velderman

Basisrentes omhoog

Analisten van ABN Amro gaan in de ‘Visie op rente en euro’ van begin januari uit van een licht stijgende 3-maands Euribor-rente in de loop van 2019. Tot en met het tweede kwartaal 2019 blijft die rente gelijk op -0,33, pas in de tweede helft volgt een kleine stijging naar -0,13%. De belangrijke basis voor variabele rentes blijft nog steeds negatief. Boeren betalen uiteindelijk wel rente door de opslagen voor risico en andere factoren die per bedrijfstak verschillend kunnen zijn.

De 10-jaarsrente op staatsleningen gaat iets sneller omhoog. Volgens de analisten van ABN Amro van 0,53% eind 2017 naar 1% eind volgend jaar. Deze rente is een belangrijke basis voor de uiteindelijke rente die boeren betalen voor financieringen met langere rentelooptijden.

Belangrijke basisrentes die uiteindelijk de rente bepalen die boeren betalen gaan omhoog. Langlopend al dit jaar, kortlopend in de loop van 2019.

Rente bij leningen blijft maatwerk

Jan Willem van den Berg, agrarisch specialist van ING, gaat ook uit van een stijgende rente op de internationale geld- en kapitaalmarkt en daardoor zullen ook de tarieven voor boeren stijgen. “Het advies van ING is nu wel langer vastzetten indien mogelijk en niet meer alles op variabele rente financieren, maar het blijft altijd maatwerk”, aldus van den Berg.

In het algemeen geldt het devies dat activa die lang meegaan ook met langer lopende financieringen gefinancierd worden. Van Den Berg: “Uiteindelijk blijft het de boer zelf die bepaalt hoeveel risico hij wil lopen en in hoeverre hij die renterisico’s wil afdekken. Rente op je financiering is niet iets om mee te speculeren.”

Rentes gaan omhoog, vooral door de afbouw van het steunprogramma van de ECB in de loop van dit jaar. Dat betekent dat boeren dit jaar meer dan in de voorgaande jaren moeten inschatten wat een renteverhoging betekent voor hun bedrijf.

Rekening houden met hogere rente

Rentes gaan omhoog, vooral door de afbouw van het steunprogramma van de ECB in de loop van dit jaar. Dat betekent dat boeren dit jaar meer dan in de voorgaande jaren moeten inschatten wat een renteverhoging betekent voor hun bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.