AlgemeenNieuws

Zwarte mest remt mestverwerking

Doetinchem – Een kwart van de mest die verwerkt zou moeten worden, wordt illegaal verhandeld en gedumpt. Dat blijkt uit een rondgang langs mestverwerkers.

Zij willen niet investeren in mestverwerking zolang de overheid niet strenger optreedt tegen fraudeurs. Cumela bevestigt dit. Volgens de brancheorganisatie wordt 30 tot 40 procent van het totale mestvolume in Zuidoost-Nederland illegaal verhandeld.

Mestverwerkers klagen over het grote volume mest dat illegaal wordt afgezet en het gebrek aan handhaving. Dat blijkt uit een rondgang langs diverse verwerkers. Zij twijfelen of mestverwerking loont zolang veehouders een veel goedkoper alternatief hebben. Banken willen mestverwerking niet financieren als de aanvoer van mest niet zeker is.

Veehouders met een fosfaatoverschot moeten dit jaar een deel van hun mest verwerken. Als zij de dure mestverwerking willen omzeilen, kunnen zij hun mest laten scheiden en de dikke fractie afvoeren. Deze heeft een hoger fosfaatgehalte dan in werkelijkheid het geval is. De veehouder heeft dan op papier voldaan aan zijn mestverwerkingsplicht. Hans Verkerk van Cumela Nederland: “Een varkensboer kan dan volstaan met één vracht behandelde mest die voor export weg gaat in plaats van bijvoorbeeld vier vrachten. De overige mest verdwijnt vaak in de omgeving op het land.”

LTO Nederland, Cumela, Transport & Logistiek Nederland (TLN) zijn met het ministerie van Economische Zaken al geruime tijd bezig om strengere regels in te voeren voor mesthandelaren. Dit houdt in dat de dikke fractie niet meer handmatig bemonsterd mag worden, stikstofboekhouding en registratie van de mestopslagen worden verplicht en bemonstering periodiek door een onafhankelijk instantie wordt uitgevoerd. Volgens Verkerk is het nog onzeker of het pakket aan maatregelen wel wordt ingevoerd. Als hiertoe wel wordt besloten dan kan dit op zijn vroegst per 1 juli 2014.

Door een wetswijziging is het sinds 1 januari wel mogelijk dat Dienst Regelingen verdachte mesthandelaren niet langer registreert.

Per 1 januari 2014 is de mestverwerkingsplicht ingegaan. Veehouders met een fosfaatoverschot moeten in het concentratiegebied Zuid 30 procent van hun overschot verwerken, in het concentratiegebied Oost 15 procent en in overige regio’s 5 procent. Er geldt een drempelwaarde, verwerken is pas verplicht als de te verwerken hoeveelheid fosfaat groter is dan 100 kilo.

Beheer
WP Admin