Home

Achtergrond

Planbureau geeft landbouwminister opdracht mee

Het Planbureau voor de Leefomgeving bepleit een wenkend perspectief voor de land- en tuinbouw. De nieuwe landbouwminister mag ermee aan de slag.

Het gaat eigenlijk best goed met de verduurzaming van de landbouw: de consumptie van duurzaam geproduceerd vlees neemt toe, er zijn steeds meer integraal duurzame stallen, het antibioticagebruik neemt drastisch af. Mooie prestaties, die het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de tussenbalans van de leefomgeving opsomt. Daar komt nog bij dat het mestproductieplafond voor stikstof niet wordt overschreden en dat de doelstelling om in 2017 onder het fosfaatplafond te blijven binnen handbereik ligt.

Maar er is ook een keerzijde: de natuur in agrarisch gebied gaat nog steeds in kwaliteit achteruit, de omvang van de voedselverspilling daalt wel, maar niet naar wens, de milieukwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen worden regelmatig overschreden en de daling van de ammoniakemissie lijkt tot stilstand te zijn gekomen.

‘Doelen komen nauwelijks dichterbij’

“In de afgelopen jaren is de milieudruk van de landbouw op de natuur en het oppervlaktewater niet wezenlijk veranderd. De uitstoot van ammoniak, de verontreiniging van het oppervlaktewater en de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen blijven zo hoog dat de doelen voor de natuur- en waterkwaliteit nauwelijks dichterbij komen”, schrijft het PBL.

Die constatering leidt tot de oproep van PBL-directeur Hans Mommaas aan de vier formerende partijen om de landbouw perspectief te bieden. In de afgelopen jaren zijn wel steeds maatregelen genomen om knelpunten op te lossen. Dat heeft in toenemende mate geleid tot frustraties. Het draagvlak voor het mestbeleid neemt af. Er zou een wenkend perspectief moeten worden geboden, waar de sectoren naartoe zouden kunnen werken. Aanscherping van de regels die niet aansluiten bij de boerenpraktijk, helpen daarbij niet.

PBL-directeur Hans Mommaas eerder dit jaar. Foto: ANP
PBL-directeur Hans Mommaas eerder dit jaar. Foto: ANP

Mommaas herhaalde zijn eerder gedane oproep deze week in NRC-Handelsblad. Hij maakt een vergelijking met wat er op andere beleidsterreinen gebeurt. In het nieuwe Deltaprogramma worden de doelstellingen voor de veiligheid (hogere dijken, meer waterberging) gecombineerd met de realisering van nieuwe natuur. In het energiebeleid wordt ingestoken op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar tegelijk wordt de ontwikkeling van nieuwe technologieën (wind- en zonne-energie) gestimuleerd.

Echt innoveren

Oplossingen zijn in de landbouw niet eenvoudig te vinden, want er zijn veel doelstellingen. De boer moet voldoende verdienen, het dier moet goed behandeld worden in de veehouderij, de biodiversiteit moet behouden blijven en de gezondheid van omwonenden en consumenten moet niet in het geding komen. Als het aan de PBL-directeur ligt, gaat de land- en tuinbouw écht innoveren met internationaal vooroplopende nieuwe producten.

Mommaas heeft zijn ideeën afgelopen zomer kunnen delen met de vier formerende partijen. Het systeem moet op zijn kop, vindt hij. De nieuwe minister van landbouw die in oktober op het bordes staat, mag ermee aan de slag.

Of registreer je om te kunnen reageren.