Home

Achtergrond 20 reacties

‘Snelle groeier is niet de norm’

Voorzitter Hans Huijbers van ZLTO vindt dat snelle groeiers in de melkveehouderij soms worden weggezet als viezeriken. Het gaat hier juist om toekomstgerichte boeren, meent hij.

Voorzitter Hans Huijbers van ZLTO blikt terug op een veelbewogen jaar. In een interview gaat de melkveehouder uit Wintelre (N.-Br.) in op het fosfaatreductieplan, de veranderende belangenbehartiging, de toekomst van het vleesconcern Vion en het sluitend krijgen van een ZLTO-begroting die traditioneel sterk leunt op de weggevallen Vion-dividenden.

Hans Huijbers, voorzitter ZLTO. Foto: Bert Jansen

Hoe verkoopt u het fosfaatplan aan boeren die voldoende grond hebben en de laatste jaren niet gegroeid zijn?

“Ik verkoop niets, want er wordt niets betaald; althans niet aan mij. Bij een bijeenkomst in Etten-Leur stelde een boer precies deze vraag en ik hoorde de verontwaardiging in zijn stem. Waarom moet ik nou inleveren? Toen heb ik hem gevraagd of zijn koeien ook bijdragen aan de mestproductie van 82 miljoen kilo. Het antwoord was natuurlijk ja. Ik vroeg boeren of, toen ze de eerste ligboxenstal neerzetten, hier meer of minder koeien inpasten dan in de vorige. De meeste stallen in Nederland zijn wel 40 jaar oud, ze zijn aan vervanging toe en dat gebeurt dus ook. Dat landde volgens mij wel in de zaal.”

Groeien is natuurlijk?

“Ik heb er wel moeite mee dat groeiers worden neergezet als een apart soort boeren. Om te beginnen zit het gros van de groei de laatste jaren bij bedrijven die een beetje gegroeid zijn. Natuurlijk trekken de hele snelle groeiers eerder de aandacht, maar ze zijn niet de norm. Daar komt bij dat bedrijven die groter en moderner zijn een beter opvolgpotentieel hebben. Je bent als groeier niet per se een slechte boer maar juist toekomstgericht. Ik kan daar emotioneel van worden, echt boos, van het wegzetten van groeiers als viezeriken.”

‘De sector als geheel vervuilt en betaalt’

Maar toch: het principe van de vervuiler betaalt, vind je niet terug in de fosfaatplannen.

“Koeien schijten stront, allemaal. De sector als geheel vervuilt en betaalt. Is het dan wel eerlijk als we de last helemaal neerleggen bij bedrijven die gegroeid zijn? Zodat zij opeens heel veel moeten inleveren? We moeten als sector wel een sector blijven, en geen groepjes melkveehouders zijn. Ik ben er trots op dat we als sector samen met de zuivel en de veevoersector uiteindelijk tot een plan zijn gekomen dat ook nog ruimte biedt aan ondernemerschap.”

De fosfaatplannen zullen een groter slachtaanbod en dus tijdelijk lagere prijzen veroorzaken. Foto: Mark Pasveer
De fosfaatplannen zullen een groter slachtaanbod en dus tijdelijk lagere prijzen veroorzaken. Foto: Mark Pasveer

Linksom of rechtsom zijn de fosfaatplannen wel een hard gelag voor vleesveehouders.

“Ja, ik kan me voorstellen dat ze zeggen: dit klopt niet. Het antwoord is gewoon ja. Maar ik zie ook dat er twee groepen zijn in de sector. Als je kijkt naar de leeftijdsopbouw van het zoogdierenbestand, dan is er een grote groep met extensieve begrazing met veel hectares of extensieve begrazing met enkele dieren. Voor hen kan het interessant zijn die mogelijk € 1.000 die een recht waard wordt, te verzilveren.”

De prijs van slachtkoeien zal kelderen.

“Jawel, maar vleesveehouders bedienen natuurlijk wel een andere markt. Vleesveehouders leveren speciale runderrassen voor topkwaliteit rundvlees en melkveehouders oneerbiedig gezegd de worstkoeien. De fosfaatplannen zullen een groter slachtaanbod en dus tijdelijk lagere prijzen veroorzaken, maar de melkveehouders hebben de meeste pijn hiervan. En de slachtpremie is voor melkveehouders dan weer niet de grootste inkomstenbron.”

‘Nee, er was geen opstand binnen ZLTO, maar wel gedoe’

Klopt het dat vanwege de fosfaatdiscussie binnen ZLTO een opstand moest worden onderdrukt?

“Nee, er was geen opstand, maar wel gedoe. Of gedoe... er waren wel veel kritische vragen van leden en dat is goed. Een belangrijk debat moet altijd scherp gevoerd worden; gezonde druk levert een beter resultaat op dan wanneer niemand zijn mening inbrengt. ZLTO heeft er met succes voor gestreden dat het geen plan werd waarbinnen alleen het grondgebonden bedrijf telt. Dat kan gewoon niet als je bedenkt dat 60% van de melkveebedrijven in meerdere of mindere mate ruwvoer bijkoopt.”

Zijn er nog losse eindjes?

“Het belangrijkste is dat iedereen, en dus ook staatssecretaris Van Dam, begrijpt dat de plannen niet vrijblijvend zijn. De melkveehouderij levert, de zuivelindustrie levert, de veevoersector levert. Maar levert de overheid ook? Van Dam moet zich echt hard gaan maken voor de derogatie in Brussel, maar ook kijken naar andere maatregelen die kunnen bijdragen aan de vermindering van fosfaat. Kijk als overheid bijvoorbeeld eens naar de stakingswinstvrijstelling. Die kun je verhogen tot € 50.000, of verruimen in combinatie met de noodzakelijke asbestsanering.”

Je mag als veehouder maximaal het aantal grootvee-eenheden van 2 juli 2015 aanhouden, minimaal 4%. Als je relatief veel jongvee hebt, kun je het jongvee afvoeren en melkkoeien aanvoeren. Ondermijnt dat het doel van het plan niet?

“Nee, dat geloof ik niet. Een bepaalde groep bedrijven zal dat overwegen en dat hoort bij de keuzevrijheid die hoort bij ondernemerschap – precies wat we binnen dit plan hebben willen bewaren. Die bedrijven kiezen ervoor dan maar over twee jaar te zien of er nog vaarzen zijn en wat die dan kosten. Ze nemen een risico.”

Zijn de varkenshouders straks nog van de partij bij ZLTO?

“Zeer nadrukkelijk ja. Hun positie zal vergelijkbaar zijn met de Nederlandse Fruittelers Organisatie, LTO Glaskracht en de KAVB. LTO Varkenshouderij en NVV gaan samen en de nieuwe organisatie ziet meerwaarde in een verbinding met LTO en zal dus ook contributie bijdragen aan LTO.”

‘Boeren zijn niet gek, die weten wel dat niks gratis is’

ZLTO is de laatste jaren als organisatie gekrompen, vooral omdat de Vion-dividenden wegvielen. Dat scheelde miljoenen. Vorig jaar zei u dat ZLTO de huidige organisatie alleen in de benen kan houden als er geld binnenkomt uit betaalde diensten. Contributie is niet meer voldoende. Lukt dat?

“Ja, onze mensen gaan nu naar de boer of tuinder en zeggen: ik ben van toegevoegde waarde. Dat heeft echt een cultuuromslag gevergd en dat is gelukt. Boeren zijn niet gek, die weten wel dat niks gratis is. En ZLTO blijft een non-profit organisatie, het is geen commercieel bedrijf. We houden de diensten bewust dichtbij het erf, in de makelaardij, het geven van bouw- en milieuadvies en de begeleiding van projecten.”

Kantoor van Vion in Boxtel. Het beeld van een bedrijf dat geld nodig heeft om te groeien, klopt niet volgens Huijbers. Foto: Martijn ter Horst
Kantoor van Vion in Boxtel. Het beeld van een bedrijf dat geld nodig heeft om te groeien, klopt niet volgens Huijbers. Foto: Martijn ter Horst

Maar concreet: is de begroting sluitend?

“Nog niet helemaal, we zetten nog een paar miljoen uit een potje historisch vermogen in. Daarmee kunnen we echt een goed begin maken voor onszelf, maar ook projecten in ons werkgebied lostrekken.”

LTO Noord verslikte zich met het voor commissie aan de man brengen van bungalowpark Hof van Saksen.

“Met dat soort zaken gaat ZLTO zich niet bezighouden.”

Er is veel te doen rond vleesconcern Vion, waarvan ZLTO indirect eigenaar is. Wat zijn uw plannen? Gaan de aandelen in de verkoop?

“Laat ik helder zijn: in 2017 loopt de bestaande werkfinanciering af. Er is geen enkel probleem met de herfinanciering en er is geen enkele drang tot desinvestering. Vion heeft een solvabiliteit van 50% en staat alles behalve stil. Het bedrijf heeft de afgelopen twee jaar steeds € 70 miljoen geïnvesteerd. We hebben bijvoorbeeld de grootste, meest moderne runderslachterij in Duitsland gebouwd en gaan bouwen in Leeuwarden. Het beeld van een bedrijf dat geld nodig heeft om te groeien, klopt niet. Gaat het sneller als er meer geld bij komt? Ja, dat wel.”

Als herfinanciering geen probleem is en de drang tot desinvestering ontbreekt, vanwaar dan dat persbericht over onderzoek naar financieringsmogelijkheden?

“Omdat in het veld vragen werden gesteld. We hebben onszelf de vraag gesteld of we over 10 jaar nog 100% eigenaar willen zijn van Vion. Daar zeg je niet direct ja of nee op en we hebben ABN Amro gevraagd een paar vragen te beantwoorden. Hoe zit de Noordwest-Europese markt er over vijf jaar uit? Wie zou eventueel bereid zijn te investeren in Vion? Ik weet zeker dat 100, zo niet meer, bedrijven in Nederland dergelijke vragen bij een herfinanciering stellen. Het is een eigen leven gaan leiden omdat we door geruchten gedwongen werden een weinig concreet persbericht uit te geven.”

Het zou wat zijn als de familie Van Drie in Vion stapt. Een prachtig verhaal.

“Tientallen partijen is gevraagd of er eventueel interesse is. Ik vind het opvallend dat het direct allerlei reacties oproept als over Vion iets te melden valt, of journalisten denken dat er iets over te melden valt. Iedereen vindt er wat van. Het is mooi om te zien dat zoveel mensen zich betrokken voelen bij het bedrijf.”

Laatste reacties

 • xw

  ZLTO? ha,ha

 • Gat

  Nouja 10 of 15 koeien per ha kom je genoeg in brabant tegen. Is dat normaal huijbers?
  Wat jij uitkraamt slaat wal noch kant!!
  In ieder geval veel opzeggingen van lidmaatschap zullen jullie dit jaar krijgen bovenop die van afgelopen jaar!

 • wiel4791

  df

 • driepint

  Deze man is compleet ongeloofwaardig geworden. Als je stelt dat elke veehouder heeft bijgedragen aan het plafond, dan heb je het niet begrepen. Afgelopen jaar 850.000 ha landbouwgrond in het gebruik door de melkveehouderij. Vermenigvuldigd met een gebruikersnorm van 80 kilogram P, dan was - mits iedereen grondgebonden zou zijn, ruimte voor 68 miljoen kilogram fosfaat. Dan was het plafond bij lange na niet overschreden. Dus draagt een grondgebonden boer bij aan het fosfaatprobleem? Natuurlijk niet! Maar dat was niet het ambitieniveau van de snelle groeiers. Zijn de snelle groeiers-intensieve bedrijven de vervuilers?? Natuurlijk Hans! Maar dat kun jij niet zeggen, want dan ben je ze als potentiële klant kwijt. Commerciele diensten verlenen en belangenbehartiging gaan niet samen!

  Verder nog de boer als een vervuiler wegzetten, terwijl hij gewoon zijn grond bemest naar wetgeving, de vleesveehouderij opofferen voor de melkveehouderij, het geld van de zuidelijke varkenshouders verbrassen in onrendabele varkensslachterijen. De boel verkopen en het restje geld dat er is investeren in de rundveehouderij. Maar toch kan Hansje vrolijk het pluche blijven zitten. Wat moet er in godsnaam gebeuren om die man van zijn plek te krijgen? Geen enkel zelfreinigend vermogen. Met zulke "vrienden" heb je geen vijanden meer nodig.

 • wmeulemanjr1

  Is dhr. Huijbers zelf ook een snelle groeier dan?
  Ken hem niet, maar lijkt mij geen sympathiek persoon.

 • Gat

  Nee hij niet. Mar het beleid van zlto was wel verdubbelen anders was je gek! Jah ze moeten zichzelf goed praten voor hun eigen wanbeleid.
  Elke groeier grondgebonden of niet heeft aan fosfaatplafond meegeholpen belsboerke!!!
  Nationaal plafond daar wordt geen grond geteld alleen stuks vee wat fosfaat produceert.
  Zlto was op vergaderingen hardst aant roepen verdubbelen, kun je buurman weg pesten. Zo waren ze hier bezig! Heb boer gesproken die had gezegd tegen hans huijbers dit gaat helemaal verkeerd al die stallen. Nee nix aan de hand!
  Zullen velen hun lidmaatschap op zeggen als ze nog leden hebben, fuseren niet voor nix.

 • Vhouder

  huijbers lult naar je zin en pakt je zo hard als ie maar kan. Die onbenul heeft de zlto straatarm gemaakt. De enigste die nog gelooft dat vion een gezond bedrijf is is zijn vrouw zelf weet ie wel beter. Heeft ie ook nog onze destructor verkocht wat elke veehouder veel geld kost.

 • driepint

  Nee Gat, Het gaat niet om de starre regels, het gaat om de visie die je uitdraagt. Grondgebonden boeren hebben zich niet willen roeren op de mestmarkt. De intensieve bedrijven kiezen daar bewust wel voor. Hadden zij dat niet gedaan, dan was er ook geen fosfaatprobleem geweest. Dus ja, de intensieve groeiers zijn de veroorzaker.

 • Peet1212

  @gat Dit slaat helemaal nergens op. De grootste groeiers zitten in de Noordelijke helft van het land. Daarbij hebben koeien ruwvoer nodig dat wel in Brabant geteeld wordt door akkerbouwers en varkensboeren, wie de eigenaar is van die grond is helemaal niet belangrijk, gesloten kringlopen wel

 • driepint

  @peet1212 die varkensboeren hebben ook mest. Wil je die percelen waarvan de melkveehouders mais halen dubbel bemesten? En als je de mest naar een akkerbouwer brengt en de maïs koopt, dan kun je toch ook gewoon de grond huren? Hier in Brabant kan dat gewoon

 • Peet1212

  @ belsboerke de varkensboeren in ons brabant laten hun mest verwerken en halen steeds meer de mest voor hun grond bij de koeienboeren vanwege de organische stof en de kali. Ook heeft hun grond vaak al een hoog pw getal. Grond huren is veel lastiger en er zijn maar weinig varkensboeren bij ons die dat willen.

 • farmerbn

  Huijbers heeft een probleem. Het is niet makkelijk om ZLTO-voorzitter te zijn in deze tijden. Je moet o zo slim zijn om succes te hebben. Huijbers is echter niet slim genoeg maar hij kan goed praten maar praatjes vullen geen gaatjes. Redt hem van zijn ondergang en kies een andere voorzitter. Het heeft lang zat geduurd en genoeg geld gekost.

 • driepint

  @peet1212, jij denkt dat varkensboeren mest aanvoeren vanwege de kwaliteit? Ik denk dat het economisch aantrekkelijker is om hun eigen mest af te voeren en rundveemest aan te voeren ivm percentages en te ontvangen m3's. Als de verplichte verwerkingspercentages toenemen en de verwerking begint te knellen, dan wordt het niet verplichte gedeelte gewoon op eigen grond afgezet en is de regionale kringloop waar jij over praat een gedane zaak.

 • xw

  Zelfs bij het Brabants Provinciebestuur heeft ZLTO het ondertussen verprutst. Dankzij de verborgen agenda van ZLTO wordt de datum waarop alle stallen moeten voldoen aan stikstof-emissie - eis naar voren gehaald. Zal nu 2020 worden i.p.v. 2028. ZLTO lidmaatschap is echt zonde van je geld. ZLTO is er alleen maar voor de hele grote veehouders met veel invloed [lees:macht]
  De rest is er slechts voor de afdracht van contributie
  @ Belsboerke: Ja, je kunt hier wel grond huren als je een flinke zak geld meebrengt en ook nog de inkomsten van de betr. betalingsrechten afgeeft aan de verhuurder. En... iedereen zit hier achter de grond van mekaar aan. Gaat best lekker. Kan met de invoering van fosfaatrechten alleen maar beter worden. Misschien is een 2e Kamerlidmaatschap voor het cda wel iets voor Huijbers. Ouwehoeren kan ie in ieder geval wel.

 • Matt

  Boer uit etten leur had moeten zeggen,of die 82 miljoen kilo wel gehaald was als iedere melkveehouder,zijn mest op grond in nederland zou afzetten antwoord is natuurlijk nee want gaat mest de grens over,wat op dit moment niet van het fosfaatplafond afgehaald mag worden.
  bestuurders zijn beter getraind in wat ze moeten zeggen,die lul je zomaar niet omder tafel.

 • driepint

  @XW dus dan is de oplossing voor die opjuttende huurprijzen maar wetgeving ontwerpen waarbij de extensieve bedrijven het probleem oplossen voor intensieve bedrijven, omdat deze laatste bedrijven anders omvallen?
  @matt; jij snapt het

 • Piet Piraat

  @ Matt, Hans gebruikte vroeger al de emostemverheffing modus om de boeren in de vergadering klein/stil te krijgen.

  Zo gauw hij voelt dat hij aangevallen wordt, dan schiet hij in de emostemverhefmodus. Een bestuurder onwaardig.

 • H.Grotenhuis1

  De snelle groeiers hebben de minimale ruimte in het fosfaatplafond in rap tempo gebruikt, de langzame groeier had daardoor geen ruimte meer om zijn bedrijf verder te ontwikkelen. LTO en de Overheid zagen het gebeuren, keken er naar maar deden niets.
  Dat een melkveehouder met voldoende eigen plaatsingsruimte zijn bedrijf nu alleen kan ontwikkelen via de aankoop van (schaarse en dus dure) fosfaatrechten is nauwelijks te bevatten.
  Het EU-melkquotum moest worden opgeheven, daar komt nu een NL-fosfaatquotum voor terug met waarschijnlijk een grotere kostprijsstijging en een enorme ontwikkelremmer. De bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij in NL wordt verder belemmerd, en wordt op forse achterstand gezet in EU.

 • farmerbn

  Precies Grotenhuis. Hier in Frankrijk gaat de vergroting ook hard. Binnen enkele jaren verwacht ik dat de gemiddelde Franse /Nederlandse emigrant meer koeien melkt dan de boer in Nederland.

 • xw

  Piet piraat, dat gedrag wat jij beschrijft zie je ook bij narcisten.

Laad alle reacties (16)

Of registreer je om te kunnen reageren.