Pluimveehouderij

Nieuws 1138 x bekeken 10 reacties

'EU-monitoring wilde vogels onbetrouwbaar'

Weybridge - De Europese monitoring naar vogelgriep onder (dode) wilde vogels is onder de maat en niet betrouwbaar. Dat zegt Ian Brown van het Britse veterinair instituut. Sinds 2006 is het aantal geteste vogels van 60.000 per jaar afgenomen tot minder dan 10.000 in Europa.

Brown zegt dat de autoriteiten er niet op kunnen vertrouwen dat met dit systeem een besmetting onder wilde vogels snel wordt opgepikt. Hij heeft die waarschuwing uitgesproken in een bijeenkomst van het permanent comité voor de diergezondheid van de Europese Commissie.

In Duitsland gaan stemmen op om meer onderzoek te doen naar met name wilde vogels. Brown vraagt zich af of dat in de huidige situatie zinvol is. Onderzoek onder wilde vogels kan wel meer kennis opleveren over de mate van verspreiding en de manier waarop dat gaat, maar het voegt niets toe aan de maatregelen die genomen moeten worden.

Brown vraagt zich af wat het ministerie van Economische Zaken in Nederland zou doen als een besmetting in een wilde vogel zou worden gevonden, ver buiten een van de beschermingsgebieden.  "Er is dan eigenlijk geen juridische basis voor het treffen van maatregelen.  Het beste wat een pluimveehouder kan doen, is ervan uitgaan dat elke vogel buiten het virus bij zich kan hebben.  Hij moet zorgen dat hij de juiste hygiënische maatregelen neemt om het virus buiten de deur te houden."

Het Europese monitoringsysteem is in het leven geroepen na de uitbraken van H5N1 in Europa. De veronderstelling is nu dat het H5N8-virus mogelijk minder sterfte onder vogels veroorzaakt. Een aanwijzing daarvoor is het feit dat de ene wintertaling in Duitsland waarin het virus gevonden is, nog leefde.

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft ondertussen besloten de monitoring onder wilde vogels te intensiveren. In 2013 had Nederland 262 vogels getest, terwijl Nederland volgens de eigen opgave aan de Europese Commissie een doelstelling had van 1.000 geteste vogels per jaar. Duitsland en België testen veel meer dan hun doelstelling. De Europese Unie betaalt mee aan de monitoring.

In Nederland zijn in verband met de huidige uitbraak inmiddels 500 wilde eenden van kooikers onderzocht. Hoogpathogeen virus is daarbij niet aangetroffen, wel laagpathogene virussen. Binnen het 10-kilometergebied rondom Hekendorp is vogelpoep verzameld, dat wordt onderzocht op het het virus. Verder worden voorbereidingen getroffen om kleine zwanen, knobbelzwanen, wilde eenden en meeuwen te gaan testen. Dat gebeurt door het Erasmus Medisch Centrum, in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Sovon.

Laatste reacties

 • Gijs Gans

  Zijn dat dezelfde onderzoekers die destijds de dode WOLF hebben onderzocht dan moeten we wel oppassen met de uitkomst.

 • joannes

  Verbaasd me niets dat : ¨ In 2013 had Nederland 262 vogels getest, terwijl Nederland volgens de eigen opgave aan de Europese Commissie een doelstelling had van 1.000 geteste vogels per jaar. Duitsland en België testen veel meer dan hun doelstelling. De Europese Unie betaalt mee aan de monitoring.¨ ------Welk belang heeft Natuur en Fauna hierbij? Het ministerie gooit geen eigen ruiten in! Erger, ze verzaken en besparen op Volksgezond door hun excessive kolonies wilde trek en zwerf vogels te beschermen. Dus toch Natuur en Fauna vóór gezondheid!

 • Burnetti

  Maar Joannes: ecologie en natuurbehoud staan al jaren hoger op de agenda dan volksgezondheid.

 • Schaapje

  Zou graag breder onderzoek zien, en uiteraard onafhankelijk. (wordt lastig) D.w.z. meerdere soorten vogels en andere diersoorten testen op diverse dragers aan besmettingsbronnen. Luchtmetingen welke stof / delen in luchtkanalen kunnen komen en misschien mede veroorzaker kunnen zijn of worden van overbrenging aan ziekte op andere diersoorten. Hiermee kun je ook dan kijken of insleep door de mens in een stal de oorzaak is van een ziekte die uitbreekt daarvan komt of toch misschien door stofdeeltjes in de lucht. Een zwak dier is immers altijd vatbaarder dan een gezond dier.

 • farmerbn

  Vraag de minister die over gezondheid gaat op de vrouw af wat ze het belangrijkste vindt: Gezondheid of natuur en leg dat vast op film. Vraag de minister van landbouw wat ze gaat doen als blijkt dat wilde vogels de gezondheid van de mens aantast.

 • joannes

  De Theorie, en nog wel een bijna religieuse, maar over ambitieuse idealistische (in vergelijking met overige EU landen, die zelf al véél meer dan overige wereld delen vinden en bepalen op dit gebied) nb in een aparte beleids regel bepaalde ecologie en natuurbehoud! @Brunetti. En......wat krijgen we in de praktijk, overgereguleerde bedrijven (overigens in strijd met de eerste beleidsregen van economische zaken t.w.: efficiente en minimale regulering) die belaagd en bedreigd worden door grote populaties ongecontroleerde wilde, mogelijk ziekte dragende, vogels. Dit is onbehoorlijk bestuur, en mogelijk verzaken van de Bestuurlijke Zorgplicht!

 • joannes

  @Schaapje, je laatste zin verraad je voor ingenomenheid! Wie zegt, bepaalt, vindt, dat een dier in gevangenschap zwakker en gevoeliger is dan een wild dier? Muterende virussen zijn voor alle dieren een bedreiging zelfs mensen. Het probleem is ongecontroleerde grote kolonies! Die trekkende vogels! Die zijn de zwakke schakel in het systeem! Uitroeien zal je ze nooit realiseren maar beperken en op z´n minst controleren betekent minder risico! Iets wat nu dus volgens bovenstaand artikel niet of minimaal door betrokken verantwoordelijke wordt uitgevoerd!

 • Burnetti

  @joannes: trekvogels zijn geen zwakke schakel want ze vliegen dagen achtereen. Het zijn marathonlopers die hun weerstand door natuurlijk gedrag op pijl houden. De weerstand van deze populaties is over de breedte groot. Het maakt ze totaal niet onoverwinnelijk want in het wild komt gewoon massale vogelsterfte voor. Worden ze ziek, dan gaan ze net zo dood als de rest van de dieren in het wild en in stallen.
  Of in stallen gehouden pluimvee net zo weerbaar is daar heb ik vraagtekens bij. Deze dieren staan veel minder bloot aan virussen en bacterieen die ze natuurlijk moeten overwinnen, maar weten doe ik het niet.

 • Schaapje

  @joannes. Het blijkt (ook onderzoek) en is in de praktijk vaak wel zo dat hoe meer dieren bij elkaar gehouden worden hoe groter de kans op ziekte toeneemt. Ook al voldoet een stal en de gehele hygiëne voordat je de stal ingaat dan kan je nooit uitsluiten dat er een virus of bacterie toch binnen dringt. Wil niet met een vinger direct wijzen naar die of dat voordat het zeker is waar het onheil vandaan komt of ontstaat

 • Broes

  Natuurbehoud kan je ook zien als een bijdrage aan de volksgezondheid:
  www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/0409nr.pdf
  www.nivel.nl/.../ArtikelNatuurenGezondheidinMensenMaatschappij.pdf
  Effecten van nabije natuur op gezondheid en welzijn edepot.wur.nl/3287
  ---------
  De studie naar ecologische processen draagt ook bij aan de landbouw en volksgezondheid. Met name daar waar onverantwoorde risico's genomen worden.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.