Foto: Sytze Bakker AkkerbouwFoto

Wisselende start van de gewassen

Na een droog voorjaar zijn de meeste gewassen nu redelijk goed ontwikkeld, blijkt tijdens een vliegtuigvlucht.

Hier en daar moet worden beregend om de groei te starten. Telers maken zich nu vooral zorgen over de aardappelopslag, die hier en daar hardnekkig de kop op steekt. Maar de regenhaspels worden naast de uien en peen nu ook al voor de pootaardappelen ingezet. Dat zal te maken hebben met de dreigende schurftaantasting.

Kale ruggen

Op de openingsfoto zien we diverse activiteiten op de landerijen bij Lelystad. Het beregenen van pootaardappelen en het uittrekken van een beregening op kale ruggen waar waarschijnlijk peen inzit of moet komen. Ook zien we percelen die niet vrij zijn van aardappelopslag. En verderop zien we nog zaaiactiviteit, mogelijk van peen.

Beheer
WP Admin