Foto: ANP AlgemeenNieuws

EU-regels bieden ruimte om boer extra te betalen voor duurzame voedselproductie

Brusselse regelgeving biedt genoeg ruimte om boeren extra te betalen voor duurzame voedselproductie. Dat blijkt uit een rapport van Wageningen Environmental Research dat is gemaakt in opdracht van Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en Dierenbescherming.

De betrokken organisaties roepen landbouwminister Piet Adema op gebruik te maken van de ruimte. Adema zoekt samen met landbouworganisaties in het landbouwakkoord naar mogelijkheden voor een beter verdienmodel voor primaire producenten.

Prijsopslag

Een van de aanbevelingen in het Wageningse rapport is gebruik te maken van de ruimte in de regels voor de gemeenschappelijke marktordening om afspraken te maken tussen marktpartijen over vergoedingen voor bovenwettelijke duurzame productie. Dat kan door een prijsopslag toe te passen.

Een van de voorwaarden daarbij is dat boeren en tuinders zelf betrokken moeten zijn bij de totstandkoming van de duurzaamheidsafspraken. De overheid kan daarnaast duurzaamheidsafspraken belonen via het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Daarnaast kan de overheid ook ruimte in de Europese regels gebruiken om de meerkosten van wettelijk vereiste duurzame productie te vergoeden.

Geen bijmengplicht

Het idee om een ‘bijmengplicht’ in te voeren voor de Nederlandse levensmiddelenindustrie en de supermarkten, is niet kansrijk. De Tweede Kamer vroeg afgelopen december in een motie om een onderzoek naar de bijmengplicht waarbij supermarkten en voedselverwerkers verplicht worden een bepaalde hoeveelheid duurzame grondstoffen te verwerken in hun producten.

De Raad van State heeft daar eerder in 2022 al een negatief advies over uitgesproken. Een Europees geregelde bijmengplicht kan wel werken, maar dat moet binnen de EU worden geregeld.

Natuurmonumenten, Dierenbescherming en Vogelbescherming Nederland willen dat boeren een goede prijs krijgen voor duurzame voedselproductie. Het moet aantrekkelijk worden om te schakelen naar duurzame, diervriendelijke en natuurinclusieve productiemethoden, vinden ze.

Kostendekkende prijsopslag

Volgens de drie organisaties biedt het onderzoek van Wageningen UR aanknopingspunten voor afspraken over concrete doelen, die vervolgens kunnen worden beloond met een kostendekkende prijstoeslag op onverwerkte supermarktproducten als groenten, melk, eieren en vlees. In de afspraken wordt dan vastgelegd wat de duurzaamheidsnorm is, hoeveel de meerkosten van de boer bedragen en hoe die meerkosten over alle ketenpartijen worden verdeeld.

Hiervoor moeten de meerkosten exact worden doorgerekend en publiek verantwoord. Tot voor kort was zo’n prijsopslag strikt verboden, maar voor duurzaamheidsafspraken in de landbouw wordt nu een uitzondering gemaakt.

Reacties

  1. Als ik dit goed lees, dan gaan de beleidmakers uit van het feit dat de consument niet bereid is of kan betalen voor de duurdere duurzaam geproduceerde producten. Dan de extra kosten maar in de vorm van Staats Steun aan de boer geven. Want na enkele jaren zal deze steun als Gift worden gezien, waaraan geknabbeld kan worden omdat ze een te zware cleam leggen op de begroting of omdat er uit ivoren torens nieuwe duurzaamheidseisen komen die wel voor hetzelfde bedrag vergoed worden.

Beheer
WP Admin