Home

Achtergrond 18 reacties

FAO: Intensieve landbouw moet kennisintensief worden

Intensieve landbouw levert meer voedsel op, maar het belast het milieu ook, aldus FAO.

De intensieve landbouw, die bijdraagt aan ontbossing, waterschaarste, bodemdegradatie en de uitstoot van broeikasgassen, moet transformeren naar ‘kennisintensieve’ landbouw. Daarvoor pleit de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO).

FAO-directeur José Graziano da Silva zei tijdens een bezoek aan Brussel dat intensieve landbouw de voedselproductie aanzienlijk verhoogd heeft, maar ook een zware belasting voor het milieu met zich meebrengt.

‘Het voeden van mensen moet samengaan met het koesteren van de planeet’.

“Op dit moment is het van belang niet alleen de productie te verhogen, maar dat op een manier te doen die het milieu niet schaadt. Het voeden van mensen moet samengaan met het koesteren van de planeet”, zei Da Silva. “We moeten van intensieve naar kennisintensieve productiesystemen.”

Klimaat

De FAO-directeur, die sprak met leden van de commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement, verwees naar bevindingen in het rapport ‘The future of food and agriculture: trends and challenges’.

Graziano da Silva haalde in Brussel vier belangrijke in het rapport genoemde kwesties aan: klimaatverandering, de verspreiding van ziekten, voedselverlies en -verspilling en het uitroeien van honger en ondervoeding.

Geen enkele sector is volgens hem meer gevoelig voor de klimaatverandering dan de landbouw. Dat geldt vooral voor kleine boerenbedrijven in ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd is de landbouw goed voor ongeveer 30% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Het reduceren van de uitstoot moet volgens hem samengaan met het stimuleren van veerkracht en aanpassing aan de klimaatverandering door boeren. Dat kan onder meer door klimaatslimme landbouw, agro-ecologie en agrobosbouw.

Ziekten

Globalisering, handel en klimaatverandering, en ook verminderde veerkracht in productiesystemen, spelen allemaal een rol in de dramatische toename van de verspreiding van (dier)ziekten in de afgelopen jaren. Die vormen een grote bedreiging voor de inkomsten van boeren en de voedselvoorziening voor miljoenen mensen.

‘We verspillen natuurlijke hulpbronnen zoals water en land’.

De FAO zegt de implementatie van een preventie- en surveillancesysteem in landen te steunen. “Zelfs in oorlogssituaties of crises, staan we achter programma’s om vee te vaccineren, zoals momenteel gebeurt in Zuid-Soedan en Somalië”, zei Graziano da Silva.

“De wereld produceert momenteel genoeg voedsel om de wereldwijde bevolking te voeden, maar een derde van dit voedsel gaat verloren of wordt verspild. Tegelijkertijd verspillen we natuurlijke hulpbronnen zoals water en land.”

Steun 50 landen

De FAO steunt momenteel 50 landen die werken aan het inperken van voedselverlies en -verspilling. Dat gebeurt onder meer via het initiatief Save Food, een partnerschap met meer dan 850 leden uit de industrie, verenigingen, onderzoeksinstituten en ngo‘s.

Laatste reacties

 • John*

  als je meer van hectare haalt kan er toch meer bos blijven staan?

  ontbossing neemt alleen maar toe als er meer mensen komen en de productie van de grond daalt...

 • JKr

  Ook die partij is al omgepraat. Hoe komt dat toch dat iedereen zomaar van alles gelooft wat die groen partijen roepen. Volksverlakkerij. Alles moet vooruit en ontwikkelen, behalve de agrarische sector moet terug uit en weer voedsel produceren als 50 jaar terug. Alles voor de vliegvakanties. Initiatief Save Food, een partnerschap met meer dan 850 leden uit de industrie, verenigingen, onderzoeksinstituten en ngo‘s. Alle die niets te verliezen hebben bij minder agrarische handel, owee als der eigenste portemonnee in het geding is dan is de tent te klein. Laat ieder mens voor zichzelf beslissen. Er zijn toch ook geen acties van "stop de vliegvakanties" , het tegendeel is waar, elke dag kranten / tv vol reclames voor de nieuwste overbodige snufjes en vliegvakanties. Maar nee het is alleen schoppen tegen de agrarische sector, en zoals ik nu zie is dat voortaan wereldwijd.

 • pinkeltje

  Had ook al het idee dat extensieve landbouw juist meer grond nodig heeft.... Zullen wel "alternative facts" zijn.

 • WGeverink

  CO2 is plante voedsel. Onderzoekers van het "andere kamp" claimen dat als het CO2percentage omhoog gaat van 0.04% naar 0.06% we niet zullen sterven maar dat gewassen tot wel 35% meer opbrengst hebben en naaldbomen tot wel 50% harder groeien. Dus dat de hele planeet het voordeel heeft van extra CO2 wat we nu alleen nog maar op grote schaal in kassen toepassen... Met de klimaatsverandering gaat het trouwens nog niet zo hard... Is een kwestie van enorm veel geduld. Bij 0.015% CO2 kan een plant niet meer genoeg opnemen en sterft alle leven op aarde. In het verre verleden is het CO2 zo laag geweest als 0.018%. De aarde was bijna een dode planeet door een tekort aan CO2! Ik vind dit soort zaken super interessant en vind het jammer dat je hierover nooit wat hoord op het nieuws.

 • Bennie Stevelink

  97% van de wereldwijde CO2 uitstoot komt van de natuur. Deze CO2 is geen probleem omdat deze ook weer door dezelfde natuur wordt opgenomen. Er is dus sprake van een kringloop oftewel: deze CO2 is circulair.
  3% komt niet uit de natuur en daar staat geen opname tegenover. Deze CO2 uitstoot is lineair. Deze 3% wordt jaarlijks netto aan de atmosfeer toegevoegd. Na dertig jaar wordt er net zoveel toegevoegd als de hele jaarlijkse kringloop van de natuur.
  De klimaatverandering wordt alleen veroorzaakt door die CO2 die jaarlijks netto wordt toegevoegd oftewel lineair is. De lineaire CO2 komt volledig uit fossiele brandstoffen.

  Er wordt steeds gesproken over "CO2 uitstoot" in algemene zin. Dit zegt niets, het gaat alleen om de lineaire CO2 uitstoot die volledig afkomstig is uit fossiele brandstof. Als ik al die auto's zie, al die vliegtuigen, al dat aardgas voor verwarming, al die kolen voor elektriciteitscentrales, dan kan ik mij moeilijk voorstellen dat 30% voor rekening is van de landbouw.

  De landbouw kan nog weer worden opgedeeld in de vegetarische landbouw (akkerbouw en tuinbouw) en de veeteelt. Thieme heeft al eens verklaart dat 60% van de broeikasgassen van de veehouderij komen. Dat is dus twee maal zoveel als uit de gehele landbouw alleen?? En die 30% voor rekening van de gehele landbouw roept al de nodige vraagtekens op.

 • farmerbn

  Vaak hoor je dat veevoer importeren, melk en vlees exporteren en de mest in NL houden erg dom is. Ook dom is om ijzererts te importeren, auto's en andere producten te exporteren en zelf in de rook blijven zitten bij de Hoogovens. Als boeren moeten stoppen met produceren dan moet de industrie dat ook maar doen. Ook een verbod om op het platteland te gaan wonen als je in de stad werkt. Allemaal gunstig voor het milieu.

 • info36

  De FAO heeft maar 1 doel : de voedselprijzen laag houden. Dat geeft voor hen meer rust in de wereld. Wat het vervolgens aanricht aan de producent daar hebben ze minder boodschap aan.

 • DJ-D

  <>

  Ja dit nieuws is alleen maar positief. Ook de autoverkoop is toegenomen. Super.

  Maar paar koeien die zogenaamd teveel zijn. O nee daar gaat de planeet! Hoezo framing.

 • alco1

  Juist DJ.
  Jouw woorden moeten galmen in de tweede kamer.

 • pinkeltje

  Het hele verhaal is wat CO2 betreft in principe vrij simpel: er komt net zoveel CO2 bij in de atmosfeer als dat we er aan fossiele brandstof doorheen jagen. Inclusief de CO2 die vrij komt door vulkaan uitbarstingen en oxidatie van veen, al of niet bespoedigd door de mens. Groene energie produceren door er machines voor in te zetten die op fossiele brandstof draaien betekent nog steeds een toename van CO2 in de lucht. Je kunt er wel het aandeel fossiele brandstof in de energievoorziening mee terug dringen, maar zolang we olie, gas en kolen blijven winnen komt er onvermijdelijk CO2 bij.

 • alco1

  Ook weer zo klaar als een klontje @Smits.
  Wie verteld het aan al die volgelingen van de zgn "Groene Brigade" dat opwarming van de aarde niet aan de landbouw te wijten is, maar aan onze luxe.

 • Bennie Stevelink

  Smits (@pinkeltje), CO2 uitstoot door vulkanen is ook kringloop. De zee neemt CO2 op die wordt vastgelegd is schelpen van zeedieren. Deze sterven af en zakken naar de bodem. In het midden van de oceanen wordt nieuwe zeebodem gevormd die naar de continenten schuift. Aan de kust schuift deze onder de aardplaten en smelt daar tot lava. In deze gebieden zijn vulkane waarmee de CO2 die in de zeebodem was opgeslagen weer naar boven komt. Het is een kringloop van miljoenen jaren, maar wél een kringloop.
  Wat oxidatie van veen betreft: als er genoeg nieuw veen wordt gevormd is dit ook kringloop. Alleen netto afname van veen verhoogd het CO2 gehalte in de lucht. Net als de netto afname van bossen.

  Uiteindelijk is er maar één echte oorzaak van verhoging van het CO2 gehalte in de lucht: verbranding van fossiele brandstof.

 • oorspronkelijk

  ook de grotere vlees/zuivel-consumptie is door de stijgende welvaart.
  dit kan en moet niet exploderen dan heb je echt een probleem
  dus status quo en binnen deze productie norm uitlezen waar en hoe milieu neutraal geproduceerd kan worden
  is niet nieuw-verdrag van Rome en club van Rome gaven voor 30/40jaar terug al visie op bevolkingstoename en productie efficiëntie voor bepaalde regio's
  wie rekent niet met stijging van groene energie.
  waarom is er crisis in de OPEC en b.v Venuzuela
  probeer wat realistischer naar milieu doelen te kijken
  als onderdeel van een samenleving moet je ook je aandeel leveren.
  of blijf je liever 80/100uur werken voor €10,00 per uur-kilo knallers subsidiëren

 • alco1

  Ook vlees en zuivel voldoet aan kringloop.
  Hoe meer vlees des te meer voedsel er moet groeien, wat weer CO2 opneemt.
  In de berekeningen waarin @oor ook gelooft wordt de mest die ook geproduceerd niet meegenomen in de berekeningen

 • oorspronkelijk

  eenzijdig waarnemen
  zoet water wordt een probleem
  ook hier zal toetsing nodig zijn om verantwoord te produceren.
  voedselproductie op zich is nog niet milieu neutraal
  het gesleep met voedsel/feed en mest telt zwaar voor co2
  de opgenomen co2 in de gewassen komen bij fermentatie weer vrij
  ook de bomen stoten in de nacht co2 uit

 • WGeverink

  CO2 is de zure regen van het heden. Het is net zo uit de duim gezogen, opgeblazen en misbruikt als de zure regen uit het verleden.

 • oorspronkelijk

  er is behoorlijk ingezet op reductie van ammoniak
  b.v. lucht wassers emissiearm aanwenden
  beste mijnheer Geverink wat U in een andere reactie aangaf is een soort anti milieu exhibitionisme erg provocerend als je niets om milieu geeft en dan trots
  aangeeft dat je plezier beleeft aan extra uitstoot is vergelijkbaar met een vegan streaker aan de andere kant van het universum

 • WGeverink

  De aarde is niet aan het vergaan beste oorspronkelijk. Ik steek gewoon de
  gek aan met de mensen die jij blijkbaar nog serieus neemt. Wees gerust, terwijl jij in bed ligt omdat je in de rust minder CO2 uitstoot gaat het leven buiten jouw slaapkamer gewoon verder. Wij vlogen naar Vancouver in een vliegtuig wat ook zonder ons gevlogen zou hebben. Met mijn vrouw en ik aan boord was het vliegtuig vol en dat is het efficientst en minst millieu belastend. Duimpje omhoog. Nee ben je gek, je hoeft ons daarvoor niet te bedanken. In de tussentijd bouwd de hele wereld inclusief Nederland nieuwe kolencentrales en gaat ze aan politieke correctheid ten onder.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.