Foto: Van Assendelft Fotografie AlgemeenNieuws

Zuid-Holland subsidieert duurzame landbouw met € 4,4 miljoen

Provincie Zuid-Holland stelt € 4,4 miljoen subsidie beschikbaar voor duurzame landbouw.

Het gaat om samenwerkingsprojecten tussen ten minste 1 grondgebonden landbouwer en een ketenpartij uit de voedselketen. Tot de laatste categorie behoren toeleveranciers, producenten en verwerkers van voedsel, distributeurs en retailers.

Verduurzamen door betere samenwerking

Gedeputeerde Statenlid Han Weber daagt landbouwers uit om gebruik te maken van de subsidie. “Alleen door samen te werken kan de landbouw- en voedselketen verduurzamen”, aldus Weber. Doel van de samenwerking is het versterken van de positie van landbouwers, nieuwe marktconcepten en verdienmodellen, gesloten kringloop, behoud van biodiversiteit en het zuiniger omgaan met grondstoffen.

Aanvragen indienen

Aanvragen kunnen tot en met 10 april 2019 worden ingediend. De subsidie voor de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan bedraagt 100% subsidie. Voor de uitvoering van een innovatieproject wordt 70% subsidie verstrekt. Voor investeringen in het kader van de uitvoering van een innovatieproject wisselt het subsidiepercentage tussen de 40% en 100%.

Beheer
WP Admin