Redactieblog

1676 x bekeken 5 reacties

Kool en geit

Op het moment dat ik deze column schrijf, weet ik nog niet hoe de definitieve regelgeving voor een verantwoorde groei van de melkveehouderij er precies uit zal zien.

Wel is duidelijk dat de grondgebondenheid van de melkveehouderij steviger verankerd zal worden, zoals van diverse kanten werd bepleit. Op zichzelf is dit streven verstandig, maar er zit een kant aan die meer aandacht zou mogen krijgen.

Tot april volgend jaar is het melkquotum de beperkende factor voor de melkproductie. Wanneer er rundrechten waren gekomen, zouden die de beperkende factor zijn geweest en zou voor deze rechten een stevige prijs zijn betaald, net als voor melkquota. Als de quota verdwijnen en rechten achterwege blijven, wordt grond direct of indirect (via mestafzet) de beperkende factor. De grondhonger zal dus toenemen en dat heeft in principe een opdrijvend effect op de grondprijs.

Het wetsvoorstel voor een verantwoorde groei in zijn oorspronkelijke vorm zou die stijging volgens het LEI nauwelijks afremmen. Dat is logisch: als het aantal koeien toeneemt, is per definitie sprake van intensivering en wordt de strijd om de grond aangewakkerd. Dat effect wordt groter naarmate de grondgebondenheid van de melkveehouderij sterker wordt verankerd in de regelgeving. Immers, hoe sterker deze binding, des te meer is grond de beperkende factor voor de melkproductie. Dat geeft een extra impuls aan de grondprijzen.

Dat heeft gevolgen voor andere sectoren. Vooral extensievere bedrijfsvormen, die relatief veel grond nodig hebben en daar minder voor kunnen betalen, krijgen het moeilijker naarmate de grondprijzen hoger zijn. Te denken valt aan combinaties van landbouw en natuurbeheer en aan de biologische veehouderij. Het streven naar meer grondgebondenheid voor de melkveehouderij zonder de omvang daarvan te begrenzen, kan daarom nadelig uitpakken voor sectoren die maatschappelijk hoog worden gewaardeerd. Een en ander geeft opnieuw aan dat het erg lastig is om zowel de kool van een expanderende melkproductie, als de geit van de maatschappelijke waardering en de ecologische houdbaarheid te sparen.

Laatste reacties

 • Mozes

  Ik denk dat het prijsopdrijvend effect zal meevallen. Bij ons in Twente zijn het vooral de boomkwekers die grond kopen tegen hoge prijzen. Daar gaat de melkveehouder qua prijs niet overheen.
  Ik zie eerder gebeuren dat boeren die te weinig ruimte hebben verkassen naar gebieden waar wel ruimte is. Hierdoor komt in de intensieve gebieden grond vrij voor andere veehouders. Dit aanbod van grond zal opwegen tegen de vraag naar grond en de prijsstijging dempen.

  Tot tien jaar geleden zagen wij veehouders uit Twente naar Duitsland vertrekken omdat het melkquotum daar maar een fractie koste van de prijs in Nederland. Dat kan nu weer gebeuren door onvoldoende ruimte in Nederland.
  Samenvattend: bij toenemende prijs van productiemiddelen (grond of eerder quotum) zien wij toenemende mobiliteit van veehouders met een prijsdempent effect.

 • koestal

  het nieuwe besluit van de Tweede Kamer is een juridisch gedrocht geworden waar de gewone boer niets meer van snapt en later altijd fout zit

 • Sjaak

  'De kool en geit sparen...'

  Deze uitdrukking wordt ook vaak in een ontkenning gebruikt;
  'je moet niet altijd zowel de kool als de geit willen sparen...'
  M.a.w. 'men moet keuzes maken'.

  Het feit, dat zowel de sector als politiek grondgebondenheid kiezen als middel om de groei van de melkveestapel te beteugelen, geeft eigenlijk al aan dat men er iig. voor kiest om de 'geit' te sparen...
  Dat wil nog niet zeggen, dat de 'kool' wordt opgeofferd, maar wel dat de 'kool' zich mag ontwikkelen volgens maatschappelijke acceptatie!

  Dit hoeft niet verkeerd uit te pakken voor de sector, want de 'kool' zal zich straks op vele plekken ontwikkelen, waardoor men door de vele 'kolen' de 'kool' niet meer ziet.....
  Een onderscheidende 'kool' zal zich dan belonen...!

 • John*

  de economie gaat bepalen.. die de hoeveelheid grond.

 • Mels

  Idd John na een paar maanden zogenaamd lage prijzen klaagt men al steen en been en dat zal direct niet veranderen dus zal de grondhonger wel blijven maar kunnen de lasten gewoon niet betaald worden. Prijs opdrijving zal dus niet 1.2.3 aan de orde zijn

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.