Foto: Koos van der Spek AkkerbouwNieuws

Duits graanareaal daalt naar dieptepunt

Het Duitse graanareaal daalt dit jaar voor het eerst onder de 6 miljoen hectare. Dat blijkt uit een eerste schatting van de Duitse coöperatieve vereniging DRV. In de komende jaren wordt een verdere daling verwacht omdat de concurrentie om grond steeds heviger zal worden.

Bouwland wordt opgekocht voor woningbouw, industrieterreinen of de aanleg van zonneparken. Daarnaast ziet DRV de graanproductie afnemen omdat de boeren dit jaar volgens het Europese landbouwbeleid om ecologische redenen minimaal 4% van hun grond niet mogen gebruiken.

Vernatten veengebieden

In de komende jaren zal nog meer grond uit productie worden genomen, aldus DRV. Daarbij wijst de coöperatieve vereniging op een onderzoek van het Johann Heinrich von Thünen Institute in Braunschweig. DRV haalt uit de rapportage over het grondgebruik dat in de periode tot 2030 zo’n 600.000 hectare landbouwgrond verloren kan gaan als gevolg van het uitvoeren van klimaatbeschermingsmaatregelen. Als voorbeeld wordt het vernatten van veengebieden genoemd.

Uitgaande van 600.000 hectare betekent dat het verlies van zo’n 3% van het totale landbouwareaal in Duitsland. DRV vindt dat zoveel mogelijk grond behouden moet blijven voor de landbouw. Bovendien moet de productie op een duurzame wijze worden verhoogd. “Dit is de enige manier waarop Duitsland zijn bijdrage kan leveren aan de bestrijding van de honger in de wereld. Wij staan ​​hier voor grote uitdagingen. De verwachting is dat de mondiale vraag naar voedsel in 2050 met zo’n 50 procent zal toenemen”, verklaart graanexpert Guido Seedler van DRV.

Grootste daling bij wintertarwe

Dit jaar rekent de DRV op basis van een eerste inschatting van het areaal en normale opbrengsten op een graanoogst van 41 miljoen ton. Dat betekent een productiedaling van 3,6% ten opzichte van vorig jaar. De grootste daling wordt voorzien bij wintertarwe (-7,5%) en korrelmais (-6,5%). Het areaal wintertarwe daalt door de extreem natte omstandigheden van eind vorig jaar met 7%. Bij korrelmais rekent DRV op een inkrimping met ruim 5%.

Uitbreiding in zomerbrouwgerst resulteert in een areaaltoename van gerst met 3,6%. Onder normale groeiomstandigheden gaat DRV er evenwel van uit dat de totale gerstproductie bijna 4% lager uitvalt door in vergelijking met vorig jaar lagere opbrengstverwachtingen bij wintergerst.

Beheer
WP Admin