Foto: ANP AlgemeenNieuws

Zo voorkom je problemen na beregenen met blauwalg

Voor boeren, omstanders en verwerkers van producten is een mogelijk gezondheidsrisico als gewassen worden beregend met water dat is besmet met blauwalg.

Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Het risico is vooral aanwezig bij contact met oppervlaktewater met drijflagen. De kans dat iemand ziek wordt als gevolg van beregening met oppervlaktewater zonder drijflagen is klein”, aldus het ministerie.

Machines goed reinigen en gezondheidsklachten melden

Het ministerie waarschuwt dat het belangrijk is om te voorkomen dat water met blauwalg wordt gebruikt om gewassen te beregenen. Mocht dat toch gebeurd zijn, adviseert het ministerie om machines goed te spoelen en te reinigen met schoon water.

Daarnaast moeten eventuele wondjes waterdicht worden afgeplakt en wordt geadviseerd om regelmatig handen te wassen.

“Mochten er klachten optreden zoals koorts, maag-darmklachten, huidirritatie, of longklachten, ga dan naar de huisarts en meldt dan het contact met mogelijk verontreinigd oppervlaktewater”, luidt het advies van het ministerie.

Risico’s door beregende sportvelden kleiner

De gezondheidsrisico’s voor sporters na het beregenen van bijvoorbeeld sportvelden met verontreinigd water lijken klein, al worden hier ook de voorzorgsmaatregelen aanbevolen.

Beheer
WP Admin