Home

Achtergrond

Ondernemerschapsvisie: meer vakman dan ondernemer

Kandidaat Agrarisch Ondernemer 2017 Fruitful stelt zich voor.

Op een relatief klein bedrijf weten de biologische fruittelers Rein en Florence Mantel een prima rendement te behalen. Vakmanschap staat op dit bedrijf voorop. Het echtpaar staat voor een nieuwe uitdaging: omschakelen naar biologisch-dynamisch.

Snoeispecialist

Fruitteler Rein Mantel draait er niet omheen. Hij is weliswaar kandidaat voor de Agrarisch Ondernemer van het Jaar, maar hij voelt zich eigenlijk meer vakman dan ondernemer.

Op het gebied van snoeien omschrijft hij zichzelf als specialist. “Bij het snoeien ben ik altijd op zoek naar de balans tussen groei en vruchtbaarheid. Niet te veel appels en natuurlijk ook niet te weinig. Een goed verzorgde boomgaard gaat niet alleen veel langer mee, maar levert ook een hogere kwaliteit appel op. Snoeien zal ik nooit uitbesteden.”

Eerste biologische Elstar-appels

Toch heeft hij wel degelijk ondernemerskwaliteiten. In 1999 is hij begonnen als zelfstandig fruitteler op een gangbaar bedrijf en heeft toen direct gekozen voor de biologische bedrijfsvoering. Zeker in die tijd waren er grote teeltrisico’s. Met een relatief kleine bedrijfsomvang van 9 hectare zag hij mogelijkheden om met biologische appels een goede financiële opbrengst te realiseren. De rekensom die hij vooraf maakte, kwam uit. Hij was een van de eerste telers die het lukte om een biologische Elstar-appel van hoge kwaliteit te produceren.

Een gangbare fruitteler wordt geconfronteerd met forse prijsschommelingen; de kans is niet denkbeeldig dat hij een jaar lang hard werkt, maar uiteindelijk niets verdient. De opbrengstprijzen voor biologisch fruit zijn redelijk stabiel. Mantel: “Daar tegenover staan de teeltrisico’s. Het is een kwestie van kiezen tussen prijsrisico en teeltrisico. Welnu, op de prijs heb ik als teler nauwelijks invloed, de teelt heb ik juist wel in eigen hand. Met mijn vakmanschap kan ik het teeltrisico fors verkleinen. En dat lukt mij best aardig, al zeg ik het zelf.”

Appels vol calcium

Rein Mantel heeft met zijn vrouw Florence een maatschap. “Florence is verantwoordelijk voor de administratie en boekhouding en zij is tegelijkertijd mijn beste adviseur.”

Hoewel de teeltrisico’s in de biologische teelt van Elstar kleiner zijn dan vijftien jaar geleden – er zijn bijvoorbeeld meer gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar -, het is nog steeds elk jaar een uitdaging voor Mantel om topkwaliteit te produceren. “De bewaarkwaliteit staat daarbij voorop. Ik wil ook appels leveren in het naseizoen, omdat de prijzen dan relatief hoog zijn. De grond, hier zeeklei met veel kalk, heeft daarbij een groot voordeel. Het hoge calciumgehalte in mijn appels zorgt ervoor dat de groothandel zelfs in het voorjaar ons product dolgraag wil hebben.”

Gezondheid en milieu

Mantel is niet om economische redenen overgeschakeld op de biologische bedrijfsvoering. “Die keus heb ik vooral gemaakt vanwege de risico’s van gifstoffen voor mijn gezondheid. Het milieu speelt natuurlijk ook een rol. De milieubelasting van een biologisch bedrijf is veel lager dan van een gangbaar bedrijf, vooral vanwege de bestrijdingsmiddelen.”

Zijn appels komen via de biologische groothandel terecht bij natuurvoedingswinkels, allemaal in eigen land. “Minder transport betekent een lagere CO2-uitstoot. Dat spreekt niet alleen mij aan, maar ook de consument. De populariteit van in eigen land geproduceerde appels neemt toe. Aan die vraag kom ik tegemoet. De vraag bepaalt hoe en wat ik produceer op mijn bedrijf.”

Mantel is bezig met een doorstart naar de biologisch-dynamische bedrijfsvoering, een nieuwe uitdaging. Zo moet hij voor het Demeter-keurmerk 10% van zijn boomgaard een natuurlijke bestemming geven, bijvoorbeeld door aanleg van bloemeneilandjes. Dat trekt allerlei insecten aan. “Biologisch-dynamisch is voor het milieu nog beter dan biologisch. Het is voor mij weer een nieuwe zoektocht, leuk om mee bezig te zijn.”

Of registreer je om te kunnen reageren.