Partner
Zo maak je de bodem klimaatbestendig RundveePartner

Zo maak je de bodem klimaatbestendig

De afgelopen drie jaar heeft het weer voor grote uitdagingen gezorgd in de landbouw. Langdurige droge periodes en ook zware regenval hebben een sterke impact op de productiviteit van de bodem.

Dit voorjaar kenmerkte zich door opgedroogde gronden die na een hele natte periode keihard waren geworden. Extra bodembewerking was hard nodig. Ook in de aardappelteelt werd op de klei bovenin de rug een kluitenbreker toegepast. De wintergewassen zoals tarwe kennen schade door de moeilijke omstandigheden en staan er vaak slecht op. In het voorjaar was het weer veel te droog.

Hoe reageer je hierop als agrarisch ondernemer? Welke weersgebeurtenissen volgen er na 2020? Het lijkt erop dat extremen gaan toenemen. Langdurig nat of langdurig droog. Eén ding moet hierin centraal staan: de bodem. Deze moet stressbestendig worden gemaakt en hiermee voorbereid op elk weertype. Om dit te kunnen bereiken is het nodig om de bodem goed te kennen, zodat je de juiste maatregelen kunt nemen. Organische stof, groenbemesters en voedingstoestand van de bodem spelen hierin een sleutelrol. Ze zorgen voor een efficiënt systeem van vasthouden van voedingsstoffen en bieden voedsel voor een gezond bodemleven.

Zo maak je de bodem klimaatbestendig


Groenbemesters onmisbaar voor stressreductie

Een NKG- of conserverend systeem kan een grote bijdrage leveren aan stressreductie van de bodem. Hierdoor blijft er meer organische stof bovenin de bodem en het levert een positieve bijdrage aan de structuur, het vochtvasthoudend vermogen en de voeding voor het bodemleven.

De inzet van groenbemesters zijn hierin onmisbaar. De afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat groenbemestermengsels structuur verbeteren en stress reduceren.

De TerraLife® groenbemesters bieden voor iedere vruchtwisseling een oplossing op maat. Zorgvuldig afgestemde plantensoorten hebben niet alleen een positief effect op de bodemstructuur. Ze verhogen ook de biodiversiteit en dragen bij aan koolstofbinding van de bodems. Als jarenlange kweker heeft DSV zaden niet alleen heel veel kennis opgebouwd van deze groenbemesters en de afzonderlijke planten hierin, maar levert het in samenwerking met de praktijk en de wetenschap ook resultaat in veel gebieden van de bodemvruchtbaarheid.

Welk mengsel past bij mij?

Met verschillende mengsels voor ieder bouwplan en zaaitijdstip heeft DSV zaden een uitgebreid portfolio aan groenbemestermengsels. Zo is bijvoorbeeld TerraLife® WarmSeason heel geschikt voor vroege zaai na bloembollen of graan. De soorten die in dit mengsel zitten zijn stuk voor stuk stressbestendig, bloeien laat en kunnen goed omgaan met warme omstandigheden. Een goed ontwikkeld mengsel kan de bodemtemperatuur op een hete zomerdag flink omlaag brengen. Dit is goed voor het bodemleven en vermindert verdamping.

Zo maak je de bodem klimaatbestendig


Maar ook voor late inzaai zijn mengsels beschikbaar, zoals TerraLife® Vitamaxx. De soorten hierin zijn geschikt voor ontwikkeling onder koudere omstandigheden. Hierdoor kan Vitamaxx laat gezaaid zich goed ontwikkelen en een bijdrage leveren aan bodemverbetering. De soorten vriezen makkelijk af, waardoor er geen of weinig bewerking nodig is in het voorjaar. Dit maakt dit groenbemestermengsel ook geschikt voor NKG. Onderzoek en praktijk hebben uitgewezen dat bodems waarbij veel gebruik wordt gemaakt van groenbemesters beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden. De wortels die achtergelaten worden door de groenbemesters zorgen voor betere bodemstructuur en daarmee een betere doorlatendheid in natte omstandigheden en een betere capillaire werking in droge omstandigheden. Op zandgronden is door de vers opgebouwde organische stof minder verstuiving en op kleigronden verbetert de bewerkbaarheid in het voorjaar. Bij inzet van groenbemestermengsels zijn deze voordelen weer groter dan bij een enkelvoudige groenbemester.

Weg van lange adem

Bodemverbetering is wel een weg van lange adem. Een deel van de organische stof wordt in het eerste jaar direct gebruikt als voeding voor het bodemleven. Dit noemen we actieve organische stof. Een deel blijft in de bodem achter als stabiele organische stof. Constante inzet van groenbemesters zorgt voor een goede verhouding van actieve en stabiele organische stof. Door een passend portfolio aan mengsels heeft DSV zaden voor ieder gewas een geschikte groenbemester beschikbaar. Het groenbemesterkompas op www.dsv-zaden.nl kan u verder helpen bij uw keuze.

De adviseurs van DSV helpen u graag.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief bodemgezondheid en ontvang maandelijks gratis artikelen die normaal alleen te lezen zijn voor abonnees.
Beheer
WP Admin