Home

Achtergrond 3 reacties

Deal over aanpassing EU-landbouwbeleid vanaf 2018

Onderhandelaars hebben in Brussel een principe-akkoord bereikt over aanpassingen in het Europese landbouwbudget en de regelgeving.

Verbetering van de positie van boeren in de keten, meer instrumenten om markt- en productierisico’s op te vangen en meer ruimte voor de definitie van actieve landbouwers en steun voor jonge boeren. Daarover is donderdag 12 oktober een principe-akkoord voor de komende jaren gesloten tussen onderhandelaars van het Europees Parlement, de Europese Commissie en lidstaten onder het Estlandse voorzitterschap.

Boeren mogen krachten bundelen

Volgens de Europarlementariërs verbetert het akkoord de mogelijkheden voor erkende producentenorganisaties om te onderhandelen over leveringsvoorwaarden en de productie te plannen zonder dat ze in strijd handelen met EU-mededingingsregels. Verder komen er aanpassingen om boeren te compenseren voor de gevolgen van een crisis per sector. De maximale vergoeding voor weersverzekeringen gaat omhoog en het eigen risico gaat omlaag van nu 30% naar 20%. Verder worden de mogelijkheden voor gekoppelde steun verbeterd.

Steun voor actieve landbouwers

Op het gebied van inkomenssteun komt er meer nationale ruimte voor de definitie van actieve landbouwers die steun mogen ontvangen en voor het opstellen van lijsten met bedrijven die niet in aanmerking komen. Steun voor jonge boeren mag bovendien worden verhoogd van 25 naar 50% van de basisbetaling gedurende vijf jaar. De beperking van het aantal hectares blijft wel bestaan.

Tekst gaat verder onder de foto.

Olifantsgras is een van de extra gewassen die straks op ecologische aandachtsgebieden geteeld mogen worden. - Foto: Henk Riswick
Olifantsgras is een van de extra gewassen die straks op ecologische aandachtsgebieden geteeld mogen worden. - Foto: Henk Riswick

Met het resultaat is er in principe een akkoord over het agrarische onderdeel van de zogenoemde Omnibus-regelgeving waarin aanpassingen in budget en regelgeving voor de komende jaren zijn verankerd. Volgens onderhandelaar Paolo de Castro is het parlement erin geslaagd om optimaal gebruik te maken van de Omnibus-voorstellen om knelpunten voor boeren op te lossen. “De meeste ideeën van het Parlement over vereenvoudiging, risicobeheersing en marktpositie zijn in het akkoord opgenomen”, aldus De Castro.

Meer gewassen voor ecologische aandachtsgebieden

Albert Dess, rapporteur van de Agrarische Commissie in het EP wijst op extra gewassen die op ecologische aandachtsgebieden geteeld mogen worden, waaronder olifantsgras. “Verder komen er meer stimulansen voor de teelt van eiwitgewassen”, aldus Dess.

De principe-overeenkomst moet op maandag 16 oktober nog worden goedgekeurd door het speciaal Comité voor de Landbouw.

Laatste reacties

  • koestal

    Allemaal mooie beloftes ,waar weinig van terecht komt,wel meer salaris en onkostenvergoedingen voor de ambtenaren,daar is de EU goed in.

  • koestal

    ook de steun voor jonge boeren is onwerkbaar en niet toe te passen,komt op niks uit

  • koestal

    moeten we ook nog olifanten aanschaffen,wat een lachertje .

Of registreer je om te kunnen reageren.