Akkerbouw

Nieuws

Liquiditeit akkerbouw dit jaar hoger

De liquiditeit van akkerbouwbedrijven was in het derde kwartaal van 2019 hoger dan het jaar ervoor.

Dat meldt ABN Amro in de liquiditeitsmonitor akkerbouw Q3.

Aan het eind van het derde kwartaal van 2019 bedroeg de stand op de rekening-courant van akkerbouwbedrijven gemiddeld ruim € 16.000. Dit is bijna € 13.000 hoger dan een jaar eerder en ruim € 19.000 lager dan het tweede kwartaal. Die verlaging is normaal, doordat bij lage opbrengsten wel kosten worden gemaakt voor teelt en oogst.

Meer betaald voor beregening

Oogst 2018 is in het derde kwartaal van 2019 volledig verwerkt en uitbetaald. Het lijkt erop dat de lagere kilo-opbrengsten gecompenseerd zijn door de hogere prijzen. Er is in 2019 meer betaald voor werk door derden, beregening en energie. De toegerekende kosten waren lager. Door grote regionale verschillen in de weersomstandigheden, beschikbaarheid en kwaliteit van water is de liquiditeitsontwikkeling tussen bedrijven zeer divers.

Productie hoger

De producties van de belangrijke akkerbouwgewassen liggen in 2019 zo rond meerjarige gemiddelden, schetst de bank. Dat betekent een hogere productie dan in het uitzonderlijke droge 2018. De prijzen voor gewassen als poot- en consumptieaardappelen en uien waren vorig jaar hoog. Door de hogere productie van dit jaar zullen de prijzen dalen, maar ze lijken nog wel van behoorlijk niveau.

Suikerprijs

De prijs voor suiker is ten opzichte van vorig jaar licht toegenomen, maar het is de vraag of dat al tot uiting gaat komen in de uitbetalingsprijzen over seizoen 2019-2020. Na oktober zal de stand van de liquiditeit naar verwachting verbeteren door de uitbetaling van geleverde producten. De variatie tussen bedrijven zal weer flink zijn door verschillen in neerslag.

Oogst aardappelen

Eind oktober moet in Nederland nog een recordareaal consumptieaardappelen worden geoogst. Nederland loopt hierbij achter op de rest van Europa. Door de regenval van de afgelopen weken zijn veel percelen nog niet geschikt om te rooien. Onzekerheid rond de aardappeloogst drijft de termijnnoteringen omhoog.

De kaspositie zal in het vierde kwartaal verbeteren door de verkoop van producten en de uitkering van de betalingsrechten door uitvoeringsorganisatie RVO.nl.

Lees ook: NEPG: verwacht 26,9 miljoen ton aardappelen

Of registreer je om te kunnen reageren.