Foto: ANP AlgemeenNieuws

Zeeuws waterschap: boeren mogen sloten opgeven in GLB

Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen laat boeren in hun gebied weten dat zij waterschapssloten mogen opgeven voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

In de provincie Zeeland zijn veel sloten in beheer van en eigendom van het waterschap. Landschapselementen, waaronder sloten, tellen vanaf dit jaar mee voor de basispremie van het GLB. Ook kunnen ze bijvoorbeeld ingezet worden als niet-productief areaal.

Waterschapsdoelen

Het waterschap hoopt hiermee de kans te vergroten dat boeren maatregelen nemen die ook bijdragen aan de waterschapsdoelen op het gebied van met name waterkwaliteit en ecologie. Bij deelname aan de eco-regeling in het nieuwe GLB nemen bedrijven maatregelen op het gebied van biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water.

Als een sloot tussen kavels van twee verschillende eigenaren of pachters ligt, mag ieder de helft opgeven. Dat geldt ook voor sloten die tussen een weg en kavel liggen, zo geeft het waterschap aan.

Sloten die niet jouw eigendom zijn mag je alleen met toestemming van de eigenaar opgeven. Het waterschap geeft op deze manier gebiedsbreed toestemming.

ZLTO: wijs besluit

Belangenbehartiger ZLTO geeft het waterschap complimenten voor zijn besluit, en noemt het een “wijs en gedragen” besluit. ZLTO wijst erop dat de Zeeuwse situatie op verschillende manieren uniek is, zowel omdat de sloten vaak eigendom zijn van het waterschap als omdat er relatief weinig andere landschapselementen zijn in het Zeeuwse landschap.

Waterschapsbestuurder Wim van Gorsel is ook positief: “Een toekomstbestendig watersysteem is ons uitgangspunt. Het is mooi als we hierin kunnen samenwerken met agrariërs die ook willen bijdragen aan de verbetering van waterkwaliteit en ecologie.”

Lees meer artikelen over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Reacties

Beheer
WP Admin