Beregenen van aardappelen in Brabant. Zorgen over de gevolgen van de droogte, laat de aardappelprijzen stijgen naar een niveau vergelijkbaar met de droge zomer van 2018. Foto: Bert Jansen AkkerbouwNieuws

Zorgen over droogte laat prijzen stijgen

Agrarische markten raken verhit door het aanhoudend warme en droge weer.

Zo blijft de aardappelnotering voor het eerst aflopende aprilcontract (2023) stijgen op de termijnmarkt in Leipzig. Waar eind juli net boven € 24 per 100 kilo werd genoteerd, steeg de notering deze week dagelijks. Donderdag 4 augustus werd tussen € 26,90 en € 28,50 gehandeld en de handelsdag sloot op € 27,90 per 100 kilo. Seizoen 2018-’19 werd in Leipzig voor het laatst op dit niveau genoteerd voor het eerst aflopende contract.

De eerste proefrooiingen van Aviko in Nederland lieten deze week een gemiddelde opbrengst zien voor fritesgeschikte rassen. Het Belgische PCA gaf hetzelfde beeld af voor Fontanes in het land. In vergelijking met andere jaren zijn de opbrengsten goed, maar de aardappelen lopen qua groei voor op andere jaren. En met het huidige droge weer is neerslag hard nodig voor de percelen die niet kunnen of mogen worden beregend. De verwachting echter is dat de komende weken geen regen valt.

Opbrengst uien helft minder

De opbrengst van uien zal de helft minder zijn als het de komende twee weken droog blijft, zegt de Zeeuwse akkerbouwer en ZLTO-bestuurslid Hendrik Jan ten Cate. Vooral boeren in Zeeland hebben dringend regen nodig, anders valt de aardappel- en uienoogst fors lager uit, meldt het ANP.

Ook bij de inkoop van uien is het eind deze week een gekkenhuis. Telersprijzen voor uien, uitgegroeid af land, zitten voor gedane zaken op een hoog niveau: € 20 tot € 22 per 100 kilo. Er wordt ondertussen geboden op zaaiuien, uitgegroeid, op € 25. Maar sommige telers willen € 30 en verkopen daardoor niet zomaar.

Augustus is groeimaand

Telers proberen waar dat kan en mag de uienpercelen te beregenen, veelal ’s nachts. Maar niet overal mag je oppervlaktewater gebruiken. Hierdoor wordt meer trips in de uien verwacht. In Noord-Brabant en het zuiden van Gelderland is de situatie beheersbaar, zegt een ZLTO-woordvoerder over de situatie in zijn gebied. Augustus is de groeimaand, maar de verwachting is dat er kilo’s worden ingeleverd, want de eerste zaaiuien strijken al. Ook zijn er zorgen dat de uien, waar het aantal planten optimaal is, fijner uitvallen.

Ziektedruk

Naast aardappelen en uien zijn er zorgen over de opbrengsten van suikerbieten. Ook daarvoor is augustus een belangrijke groeimaand. Voor B-peen lopen de prijzen deze week op naar € 25 per 100 kilo, waar vorige week nog tot € 22 werd betaald. Naast de droogte zorgt ziektedruk daar voor lagere opbrengsten. Voor de langere termijn is de verwachting dat percelen zonder beregening, die op de planning staan om te rooien in oktober en november, lagere opbrengsten genereren.

Beheer
WP Admin