Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

NVWA: fosfonaat is geen bladmeststof

Bladmeststoffen met als ingrediënt fosfonaat mogen niet meer verhandeld worden. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

De Europese Commissie heeft recent bepaald dat middelen op basis van fosfonaat die bestemd zijn voor gebruik in de land- en tuinbouw alleen op de markt mogen worden gebracht en gebruikt als ze zijn toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. In Nederland worden middelen op basis van de werkzame stof fosfonaat veelvuldig als (blad)meststof verkocht. Fosfonaat wordt onder verschillende benamingen op de markt gebracht: (di)kaliumfosfonaat, dinatriumfosfonaat, (kalium)fosfiet et cetera. De middelen worden vaak toegepast op fruit. Fosfonaat (HPO32-) moet niet verward worden met fosfaat (PO43-). Fosfonaat kan in tegenstelling tot fosfaat door de plant namelijk niet als voedingsbron gebruikt worden. Fosfonaat heeft een goede werking tegen een aantal plantenschimmels uit de groep van de Oömyceten, met name tegen Phytophthora spp., Plasmopara en Alternaria spp.

Geen meststof vanwege gebrek aan voedende waarde

Vanwege het ontbreken van een voedende waarde van fosfonaat heeft de Europese Commissie het standpunt ingenomen dat fosfonaat niet als meststof beschouwd kan worden. Een aanvraag om fosfonaat in de Europese meststoffenverordening EG 2003/2003 op te nemen is dan ook afgewezen. Meststoffen die fosfonaat bevatten, zijn derhalve niet conform de meststoffenverordening en mogen daarom niet meer verhandeld of gebruikt worden. Het gebruik van meststoffen met fosfonaat kan bovendien leiden tot zo hoge residuen op het geoogste product dat deze de maximale residulimieten overschrijden.

Gezien de werkzaamheid van fosfonaat tegen plantenschimmels heeft de Europese Commissie het standpunt ingenomen dat fosfonaat onder de werkingssfeer van de gewasbeschermingsverordening EG 1107/2009 valt. In het kader van deze verordening zijn in 2013 (di)kaliumfosfonaat en dinatriumfosfonaat goedgekeurd als werkzame stoffen. Dit heeft geleid tot de toelating van een aantal gewasbeschermingsmiddelen op basis van de werkzame stof fosfonaat in Nederland.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Gebruik je het dus niet meer als meststof maar als gewasbeschermingsmiddel. Wat is het verschil voor de boer?

  • pinkeltje

    Verschil is waarschijnlijk de prijs en dat het door de anti- gangbare landbouw lobby wordt meegeteld bij de hoeveelheid landbouwgif die de in hun ogen op geld beluste boeren over hun akkers uitstorten.

Of registreer je om te kunnen reageren.