Akkerbouw

Nieuws 10 reacties

‘Weeg maatschappelijke weerstand mee bij toelating middelen’

Alleen technisch bewijs over de veiligheid van stoffen is niet genoeg voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen. Er moet ook ruimte zijn de maatschappelijke context erbij te betrekken.

Dat schrijven de Nederlandse wetenschappers Nico van Straalen (Vrije Universiteit) en Juliette Legler (Iras, Universiteit Utrecht) in een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift Science.

Burgerinitiatief tegen toelating glyfosaat

Van Straalen en Legler betogen aan de hand van de discussie over de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat, dat de maatschappelijke context ontbreekt, terwijl toch duidelijk was dat de maatschappij zich ernstig zorgen maakte over de toelating van het middel. Het feit alleen al dat meer dan een miljoen mensen een Europees burgerinitiatief ondersteunden tegen de toelating van glyfosaat is volgens de wetenschappers een duidelijk signaal van een grote maatschappelijke weerstand tegen de toename van de productie van chemicaliën en de toepassing ervan in gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw.

Daarbij komt dat de maatschappelijke zorg er niet alleen is bij glyfosaat. Ook bij de toelating van (insectenbestrijdende) neonicotinoïden, hormoonverstorende stoffen en voedseladditieven speelt die zorg.

Compromis

De Europese Commissie baseerde zich bij de toelating van glyfosaat voor 5 jaar formeel op wetenschappelijke en juridische argumenten. Maar dat de Europese Commissie niet koos voor een langere en gebruikelijke toelatingsperiode van 10 of 15 jaar, laat zien dat er gezocht is naar een compromis, aldus de schrijvers.

Volksgezondheid en milieu beschermen

De Europese regels voor registratie, evaluatie, toelating en beperking van chemicaliën (Reach) hebben tot doel de volksgezondheid en het milieu te beschermen tegen chemicaliën (uitgezonderd gewasbeschermingsmiddelen, medicijnen en voedseladditieven). In die regels is wel ruimte voor een afweging tussen de sociaaleconomische voordelen en de mogelijke risico’s voor mens en milieu. De experts hebben het echter lastig met die afweging. Het is lastig de maatschappelijke voor- en nadelen in te schatten en na te gaan welke kosten gepaard gaan met de inperking van het gebruik van bepaalde chemicaliën, in relatie tot de kosten die worden voorkomen door zo’n inperking.

Stappenplan

Dat zo’n afweging bij gewasbeschermingsmiddelen ontbreekt is een tekortkoming, aldus Van Straalen en Legler. En dat terwijl het Rijksinistituut voor Volksgezondheid en Milieu een stappenplan heeft ontwikkeld dat daarvoor kan worden gebruik. Dat stappenplan kijkt verder dan naar alleen de schadelijke effecten van stoffen. Er wordt rekening gehouden met het veronderstelde risico in de maatschappij (risicoperceptie, de onzekerheid en het vertrouwen). Het stappenplan laat zien dat het ook voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen kan worden toegepast.

Laatste reacties

 • maxisprint

  Is er in het burgerinitiatief genoeg kennis om de effecten van zoiets in te schatten ?

 • Zuperboer

  Mocht er ooit voedselschaarste ontstaan, dan zal daar ook wel weer maatschappelijke zorg over ontstaan.....alleen een petitie stilt dan geen honger....en de initiatiefnemers van dit moment zijn dan voorzien van een veilige positie en een noodrantsoen.

 • pinkeltje

  De maatschappelijke context is lekker eten voor weinig geld. Valt me nog mee dat er niet wordt geopperd om er een raadgevend referendum aan te wagen...… Pfff...

 • farmerbn

  Meer dan één miljoen op meer dan 500 miljoen mensen in Europa is maar een heel klein gedaalte van de samenleving. Dat die 1 miljoen (=0.2%) samen met de media een hele boel herrie maken is duidelijk. Nee, je moet niet naar die ene schreeuwerd luisteren. Het moet op feiten gaan en alleen op feiten. Schaffen we ook de belasting of de bijstand af als 0.2% van de Europese samenleving daar voorstander van is?

 • info140

  Geen wetenschapelijk onderzoek meer nodig, maar gewoon meeste stemmen gelden?

 • Bennie Stevelink

  Het zet de deur open voor besluitvorming op basis van emoties. Degene die de meeste emoties weet op te wekken bepaalt welk middel wel of niet wordt toegelaten.

 • info36

  Als je naar hun zou luisteren betekent dat radicalisme en emotie het altijd gaan winnen van de werkelijke feiten gebaseerd op nota bene onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Een enge situatie dus. De macht van de schreeuwende minderheid.

 • j.h.vonk@home.nl

  De grote schreeuwers die weelde leven [grote aardolie gebruikers].
  Bepalen wat wel en niet mag.
  Over ongeveer 20 jaar zal er dan in de EU mensen dood gaan door honger
  gebrek te kort aan betaalbaar voedsel.

 • Steyr cvt

  Hoeveel van die miljoen mensen zouden boer zijn. Lekker makkelijk om andere mensen voor de gevolgen van zo,n maatregel op te laten draaien.

 • Jan-Zonderland

  Als men die weg in gaat dan is het eind zoek en is het afgelopen met de gangbare landbouw. Als je leest wat de tegenstanders van bijv glyfosaat aan argumenten uitbraken (dood alles incl vogels en bodemleven, oranje velden zijn lelijk etc etc) , dat kun je echt niet meenemen in de overweging voor toelating. Emotie past hier gewoon niet bij.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.