Home

Achtergrond 4 reacties

Links én rechts kritisch op mestplannen, maar Schouten gaat rechtdoor

“Welkom bij het hoofdpijndossier”, zei PvdD-Kamerlid Esther Ouwehand tijdens het eerste algemeen overleg in de Tweede Kamer van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Met als onderwerp het mestbeleid, heeft Schouten geen makkelijk begin. Zeker niet na de publicatie van het NRC over mestfraude.

Vlammend betoog voor maateregelen

De minister werd niet ontzien tijdens haar eerste overleg. Oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA en PvdD hadden spreekwoordelijk de messen geslepen om de minister eens flink aan de tand te voelen. Met een vlammend betoog riepen ze de minister op veel meer maatregelen te nemen tegen mestfraude. Bovendien vinden de partijen dat het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn, bedoeld om in de periode 2018 – 2022 dichter bij de nitraatdoelstellingen te komen, veel te zwak. Het beleid en de normen moeten worden aangescherpt. Het huidige voorstel werkt volgens hen onvoldoende aan verbetering van milieu en biodiversiteit.

Binnen vier weken plan van aanpak

Ondanks de felle kritiek laat Schouten zich niet uit het veld slaan. Rustig vertelt ze dat ze de sector heeft opgedragen binnen vier weken een plan van aanpak op te stellen. Extra regels zijn volgens de minister niet nodig; er zijn de laatste jaren al veel extra regels van kracht geworden om de mestfraude aan te pakken.

CDA en VVD zoeken juist naar meer ruimte voor boeren

De kritiek van de linkse partijen staat lijnrecht tegenover de visie van CDA en VVD. Zij zoeken juist naar meer ruimte voor boeren, door de POR te behouden en de sectorale fosfaatplafonds uit het actieprogramma te halen. Volgens Ouwehand speelt het CDA Russische roulette met derogatie door met deze verruimingsvoorstellen te komen.

Minister Schouten houdt tijdens het debat voet bij stuk. Er komen vooralsnog geen aanscherpingen, maar ook geen verruimingen in het beleid. Foto: ANP
Minister Schouten houdt tijdens het debat voet bij stuk. Er komen vooralsnog geen aanscherpingen, maar ook geen verruimingen in het beleid. Foto: ANP

Geen aanscherpingen en geen verruimingen

De minister houdt echter voet bij stuk. Er komen vooralsnog geen aanscherpingen, maar ook geen verruimingen in het beleid. Slechts op detailniveau wordt voorzichtig geprobeerd nog enige ruimte te creëren. Maar het hoofddoel: een nieuwe derogatie, wordt geen moment uit het oog verloren. Hoewel Schouten vol vertrouwen en positief is over de kansen dat Nederland opnieuw gebruik mag maken van verruimde mestregels, pakt ze het dossier vakkundig met zijden handschoenen aan. Ze blijft vasthouden aan de ingezette route.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Nitraat in het grondwater komt door dierenmest of mensenmest. Nitraat kun je meten dus je weet waar het nitraatgehalte te hoog is. Waar het te hoog is moet je maatregelen treffen. Daarnaast weet je hoeveel een dier of een mens aan stikstof uitscheidt. Aan het eind van de riolering weet je dus hoeveel stikstof je moet terugvinden; is dat er niet dan heb je een lek. Dat lek moet je dan repareren. Zo moeilijk is het allemaal niet. Tenzij je de lekken in de riolering niet wilt repareren en het probleem éénzijdig bij de boeren wilt schuiven.

 • veelust

  Juist farmerbn. Een beleid op basis van praktijk met veel gbv. En niet een beleid op basis van in de wereld gebrachte fabeltjes en verzonnen rapportjes door anti dierenhouderij clubs en organisaties.fabeltjes en verzonnen onderzoekjes die geven alleen maar beleid wat minder bijdraagt aan een beter milieu en daar is niemand bij gebaat.

 • alco1

  Alles wordt op het conto van de veehouder gelegd.
  Wie heeft de ballen om de zere vinger eens te leggen bij de welvaart luxe van de mens.

 • info519

  meten is (z)weten.............

Of registreer je om te kunnen reageren.