RundveeNieuws

‘Zuivelsector kan economisch fundament van EU worden’

Brussel – De afschaffing van het melkquotum is een uitdaging en een kans voor de Europese Unie.

Dat zegt Eurocommissaris Phil Hogan van landbouw. “Het is een uitdaging omdat een hele generatie melkveehouders moet leren werken met totaal nieuwe omstandigheden en prijsschommelingen. Maar het is zeker ook een kans op het gebied van groei en banen. Door zich te richten op zuivelproducten met een toegevoegde waarde heeft de zuivelsector de potentie om een economische aanjager van de EU te worden”, zegt Hogan.

De Eurocommissaris erkent dat melkveehouders zich zorgen maken over de prijsontwikkelingen, maar benadrukt dat er geen nieuwe productiebegrenzingen zullen komen. “De afschaffing van het quotum komt niet als een verrassing. Het besluit om het quotum af te schaffen is al twaalf jaar geleden genomen, al blijken sommigen hardleers.” Hogan zegt dat er verschillende maatregelen zijn om de zuivelsector te ondersteunen in de nieuwe situatie.

Hij verwijst hierbij naar de nieuwe financieringsmogelijkheden die deze week samen met de Europese Investeringsbank zijn geïntroduceerd. Ook blijven er andere marktmechanismen beschikbaar in het geval van echte crisis. De EU houdt met een marktmonitor de zuivelmarkt nauw in de gaten. Dat moet de zuivelsector helpen om in te spelen op de nieuwe situatie. Hogan zegt dat de situatie om de zuivelmarkt vandaag de dag compleet anders is dan in 1984, toen de quotering werd ingevoerd. De zuivelsector is veel meer een marktgeoriënteerde sector geworden. De interventieprijs is op een niveau die melkveehouders niet stimuleert om melk te gaan produceren en 11 procent van de melkproductie in de EU wordt zonder enige subsidie geëxporteerd.  De zuivelexport is de laatste vijf jaar met 45 procent in volume en met 95 procent in waarde gestegen.

Beheer
WP Admin