Akkerbouw

Nieuws

PCA: België raakt aardappelen niet kwijt

De Belgische aardappelvoorraad is te groot om helemaal te verkopen, meldt aardappelproefcentrum PCA.

Begin april kwam een raming op 1,96 miljoen ton aardappelen. Dat is veel hoger (+700.000 ton) dan in de vorige 3 seizoenen. Ongeveer de helft ligt vrij, wat een normaal percentage is. In absolute cijfers is dit echter 930.000 ton; ruim het dubbele van het 5-jarig gemiddelde.

De afzet loopt 11% voor op het 5-jarig gemiddelde, maar dat is volgens PCA niet voldoende om de productiestijging van oogst 2017 te compenseren. Hierdoor liggen de voorraden een stuk hoger dan in voorgaande jaren.

Die productiestijging wijdt PCA aan de areaalgroei van de laatste jaren door de stijgende vraag naar aardappelen voor verwerking. In combinatie met hoge hectare-opbrengsten resulteert dit in een grote productie en voorraad.

Vlaams areaal aardappelen stabiel

Het consumptieaardappelareaal in Vlaanderen daalt volgens een – begin april gehouden – enquête van het Belgische aardappelproefcentrum PCA met een kleine 2% ten opzichte van 2017 en stabiliseert daarmee. Voor de vroege rassen wordt een grote daling van bijna 30% verwacht en voor de bewaaraardappelen een status quo. Begin april waren nog nauwelijks aardappelen geplant (ook niet bij de vroege rassen).

Uit de enquête blijkt dat het areaal Bintje opnieuw sterk daalt naar nog maar 14% van het areaal bewaaraardappelen. Het ras Fontane vult dit volledig in en pakt een marktaandeel van 46% in Vlaanderen. Innovator, Challenger en Markies zijn andere – groeiende – grootheden op het gebied van aardappelrassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.