Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Zaadteelt voor dahlia’s vraagt speciale teelttechnieken

Bloemenzaadintermediair Jan Bijnagte in Stavenisse (Zld.) zaaide eind april 2 hectare dahlia’s voor de productie van zaaizaad.

Na het zaaien wordt de machine goed schoongemaakt om vermenging met andere soorten te voorkomen. Gunter zaait met de machine percelen bloemzaden van 100 vierkante meter tot enkele hectares.

Een nadeel van dit lichte en grove zaad is dat de zaadbakjes tijdens het zaaien vaak bijgevuld moeten worden.

Zo ziet het veld er na de langste dag uit, wanneer de bloemen in bloei komen. Bijnagte zaait een mengsel met verschillende kleuren bloemen uit. Wanneer de bloemen bloeien, wordt beoordeeld of de verhouding tussen de verschillende kleuren goed is. Indien nodig worden overheersende soorten uitgedund. Door zo te werken, ontstaat een stabiel kleurenmengsel van dahliazaden dat over de hele wereld verkocht wordt.

Een van de bijzondere teelten die veel akkerbouwers op Tholen naast de gangbare gewassen erbij doen, is de teelt van bloemzaden. Hier zaait loonbedrijf Gunter uit Sint-Annaland met een specifiek voor deze teelt aangepaste zaaimachine dahlia s voor Jan Bijnagte in Stavenisse. - Foto s: Anton Dingemanse

Bijnagte is intermediair en eigenaar van Drogerij Stavenisse. Uit hoofde van deze functies krijgt hij veel bloem- en groentezaad binnen om te drogen en schonen. Daarnaast teelt hij zelf bloemzaden, in dit geval dahlia s voor Syngenta. Op de voorgrond het meerjarig gewas kattenkruid, ook voor zaadvermeerdering.

Het zaaien gebeurt met een eenvoudige en in de loop van de jaren aangepaste zaaimachine. Een van de aanpassingen die in het oog springt, zijn bijvoorbeeld de zware aandrukrollen om het vaak ondiep gezaaide zaad goed in het zaaispoor te drukken. Een voordeel van de eenvoudige machine is dat er weinig aan kapot kan, en wat kapot gaat, is makkelijk zelf te herstellen.

Het zaaisysteem is nog origineel. Ronddraaiende borsteltjes in de zaadbak duwen het zaad door een opening naar de zaaikouter.

Met een ronde schijf met gaten van een verschillende grootte is de dosering van het zaaizaad te regelen. De machine is zo voor veel verschillende zaadsoorten te gebruiken.

Omdat het zaad van dahlia s door de langwerpige vorm afwijkt van het meeste zaad, staat nu de zaaischijf op een vrij grote zaaiopening.

De 6-rijige machine zaait de dahlia s op een rijafstand van 50 centimeter. Per hectare is maar 3 kilo zaad nodig, om deze geringe hoeveelheid toch goed te kunnen verdelen, mengt Bijnagte er 2 kilo dood zaad per hectare door.

Beheer
WP Admin