Foto: Canva AlgemeenNieuws

WNF: GLB inzetten voor natuurvriendelijke landbouw

De inkomenssteun voor boeren in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet worden ingezet voor boeren die de omslag maken naar natuurvriendelijke landbouw.

Die boodschap gaf het Wereld Natuur Fonds (WNF) dinsdag in de Tweede Kamer af met een petitie.

Lees verder onder de tweet.

Regels schrappen

Een petitie die ruim 31.000 keer is ondertekend vraagt aan de Tweede Kamer en de regering om wetten en regels te schrappen die natuurvriendelijke landbouw in de weg staan en de Europese landbouwsubsidie in te zetten voor boeren die een omslag maken naar natuurvriendelijke landbouw en die meetbare resultaten boeken voor natuur, landschap, bodem, water en klimaat.

Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Het WNF wil dat de Tweede Kamer aansluit bij de oplossingen en aanbevelingen in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, waaraan WNF en 18 andere partijen, waaronder boerenorganisaties en Rabobank, hebben meegewerkt.

Lees ook: Actie in biodiversiteitsherstel

Beheer
WP Admin