Rundveehouderij

Nieuws 2075 x bekeken 1 reactie

Meer stikstof levert hoger bodemoverschot op

Gebruik van meer stikstof levert hogere gewasopbrengsten op, maar ook hogere bodemoverschotten.

Dat blijkt uit de tussenbalans die is opgemaakt uit de proef met bedrijfsspecifieke inzet van kunstmeststikstof (BEN) op melkveebedrijven.

In de BEN-pilot hebben zes bedrijven, waarvan drie Koeien en Kansen-deelnemers, ontheffing om meer stikstof te geven aan de gewassen op basis van de gemiddelde gewasonttrekking van de jaren 2012, 2013 en 2014. Normaal gelden normen die zijn afgeleid van de forfaitaire onttrekking en een maximaal acceptabel bodemoverschot.

De verwachting was dat de helft van de extra gegeven kunstmeststikstof wordt teruggewonnen in extra opbrengst van het gewas. In dat geval zou ook het bodemoverschot toenemen met ongeveer de helft van de extra gegeven kunstmeststikstof. In dat geval zou het maximaal acceptabel bodemoverschot nog niet worden overschreden.

Grote verschillen tussen bedrijven

Uit de cijfers blijkt dat de stikstofopbrengst weliswaar is toegenomen, maar de stikstofbodemoverschotten zijn ook met ongeveer evenveel toegenomen. Verder is duidelijk dat er tussen de bedrijven ook grote verschillen te zien zijn.

Op bedrijfsniveau is te zien dat enkele bedrijven het maximaal acceptabele bodemoverschot hebben overschreden. Dit is mede te verklaren uit het feit dat bedrijven ook beheersland of andere gewassen dan gras en mais telen. Daardoor kunnen de resultaten meer afwijken dan alleen op basis van de teelt van gras en mais werd verwacht. Dit moet duidelijk in ogenschouw worden genomen, want als flexibele bemesting op termijn werkelijkheid moet worden, dan wordt de eventuele extra stikstofruimte alleen gegund en afgerekend aan de hand van de Kringloopwijzer.

Eén reactie

  • alco1

    Stikstof puur of in mest!
    Een wereld van verschil!

Of registreer je om te kunnen reageren.