AlgemeenNieuws

Wijffels, Veerman en anderen: ‘koppel melkproductie aan grond’

Doetinchem – Koppel de melkproductie aan grond en zie af van de invoering van dierrechten voor de melkveehouderij. Laat de overheid een maximum stellen aan de hoeveelheid melk die veehouders per hectare mogen produceren.

Een gezelschap van bekende personen van binnen en buiten de sector doet een oproep in een opinie-artikel, vrijdag, in Boerderij Weekend. De ondertekenaars zijn Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid aan Universiteit Utrecht; melkveehouder Jan Cees Vogelaar; de oud-ministers Cees Veerman en Pieter Winsemius; directeur Louise Vet van het NIOO-KNAW; schrijver Geert Mak; voorzitter  Joris Lohman van de Youth Food Movement en directeur Wouter van der Weijden van het CLM.

Zij willen voorkomen dat de melkveehouderij na afschaffing van de quotering minder grondgebonden wordt en zo de varkenshouderij achterna gaat. Dat zou volgens hen niet goed zijn voor duurzaamheid en maatschappelijk draagvlak. Ze betwijfelen of de sector de ambities op het gebied van mestverwerking kan waarmaken. Invoering van dierrechten zou wel helpen de productie van ammoniak en mest te stabiliseren, maar doet niets tegen drie andere problemen, aldus de auteurs. Dat zijn: doorbreken van kringlopen, minder koeien in de wei en economische kwetsbaarheid van bedrijven.

Als alternatief bepleiten ze de koppeling van melkproductie aan grond. Een maximum voor de productie per hectare zou moeten worden gebaseerd op de milieunormen voor het gebruik van mest. Bedrijfsuitbreiding kan dan alleen als er voldoende grond is. Extensieve bedrijven onder de norm hebben ruimte om hun productie nog uit te breiden. Een concrete norm voor het productieplafond wordt niet genoemd.

De oproep is gericht aan overheid, landbouworganisaties en zuivelindustrie. “Zij moeten niet toestaan dat een kleine groep veehouders het industriële pad inslaat en het imago van de hele sector bedreigt.”

Een overzicht van de prijzen voor vleesvarkens vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin